logo solidarnosc

 

Hiszpania

ze zwiadaniem Paryża, Tossy de Mar, Barcelony i Monako

TERMIN 28.04 - 07.05.2023 r.

 

 


 03.03.2022/10:31

DRUGA ZMIANA Z DODATKIEM

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w środę 2 marca 2022 za nieco ponad trzy tygodnie – od poniedziałku 28 marca – nasz zakład przechodzi na pracę (a dokładniej produkcję) w systemie dwuzmianowym. Oznacza to likwidację zmiany nocnej. Jednak równocześnie wprowadzony zostaje dla pracowników objętych systemem dwuzmianowym dodatek za pracę na drugiej (popołudniowej) zmianie w wysokości 66 proc. kodeksowego dodatku za pracę w porze nocnej. Tym samym pracownicy dotychczas pracujący w nocy nie stracą na wynagrodzeniu. Popołudniowych zmian w systemie dwuzmianowym jest bowiem o połowę więcej niż „nocek” w systemie trzyzmianowym. Zresztą tak samo o połowę więcej jest zmian porannych (pierwszych).

Zapewnienie pracownikom produkcyjnym YAPP finansowej rekompensaty utraconego dodatku za pracę w porze nocnej w przypadku zmiany organizacji pracy na inną niż trzyzmianowa stanowiło jedno z postanowień tegorocznego Porozumienia płacowego w naszym zakładzie, a nasza zakładowa NSZZ Solidarność stanowczo podkreślała, że rekompensata ma być pełna, by pracownicy na wypłatach nie tracili.

Wysokość nowego dodatku za pracę na drugiej (popołudniowej) zmianie zależna jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. W 2022 dodatek za pracę na popołudniowej zmianie będzie wynosił:

w kwietniu (20 dni roboczych) – 2,48 zł za godzinę (czyli 19,84 zł za dniówkę)

w maju (21 dni roboczych) – 2,37 zł za godzinę (czyli 18,96 zł za dniówkę)

w czerwcu (21 dni roboczych) – 2,37 zł za godzinę (czyli 18,96 zł za dniówkę)

w lipcu (21 dni roboczych) – 2,37 zł za godzinę (czyli 18,96 zł za dniówkę)

w sierpniu (22 dni robocze) – 2,26 zł za godzinę (czyli 18,08 zł za dniówkę)

we wrześniu (22 dni robocze) – 2,26 zł za godzinę (czyli 18,08 zł za dniówkę)

w październiku (21 dni roboczych) – 2,37 zł za godzinę (czyli 18,96 zł za dniówkę)

w listopadzie (20 dni roboczych) – 2,48 zł za godzinę (czyli 19,84 zł za dniówkę)

w grudniu (21 dni roboczych) – 2,37 zł za godzinę (czyli 18,96 zł za dniówkę)

natomiast za ostatnie cztery dni marca – w którym jest najwięcej (23) dni roboczych – dodatek za popołudniową zmianę wynosić będzie 2,16 zł za godzinę.

W kolejnych latach dodatek za prace na drugiej (popołudniowej) zmianie będzie rósł automatycznie wraz z płacą minimalną – stanowi on bowiem 13,2 proc. tej płacy przeliczonej na godziny w danym miesiącu.

Jednak w przypadku przywrócenia pracy na trzy zmiany (z „nocką”) dodatek za drugą zmianę zostanie zlikwidowany. Ma on bowiem charakter rekompensaty za utracony kodeksowy dodatek za pracę w nocy, który trzyzmianowym systemie pracy będzie normalnie wypłacany. Tymczasem celem dodatku za popołudniową zmianę jest, by pracownicy nie tracili na wynagrodzeniu, po zmianie systemu pracy na dwuzmianowy. NSZZ Solidarność zawsze bowiem stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw i interesów.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


18.02.2022/10:21

NIKT NIE MOŻE STRACIĆ

Planowane przez dyrekcję YAPP przejście naszego zakładu na produkcję w systemie dwuzmianowym (czyli bez „nocek”) wymaga uzgodnienie zmian w Regulaminie pracy obowiązującym w YAPP – ten bowiem przewiduje pracę na trzy zmiany – oraz zawarcia porozumienia zapewniającego pracownikom produkcyjnym YAPP finansowej rekompensaty utraconego dodatku za pracę w porze nocnej. Zobowiązanie do ustalenia takiej rekompensaty znalazło się wśród postanowień tegorocznego Porozumienia płacowego.

Rozmowy dotyczące uzgodnienia koniecznych zmian w Regulaminie pracy i ustalenia rekompensaty za utracony dodatek za pracę w nocy rozpoczęły się w minioną środę (16 lutego 2022), ale – co raczej zaskakujące – kwestią sporną okazała się wysokość rekompensaty za „nocki”. Choć akurat to, mając na uwadze zobowiązania stron zawarte w styczniowym Porozumieniu płacowym na rok 2022, powinno wynikać z prostej matematyki.

Skoro bowiem porozumienie mówi o rekompensacie, która – zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN – oznacza „zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub ujemnego charakteru czegoś” (w tym przypadku utraconego dodatku za pracę w porze nocnej) to wysokość tej rekompensaty powinna być równa utraconemu dodatkowi za pracę w nocy. Jednocześnie skoro jest zgoda, że rekompensata będzie miała formę dodatku za pracę na drugiej zmianie, zaś drugich zmian w systemie dwuzmianowym jest o połowę więcej niż trzecich w systemie trzyzmianowym, to z prostego dzielenia wynika, że taki dodatek do drugiej zmiany powinien wynosić 2/3 dodatku za pracę w nocy. Taką też propozycję zgłosiła nasza zakładowa Solidarność.

Tymczasem dyrekcja najpierw zaproponowała aby dodatek za drugą zmianę wynosił 50 proc., a następnie – 55 proc. Czyli w obu przypadkach mniej niż utracony dodatek nocny (przy 50 proc. to przeciętnie mniej o nieco ponad 34 zł miesięcznie, zaś przy 55 proc. – o 24 zł z groszami; przy czym należy pamiętać, że wysokość dodatku nocnego mocno waha się w poszczególnych miesiącach).

Na takie rozwiązanie nie było i nie będzie jednak zgody naszej zakładowej NSZZ Solidarność. Pracownicy na przejściu na dwuzmianowy system pracy – jak ustalono w porozumieniu płacowym – mieli nie stracić finansowo, a zatem stracić nie mogą. My natomiast na pewno tego przypilnujemy, gdyż NSZZ Solidarność zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw i interesów.

Trzeba przy tym pamiętać, że finansowa rekompensata utraconego dodatku nocnego miała przekonać załogę YAPP do zmiany organizacji pracy. Okazuje się bowiem, że wcale nie mała część pracowników woli – z różnych przyczyn – pracować w systemie trzech (a nie dwóch) zmian. Oczywiście są też osoby, które nie mogą lub nie chcą pracować w nocy. Dlatego ważne jest wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań kompromisowych.

Kolejne rozmowy dotyczące uzgodnienia przejścia na dwuzmianowy system pracy i ustalenia rekompensaty za utracony dodatek za pracę w nocy zaplanowane zostały na poniedziałek 21 lutego 2022.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


16.02.2022/10:18

NORMA TO NIE WSZYSTKO

Dążenie do spokojnego wykonania ustalonej normy powoduje, że – mimo ostrzeżeń dyrekcji – sporo osób w naszym zakładzie przychodzi wcześniej do pracy, by przed dniówką przygotować sobie podmontaże (które zgodnie z obowiązującą technologią powinny być wykonywane „na bieżąco” w czasie pracy). Dzięki takiej „pracy przed pracą” norma zostaje wykonana. Jednak przy okazji naruszone zostaje kilka paragrafów regulaminu pracy oraz artykułów kodeksu, o zasadach BHP już nie wspominając. To zaś oznacza, że zamiast pochwał można wpaść w kłopoty i płacić kary.

Przede wszystkim należy pamiętać, że regulamin pracy jednoznacznie określa w jakich godzinach pracujemy na poszczególnych zmianach. Natomiast pracę poza tymi godzinami może zlecić tylko przełożony – on bowiem w imieniu pracodawcy odpowiada za organizację i bezpieczeństwo pracy. Co więcej zlecając nadgodziny musi on pamiętać, o zachowaniu tzw. doby pracowniczej, a to wyklucza wcześniejsze rozpoczynanie pracy (czyli swoiste „przedgodziny”) niż wynikające z harmonogramu (grafiku, rozkładu) czasu pracy.

Zatem ochotnicze świadczenie pracy przed pracą – nawet jeżeli odbywa się na „pustej” zmianie – stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych oraz zasad BHP (praca jest wszak wykonywana nie tylko bez wiedzy pracodawcy, ale również bez nadzoru przełożonych, którzy powinni mieć na uwadze bezpieczne i higieniczne warunki pracy) i jako takie może powodować otrzymanie kary porządkowej lub nawet dyscyplinarki. Przy czym wspomniana karą nie musi być upomnienie, tylko – równie dobrze – kodeksowa kara pieniężna w wysokości jednodniowego wynagrodzenia za każdy dzień z samowolnymi „przedgodzinami”. Oznacza to zatem w praktyce dłuższą pracę za darmo, co nie wydaje się rozwiązaniem jakość specjalnie sensownym, czy też korzystnym finansowo.

Ponadto trzeba również pamiętać, że samowolne – bez polecenia przełożonego – wykonywanie podmontaży podczas innej zmiany powoduje, że każdy ewentualny wypadek w tym czasie nie będzie wypadkiem przy pracy. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zgodnie bowiem z regulaminem taki pracownik pracy jeszcze nie rozpoczął. Formalnie pracą nie jest samo robienie podmontaży, lecz ich wykonywanie – cytując Kodeks pracy – pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Jak widać prawo chroni pracowników i ich zdrowie – gwarantując m.in. czas na odpoczynek – a nie wykonywanie norm pracy. Zresztą normy stanowią tylko jeden z elementów oceny pracy, a nie jej sens. Natomiast w sytuacji, gdy ustalonych norm pracownik przestrzegający technologii i organizacji pracy nie jest w stanie wykonać w czasie standardowej dniówki – należy to jak najszybciej zgłosić naszej zakładowej Solidarności YAPP lub społecznym inspektorom pracy. My w takiej sytuacji na pewno podejmiemy interwencję, celem szybkiego i sprawnego rozwiązania problemu. NSZZ Solidarność zawsze bowiem stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw i interesów.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


15.02.2022/10:14

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ (SIĘ) LECZYĆ

Rzeczowa analiza zdarzeń wypadkowych (podczas których nie doszło do urazu i utraty zdrowia), będących prawie wypadkami przy pracy oraz potencjalnie wypadkowych, czyli wypadków, których udało się uniknąć pozwala na poprawę bezpieczeństwa w pracy. Dlatego z troski o własne zdrowie należy takie zdarzenia zgłaszać służbie BHP w naszym zakładzie. Można to zrobić samodzielnie, albo też skorzystać z pomocy społecznych inspektorów pracy lub zakładowej Solidarności. My bowiem zawsze pomagamy ludziom.

Należy przy tym pamiętać, że zgłoszenie zdarzeń wypadkowych (i potencjalnie wypadkowych) daje możliwość zapobiegania wypadkom przy pracy oraz ich negatywnym skutkom, zanim do nich dojdzie. Innymi słowem pozwala być mądrym przed szkodą.

Dlatego też dbając o własne zdrowie zgłaszajmy nie tylko wypadki przy pracy – co przypomnijmy, jest kodeksowym (i regulaminowym) obowiązkiem pracownika, zarówno tego, który wypadkowi uległ, jak również każdego będącego świadkiem wypadku – ale także zdarzenia wypadkowe lub potencjalnie wypadkowe. Z faktu, że nam akurat w danym momencie udało się uniknąć upadku na śliskiej posadzce, skaleczenia o ostrą krawędź lub też wyminąć bez kolizji palety stojące częściowo w ciągu komunikacyjnym, nie oznacza, że uda się to innym. Czy też nam kolejnym razem. Pamiętajmy jednocześnie, że zagrożenia wypadkowe mogą występować zarówno na samych stanowiskach pracy, jak też obszarze ciągów komunikacyjnych, w stołówkach, szatniach lub sanitariatach.

Natomiast w przypadku wątpliwości, czy dana sytuacja stanowi zdarzenie wypadowe lub potencjalnie wypadkowe pracownik zawsze może zwrócić się o pomoc do społecznego inspektora pracy lub bezpośrednio do naszej zakładowej Solidarności YAPP. My na pewno udzielimy wsparcia, jak również pomożemy wypełnić kwestionariusz zawiadomienia o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym obowiązujący w YAPP. Pamiętajmy, że gdy chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników nie ma głupich pytań. Bywają jedynie niemądre odpowiedzi, ignorujące problem lub zagrożenie. Jednak zawsze stojąca po stronie ludzi i ich prawa oraz interesów NSZZ Solidarność każdy zgłoszony problem traktuje poważnie i stara się go skutecznie rozwiązać.

Szczególnie, gdy chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy z nas zdrowie ma bowiem tylko jedno, a do tego łatwo jest je tylko stracić, ale już niekoniecznie odzyskać. Dlatego też decydowanie lepiej dla wszystkich jest zapobiegać wypadkom przy pracy, niż spisywać protokoły powypadkowe.

Tym samym zgłaszajmy niezwłocznie wszystkie zdarzenia wypadkowe. W ten sposób chronimy swoje zdrowie (a nierzadko i życie) nie gorzej niż systematycznie chodząc na siłownię. A na pewno zdecydowanie taniej. Jednocześnie miejmy na uwadze, że ignorowanie zagrożeń wypadkowych na zasadzie „jakoś to będzie” to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy. Za które wprawdzie początkowo płacone są „setki”, ale później już tylko kiepska renta, zamiast solidnej wypłaty i emerytury.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


20.01.2022/10:09

NOWY WARUNEK BLOKUJE POROZUMIENIE

Zgłoszony przez pracodawcę nowy warunek likwidacji programu przeszeregowań stawek zasadniczych pracowników YAPP – którego nowe zasady powinny być ustalone w tym roku, zgodnie z postanowieniami Porozumienia z 17 lipca 2020 dotyczącego zwolnień grupowych – uniemożliwiło w środę 19 stycznia 2022 podpisanie porozumienia płacowego ustalającego obowiązujące od 1 stycznia 2022 podwyżki wynagrodzeń w naszym zakładzie.

Przeszeregowania stawek zasadniczych jest jedną z kwestii ustalonych w Porozumieniu z 17 lipca 2020 i od początku miało pozwolić na wyrównanie wynagrodzeń doświadczonym pracownikom, którzy przed laty pozbawieni zostali podwyżek ze względu na zwolnienia chorobowe, czy też urlopy macierzyńskie (co zresztą – jak podkreślał PIP – było niezgodne z prawem). Jednocześnie przypomnieliśmy, że spośród postanowień Porozumienia z 17 lipca 2020 pracodawcy sprawnie poszło jedynie wręczanie aneksów i zwalnianie ludzi, ale już nie stosowanie ustalonych kryteriów, nie wspominając o powrotnym transferze małych wiązek z Tunezji. Miały one trafić do naszego zakładu na początku 2021, a zostały przeniesione blisko rok później...

Mając to na uwadze oraz dążąca do zapewnienia pracownikom YAPP wynagrodzeń odpowiadających ich zaangażowaniu oraz wkładowi pracy NSZZ Solidarność YAPP podtrzymała gotowość zawarcia porozumienia ustalającego wzrost wynagrodzeń pracowników YAPP od 1 stycznia 2022 obejmującego: (1) podniesienie najniższej stawki płacy zasadniczej w naszym zakładzie do 3.050 zł miesięcznie; (2) zbiorową podwyżkę wszystkich stawek wynagrodzenia podstawowego o 300 zł miesięcznie, co oznacza, że obecnie pracujący w YAPP nie będą mieli stawek niższych niż 3.350 zł miesięcznie; (3) wzrostu premii z okazji Bożego Narodzenia do wysokości 950 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika, czyli o 150 zł netto; (4) ograniczenie liczba stawek zasadniczych, które maja się kończyć na pełne 50 lub 100 zł, na czym – jako, że wszystkie stawki mają być wyrównywane do góry – skorzystają na tym łącznie cztery setki pracowników aktywnych i odpowiednio większa liczba uwzględniając nieaktywnych; (5) rozpoczęcie, najpóźniej 15 maja 2022, negocjacji celem ustalenia wzrost wynagrodzeń pracowników YAPP od 1 lipca 2022, tj. kolejnego roku budżetowego Yazaki; (6) ustalenia, że w przypadku zmiany organizacji pracy finansowego zrekompensowania pracownikom produkcyjnym YAPP utraconego dodatku za pracę w porze nocnej, gdyby w wyniku zmian organizacji pracy tracili do niego prawo.

Jednocześnie zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność YAPP dopuszcza możliwość zawieszenia (wstrzymania) przeszeregowywania stawek zasadniczych na kolejny rok, tj. do 31 grudnia 2023 w porozumieniu płacowym ustalającym wzrost wynagrodzeń pracowników YAPP od 1 lipca 2022. Bowiem – co podkreśla reprezentująca załogę nasza zakładowa NSZZ Solidarność – w sytuacji obecnego gwałtownego wzrostu cen i kosztów utrzymania, który prognozowany jest także w roku 2022 wysokość obecnych podwyżek wynagrodzeń za kilka miesięcy może nie być adekwatna do zaangażowania i wysiłku utrzymujących rodziny pracowników YAPP.

Kolejnej rundy negocjacji płacowych zaplanowana jest na czwartek 27 stycznia 2022 o godz. 9.30.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


24.11.2021/12:30

BOŻE NARODZENIE PLUS

Zapowiedź wypłaty już w tym roku premii z okazji Bożego Narodzenia w wysokości 950 zł netto (czyli „na rękę”) okazała się – dość niespodziewania – największym sukcesem wtorkowej (23 listopada 2021) piątej rundy negocjacji płacowych mających na celu ustalenie podwyżek płac w naszym zakładzie. Bowiem w kwestii podstawowej, jaką jest podwyżka stawek zasadniczych zmodyfikowane postulaty przedstawiła tylko reprezentująca pracowników YAPP zakładowa NSZZ Solidarność, natomiast dyrekcja podtrzymała swoje wcześniejsze propozycje. Jednocześnie jednak zapowiedziała, że prowadzi analizy, aby swoją ofertę podwyżkową poprawić.

Obecnie przewiduje ona, że dla zdecydowanej większości załogi – i praktycznie wszystkich mających dłuższy niż kilkuletni staż pracy – wzrost wynagrodzenia wynosiłby od 250 do 290 zł miesięcznie brutto. Zdecydowanie poniżej słusznych oczekiwań doświadczonych pracowników naszego zakładu.

Dlatego też NSZZ Solidarność zaproponowała zbiorową podwyżkę stawek zasadniczych od 1 stycznia 2022 o 650 zł miesięcznie. Równocześnie podtrzymała wcześniejsze ustalenia negocjacyjne – wzrost premii z okazji Bożego Narodzenia do wysokości 950 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika, czyli o 150 zł netto więcej niż wynosi obecne regulaminowe minimum (800 zł) oraz – będące jednym z żądań płacowych – ograniczenie liczba stawek zasadniczych, które maja się kończyć na pełne 50 lub 100 zł. Jako, że wszystkie stawki mają być wyrównywane do góry skorzysta na tym łącznie 407 pracowników aktywnych (i odpowiednio większa liczba uwzględniając nieaktywnych).

W odpowiedzi dyrekcja wystąpiła z propozycją, by wyższa premia z okazji Bożego Narodzenia obowiązywała już od tego roku. Niezależnie od tego, czy porozumienie płacowe zostanie zawarte, czy też nie. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez zakładową NSZZ Solidarność, która jednocześnie podkreślała, iż premia ta powinna być wypłacona w równej kwocie netto („na rękę”) wszystkim pracownikom YAPP. Nasza organizacja związkowa bowiem zdecydowanie sprzeciwia się dzieleniu załogi, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia.

Ponadto NSZZ Solidarność YAPP cały czas podkreśla, że wzrost stawek zasadniczych ma podstawowe znacznie dla pracowników i dlatego też powinien być priorytetem podczas negocjacji. Szczególnie pamiętając, że ostatnia zbiorowa podwyżka stawek w naszym zakładzie miała miejsce dwa lata temu. Od tego czas wzrosły nie tylko wynagrodzenia (tylko ustawowa płaca minimalna o blisko jedną szóstą), ale również ceny i koszty utrzymania. Zżerające realną wartość otrzymywanych przez nas wypłat.

Kolejna runda negocjacji zaplanowana została na poniedziałek 6 grudnia 2021, o godz. 14. Należy mieć tylko nadzieję, że dyrekcyjne analizy doprowadzą do znalezienia oszczędności (czyli po prostu pieniędzy), pozwalających na wypracowanie kompromisowego – a jednocześnie satysfakcjonującego załogę – wzrostu stawek zasadniczych. Ich wysokość jest bowiem najważniejsza.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


12.11.2021/12:27

SZUKANIE KOMPROMISU

Podczas piątkowej (12 listopada 2021), czwartej rundy negocjacji płacowych zarówno reprezentująca pracowników zakładowa NSZZ Solidarność, jak i dyrekcja zaproponowały zmodyfikowane propozycje dotyczące wzrostu od początku przyszłego roku stawek zasadniczych w naszym zakładzie. Wprawdzie nadal różnice są spore, to jednak obie strony zapowiadają dalsze szukanie satysfakcjonującego kompromisu. NSZZ Solidarność jednocześnie cały czas podkreśla, że wzrost stawek zasadniczych ma podstawowe znacznie dla pracowników i dlatego też powinien być priorytetem podczas negocjacji.

Nowa propozycja pracodawcy przewiduje, że bazowa najniższa stawka płacy zasadniczej w YAPP wynosić będzie od 1 stycznia 2022 3.150 zł miesięcznie (czyli o 140 zł więcej od ustawowej płacy minimalnej). Najpierw do tej stawki bazowej miałyby zostać wyrównane najniższe wynagrodzenia w naszym zakładzie, następnie pozostałe stawki zostałyby „zaokrąglone” do pełnych 50 lub 100 zł, po czym wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników podniesiono by o 250 zł miesięcznie.

W efekcie płace zasadnicze obecnie zatrudnionych w YAPP nie byłyby mniejsze od 3.400 zł. Dla ponad setki pracowników (w tym 99 aktywnych) pracujących obecnie – i to zazwyczaj od 6-8 lat – na stawkach minimalnych lub zbliżonych do minimalnych oznacza to spore podwyżki (co najmniej 500 zł brutto). Jednak dla zdecydowanej większości załogi, mającej jeszcze dłuższy staż pracy, wzrost wynagrodzenia byłby mniejszy i wynosił od 250 do 290 zł miesięcznie brutto. Zdecydowanie poniżej słusznych oczekiwań doświadczonych pracowników naszego zakładu.

Dlatego też NSZZ Solidarność zaproponowała zbiorową podwyżkę stawek zasadniczych od 1 stycznia 2022 o 700 zł miesięcznie. Jednocześnie podtrzymała wcześniejsze ustalenia negocjacyjne – wzrost od 2022 premii z okazji Bożego Narodzenia do wysokości 950 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika, czyli o 150 zł netto więcej w stosunku do obecnego zapisu regulaminowego (800 zł) oraz – będące jednym z żądań płacowych – ograniczenie liczba stawek zasadniczych, które maja się kończyć na pełne 50 lub 100 zł. Jako, że wszystkie stawki mają być wyrównywane do góry skorzysta na tym łącznie 407 pracowników aktywnych (i odpowiednio większa liczba uwzględniając nieaktywnych).

Dodatkowo na czas rozmów mających na celu ustalenie kwoty zbiorowej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nasza zakładowa Solidarność YAPP postanowiła zawiesić pozostałe żądania płacowe. Bowiem podwyżka stawek – o czym była już mowa – jest priorytetem. Przy czym podwyżka ta – po uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej – powinna być równa dla całej załogi.

Kolejna runda negocjacji zaplanowana została na wtorek 23 listopada 2021. Mając na uwadze deklarowane przez strony dążenie do wypracowania kompromisu, należy się spodziewać, że padną wówczas kolejne propozycje wzrostu płac w naszym zakładzie. Cały czas najważniejsze jest jednak podwyżka miesięcznych stawek zasadniczych.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 

 


06.11.2021/12:25

PRIORYTETEM PODWYŻKA STAWEK

Za nami kolejna runda negocjacji płacowych, która odbyła się w piątek 5 listopada 2021. Reprezentująca pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność zaproponowała, aby dalsze rozmowy koncentrowały się na ustaleniu odpowiedniej wysokości (kwoty) podwyżki miesięcznych stawek zasadniczych, które obowiązywać będą w YAPP od 1 stycznia 2022. Wzrost stawek zasadniczych ma bowiem podstawowe znacznie dla pracowników i dlatego też jest priorytetem naszej zakładowej Solidarności.

Jednocześnie zaakceptowana została podwyżka od 2022 premii z okazji Bożego Narodzenia do wysokości 950 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika, czyli o 150 zł netto więcej w stosunku do obecnego zapisu regulaminowego (800 zł).

Jeżeli chodzi o wzrost stawek zasadniczych, to ma obowiązywać zasada, że podwyżka zbiorowa będzie naliczana z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2022. Oznacza to podniesienie stawek wyjściowych 161 pracowników (w tym 103 aktywnych, czyli blisko jednej piątej wszystkich) do poziomu 3.010 zł. Ponadto zgodnie z propozycją naszej zakładowej Solidarności ma zostać ograniczona liczba stawek zasadniczych, które maja się kończyć na pełne 50 lub 100 zł. Jako, że wszystkie stawki mają być wyrównywane do góry to oznaczać to będzie wzrost wynagrodzeń dla łącznie 407 pracowników aktywnych (i odpowiednio większej liczby uwzględniając nieaktywnych).

Dodatkowo na czas negocjacji (ustalenia) wysokości podwyżek stawek zasadniczych nasza zakładowa Solidarność YAPP postanowiła zawiesić pozostałe żądania płacowe, bowiem podwyżka stawek – o czym była już mowa – jest priorytetem. Przy czym podwyżka stawek – po uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej – powinna być równa dla całej załogi. Bowiem NSZZ Solidarność nie zgadza się – i nigdy nie zgadzała – na dzielenie i różnicowanie pracowników.

Pracodawca wprawdzie przyjął propozycję skoncentrowania się podczas negacji na wzroście stawek zasadniczych, ale jego nowa (druga) propozycja to podwyżka stawek o 250 zł miesięcznie, czyli o 50 zł więcej niż poprzednio. Razem z „zaokrągleniem” stawek do pełnych 50 lub 100 zł oznacza to podwyżki od 250 do 290 zł miesięcznie. Sporo poniżej słusznych oczekiwań pracowników naszego zakładu. Szczególnie, że mowa jest tu o kwotach brutto, czyli przed opodatkowaniem i potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Kolejna runda negocjacji zaplanowana została na piątek 12 listopada 2021. Mają być wówczas przedstawione kolejne zmodyfikowane propozycje podwyżek, pozwalające na wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność będzie nad nimi obradowała w poniedziałek 8 listopada 2021. Najważniejsza cały czas jest podwyżka miesięcznych stawek zasadniczych. Jednak w przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do jej wysokości, „na stół” wrócą pozostałe – obecnie zawieszone – żądania płacowe. A jest ich w sumie pięć.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


28.10.2021/12:23

JEST PROPOZYCJA DYREKCJI

Podczas rozmów płacowych, które odbyły się w środę 27 października 2021 dyrekcja YAPP przedstawiła pierwszą – jak sam ją nazwał – propozycję podwyżek wynagrodzeń w naszym zakładzie, które miałyby obowiązywać od stycznia 2022. Składają się na nią trzy rozwiązania dotyczące wzrostu stawek zasadniczych oraz jedna podnosząca premię z okazji Bożego Narodzenia.

Jeżeli chodzi o wzrost stawek zasadniczych, to (1) ma obowiązywać zasada, że podwyżka zbiorowa będzie naliczana z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2022. Oznacza to podniesienie stawek wyjściowych 103 pracowników aktywnych (a 161 licząc z nieaktywnymi) do poziomu 3.010 zł. Przy czym jest wśród nich sporo osób mających po 6-8 lat staży pracy w naszym zakładzie. Ponadto (2) zgodnie z naszą propozycją ma zostać ograniczona liczba stawek zasadniczych, które maja się kończyć na pełne 50 lub 100 zł. Jako, że wszystkie stawki mają być wyrównywane do góry to oznaczać to będzie wzrost wynagrodzeń dla łącznie 407 pracowników aktywnych (i odpowiednio większej liczby nieaktywnych). Na koniec (3) wynagrodzenia zasadnicze całej załogi dyrekcja zamierza podnieść o 200 zł miesięcznie. Tym samym najniższa stawka w YAPP wynosiłaby od 1 stycznia 2022 – 3.250 zł (czyli o 240 zł więcej niż ustawowe minimum).

Dodatkowo (4) dyrekcja zaproponowała wzrost od 2022 premii z okazji Bożego Narodzenia do wysokości 950 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika. To ważne zastrzeżenie, bowiem podwyżki stawek zawsze określane są w kwotach brutto, czyli przed opodatkowaniem i potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Podsumowując wzrost stawek zasadniczych miałby wynosić od 450 zł (w przypadku pracujących obecnie na płacy minimalnej) do 200 zł brutto. Jednak odliczając wzrost minimalnego wynagrodzenia różnicą będzie mniejsze – od 240 zł do 200 zł w zależności od aktualnej stawki. Równocześnie liczba stawek zasadniczych zredukowana została by na produkcji z ponad 70 do 30, zaś w działach pomocniczych z ponad 50 do 37. Dodatkowo o 150 zł netto wzrosłaby regulaminowa wysokość premii z okazji Bożego Narodzenia.

Odnosząc się „na gorąco” do tych propozycji zwracaliśmy uwagę, na zbyt niski – szczególnie w porównaniu do oczekiwań załogi – poziom wzrostu stawek zasadniczych, które z punktu widzenia pracowników są najważniejsze. Stawka zasadnicza jest bowiem pewnym, gwarantowanym składnikiem płacy. Zwracaliśmy także uwagę na zagrożenia, zwłaszcza dla stabilności obsady linii i zaangażowania załogi, jakie mogą nieść propozycje dyrekcji. Ich szczegółową analizę przeprowadzi Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność YAPP w środę 3 listopada 2021. Zostanie wówczas wypracowane także związkowe stanowisko, które zostanie przedstawione podczas kolejnej tury negocjacji płacowych. Ich termin ustalono na piątek 5 listopada 2021 godz.9 rano.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


06.10.2021/12:15

RUSZAJĄ ROZMOWY PŁACOWE

W środę 13 października 2021 rozpoczną się negocjacje płacowe, celem ustalenia podwyżek wynagrodzeń w naszym zakładzie od 1 stycznia 2022. Podstawą tych rozmów będą żądania złożone przez naszą zakładową NSZZ Solidarność, w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród pracowników będących członkami związku. Solidarność zawsze bowiem reprezentuje ludzi, broniąc ich prawa oraz interesów.

Wyjściowa lista żądań płacowych obejmuje w sumie osiem pozycji, w tym podstawową – dotyczącą wzrostu stawek zasadniczych (o 900 zł miesięcznie) oraz uporządkowania tabeli stawek. Obecnie jest ich bowiem 70 (słownie: siedemdziesiąt), przy nieco ponad pół tysiącu pracowników produkcyjnych w YAPP. Tym samym wiele stawek dotyczy pojedynczych osób, a do tego zdarzają się stawki różniąc się o… 5 zł brutto (co „na rękę” daje nieco ponad trzy i pół złotego).

Jednocześnie domagamy się oczekiwanego przez załogę naszego zakładu zwiększenia wysokości premii regulaminowych, zarówno comiesięcznych (frekwencyjnej i zadaniowej), jak też z okazji Bożego Narodzenia. Zawsze w wysokości równej dla każdego pracownika, gdyż Solidarność YAPP nigdy nie dzieli załogi, lecz zawsze walczy o jej interesy. Premie, podobnie jak stawki zasadnicze, powinny wzrosnąć od początku 2022.

Ponadto wśród tegorocznych żądań placowych znalazło się, zgodnie z wynikami ankiety, wprowadzenie w naszym zakładzie: nagrody rocznej („trzynastki”), premii z okazji Wielkanocy oraz premii kwartalnej za brak absencji w pracy (czyli 100-procentową obecność).

Równocześnie – realizując obowiązujące porozumienia z lipca 2020 – nasza zakładowa NSZZ Solidarność wystąpiła o rozpoczęcie rokowań dotyczących przeszeregowywania stawek, które tylko czasowo zostały zawieszone. Ustalając nowe, zmodyfikowane zasady przeszeregowywania stawek najważniejszym jest objęcie nimi całej załogi, bez względu na staż pracy.

Przy czym zarówno przy rozmowach płacowych, jak też rokowaniach dotyczących przeszeregowywania stawek bardzo ważne jest wsparcie załogi dla zgłoszonych żądań. Może to zrobić każdy pracownik naszego zakładu wystarczy zostać członkiem NSZZ Solidarność i tym samym wzmocnić jej pozycję przy negocjowaniu podwyżek. Liczebność jest bowiem zawsze dużym atutem związku zawodowego, który – tak jak NSZZ Solidarność – zawsze reprezentuje pracowników oraz broni ich praw. My zawsze reprezentujemy ludzi i dbamy o ich interesy, w tym szczególnie o godne wynagrodzenia, odpowiadające wysiłkowi, zaangażowaniu i efektywności pracy załogi naszego zakładu.

Pamiętajmy przy tym, że zdeterminowana i solidarna załoga zawsze może doprowadzić do realizacji żądań płacowych. Dlatego też działając wstępując do NSZZ Solidarności YAPP możemy osiągnąć więcej. Po prostu razem możemy wygrać!

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


30.08.2021/12:11

BEZ ZWOLNIEŃ Z AUTOMATU

Jako, że z jednej strony istotny brak pracowników produkcyjnych w naszym zakładzie nie jest już chyba dla nikogo tajemnicą, z drugiej – na co NSZZ Solidarność zwracała uwagę od początku – pracownicy tymczasowi nie są przysłowiowym „lekiem na całe zło” dyrekcja YAPP postanowiła czekać, aż dobrzy pracownicy, którzy przebywają na świadczeniach rehabilitacyjnych wrócą do zdrowia i pracy. Wielokrotnie wnioskowała o to nasza zakładowa Solidarność. Tym samym takie osoby nie mają być już „z automatu” zwalniane na podstawie art. 53 § 1 Kodeksu pracy.

Szczególnie – na co również stale zwracaliśmy uwagę w pismach do pracodawcy – zwolnienie w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy jest jedynie uprawnieniem pracodawcy, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Przepis ten nie powoduje, że jeśli upłyną okresy chroniące pracownika, to automatycznie, z mocy prawa dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Dlatego też przy ewentualnym zwolnieniu należy brać pod uwagę możliwość powrotu pracownika do zdrowia. Szczególnie, gdy chodzi o osoby posiadające wysokie umiejętności profesjonalne i doświadczenie zawodowe. Takich bowiem pracowników coraz bardziej brakuje – zarówno w naszym zakładzie, jak i na rynku pracy. Zatem można ich zwolnić w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy, ale bez żadnej pewności, że znajdzie się ich zastępców.

Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie będzie już zwolnień w czasie pobierania świadczeń rehabilitacyjnych ze względu na długotrwałą nieobecność (praktycznie w sumie ponad 9 miesięcy), ale każda sytuacja ma być rozpatrywana indywidualnie. Tym samym w przypadku dobrych, doświadczonych i posiadających duże umiejętności zawodowe pracowników YAPP ma czekać na ich powrót do zdrowia (i pracy), a nie zwalniać, gdy tylko nadarzy się taka (prawna) możliwość. Zresztą pierwsze takie przypadki – podkreślmy, dotyczące ludzi z produkcji – mają już miejsce.

Równocześnie warto pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa pracodawca ma obowiązek konsultowania zamiaru zwolnienia (i to na piśmie, o czym w styczniu 2021 podkreślił w swoim wyroku Sądu Najwyższy) pracowników należącym do zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu kodeksu. Tymczasem w YAPP uprawnienia zakładowej organizacji związkowej ma tylko NSZZ Solidarność. My zaś zawsze stoimy po stronie ludzi broniąc ich prawa oraz interesów pracowniczych.

Dlatego też obiektywnie warto należeć do NSZZ Solidarność, gdyż pracownicy zorganizowani w naszym Związku mają po prostu lepiej. Zawsze moją oni zagwarantowaną należytą pełną obronę swoich praw i interesów. Natomiast gdy jest to konieczne – także nieodpłatną pomoc prawną.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


28.06.2021/12:08

JAKIEJ CHCEMY PODWYŻKI?

Pamiętając, że zgodnie z obowiązującymi porozumieniami w październiku powinny rozpocząć się negocjacje płacowe celem ustalenia wzrostu wynagrodzeń w naszym zakładzie od początku 2022 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność YAPP od czwartku 2 września do wtorku 7 września 2021 przeprowadzi wśród zrzeszonych pracowników naszego zakładu anonimową ankietę dotyczącą oczekiwanej podwyżki płac.

Pytania ankietowe dotyczą zarówno niezbędnej kwoty zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych (przy czym warto pamiętać, iż płaca minimalna wzrośnie w 2022 co najmniej o 200 zł miesięcznie), jak również wszelkich premii, nagród i dodatków. Zarówno już obowiązujących, jak też ewentualnie nowowprowadzonych. Ponadto jedno z pytań ankiety poświęcone jest przywróceniu cyklicznego przeszeregowania stawek.

Na podstawie odpowiedzi na pytania ankiety zostaną sformułowane żądanie dotyczące podwyżki wynagrodzeń w 2022 w YAPP, które zostaną przedstawione dyrekcji przez naszą zakładową Solidarność. Dlatego też dobrze, aby udzielane odpowiedzi były przemyślane, szczere i poważne. Tu bowiem chodzi o pieniądze przysługujące każdemu z pracowników naszego zakładu za codzienną ciężką pracę. A pamiętajmy, że o przedstawionych żądaniach płacowych zadecyduje głos pracowników, którzy wypełnioną ankietę wrzucą do urny.

Udział w ankiecie jest oczywiście dobrowolny. Natomiast uczestniczyć w niej mogą wszyscy członkowie naszej zakładowej Solidarności YAPP oraz pracownicy, którzy do czasu zakończenia badania ankietowego złożą deklaracje członkowską NSZZ Solidarność. Deklaracje członkowskie można składać codziennie w siedzibie NSZZ Solidarność YAPP (dla przypomnienia: tuż za bramą główną zakładu, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez spółkę Wiper).

Natomiast formularze (druki) ankiety rozdawana i zbierane do urny będą na stołówkach podczas przerw śniadaniowych. Co ważne każdy pracownik może wziąć udział w ankiecie tylko jeden raz, dlatego też pobranie formularza odnotowywane będzie na liście uprawnionych do udziału w ankiecie – czyli członków zakładowej NSZZ Solidarność (lub liście osób, które złożyły deklarację członkowską). Gdyż właśnie związkowcy Solidarności mają realny wpływ na kształt żądań płacowych, zaś ich głos liczy się przy ustalaniu wzrostu wynagrodzeń, w tym stawek zasadniczych.

Po prostu pracownicy zorganizowani w NSZZ Solidarność mają lepiej oraz decydują o swoim losie i zarobkach, a nie tylko płyną z prądem, licząc na zaradność innych. Dlatego też we własnym, dobrze pojętym interesie warto być członkiem naszej zakładowej Solidarności YAPP. My bowiem zawsze upominamy się o ludzi oraz walczymy o prawa i interesy pracownicze.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


06.08.2021/12:04

USTAWOWE WSPÓŁDZIAŁANIE

Podstawowym statutowym celem NSZZ Solidarność jest zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy do obowiązków zakładowej organizacji związkowej należy sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i zasad BHP oraz współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.

Dlatego też, gdy zgłaszane pisemnie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy czy też uprawnień pracowniczych (jak przykładowo urlopy, czy też zapewnienie odpowiedniego dobowego odpoczynku itp.) nie są przez pracodawcę uwzględniane, lub wręcz były ignorowane brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi (co niestety w minionych latach było nad wyraz częste) naszej zakładowej Solidarności YAPP nie pozostaje nic innego jak zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Na tym bowiem polega współdziałanie PIP i związków zawodowych, o którym mówią przepisy co najmniej dwóch ustaw.

Trzeba przy tym stanowczo i jasno podkreślić, że zanim o danym problemie zostanie powiadomiona PIP to wcześniej nasza organizacja związkowa zwraca uwagę dyrekcji na daną kwestię. Zazwyczaj nie tylko definiując problem, ale również wskazując sposób jego rozwiązania. Oczywiście z poszanowaniem w pełni praw pracowniczych, gdyż dla Solidarności ludzie i ich interesy są zawsze na pierwszym miejscu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że kontrole PIP potwierdzają, że zgłaszane przez naszą organizację związkową kwestie stanowiły naruszenie prawa, co skutkuje zaleceniami usunięcia uchybień, wystawieniem mandatów, a nawet – jak w przypadku naruszeniem prawa do odpoczynku i nierejestrowania nadgodzin podczas delegowania pracowników do Bułgarii – postępowaniem prokuratorskim. Przy czym pamiętajmy, że powodem nałożenia mandatu przez PIP nie jest wniosek o kontrolę, ale naruszenie przepisów prawa przez pracodawcę lub osoby działające w jego imieniu. Tak samo, jak mandat od „drogówki” jest wynikiem nadmiernej prędkości i przejechania podwójnej ciągłej (w skrajnym przypadku razem ze staruszką), a nie tego, że akurat za zakrętem stał radiowóz.

Zarazem zdarza się, że inspektorzy PIP zajmują się kwestiami, które nie były przedmiotem zgłoszenia wniosku. Tak było ostatnio, z pracownikiem wykonującym pracę na wysokości (rozsuwanej drabinie), bez wymaganych prawem zabezpieczeń, zaś zgodnie – z napisaną „na kolanie” – instrukcja miał się jednocześnie opierać o rzeczoną drabinę. Ocena inspektora pracy była w tym wypadku druzgocąca (a przy tym dosadna). Przy czym problem pracy bez zabezpieczeń na wysokości nie został przez nas poruszony, tylko dlatego, że nikt go nie zgłosił, ani wcześniej nie zauważył.

Dlatego też we własnym, dobrze pojętym interesie należy do naszej zakładowej NSZZ Solidarność YAPP zgłaszać wszelkie problemy dotyczące organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy. My zawsze podejmujemy w takich sytuacjach interwencję u pracodawcy. Gdy zaś jest konieczne współdziałamy w rozwiązaniu problemu z PIP. Gdyż zdrowie i interesy pracowników są zawsze naszym priorytetem.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 02.08.2021/12:01

DŁUŻSZE PRZERWY W UPAŁY

Zgodnie z ustaleniami z dyrekcją, gdy temperatura w halach produkcyjnych przekracza 28ºC przedłużane zostają – o co wnioskowała nasza zakładowa NSZZ Solidarność – regulaminowe przerwy w pracy. Tym samym jeżeli termometry wskazują ponad 28ºC dwie 5-minutowe przerwy stają się przerwami 8-minutowymi lub zamieniają się w trzy przerwy 5-minutowe. Wybór pozostawiony jest liderom, którzy jednak powinni skonsultować je z podwładnymi (oraz brać ich głos pod uwagę).

Natomiast w przypadku, gdy na skalach termometrów przekroczone zostanie 30ºC zamiast dwóch „pięciominutówek” pracownikom przysługuje dwie przerwy 8-minutowe plus jedna 5-minutowa lub cztery przerwy po 5 minut. Co ważne – wszystkie te przerwy są wliczane do czasu pracy, a zatem nie ma mowy o konieczności ich „nadrabiania” szybszym tempem linii.

Jednocześnie nasza zakładowa Solidarność zwróciła uwagę na konieczność bardziej równomiernego rozmieszczenia termometrów na halach produkcyjnych. Tak aby temperatura była mierzona przy liniach produkcyjnych („karuzelach”), zwłaszcza zlokalizowanych w słabo wentylowanych zaułkach, a nie tylko w ciągach komunikacyjnych. Podczas czerwcowego posiedzenia Komisji BHP okazało się bowiem, że w halach I i II umieszczono po sześć termometrów, zaś w hali III – tylko trzy, w tym jeden w przejściu na krajalnię. Tymczasem dodatkowe lub przedłużone przerwy zależą od temperatury powietrza wskazywanej przez termometr usytuowany najbliżej stanowiska naszego pracy.

Dlatego też jeżeli termometr pokazuje ciepłotę powietrza u sąsiadów (lub w przewiewnym przejściu) należy to zgłosić w siedzibie naszej zakładowej Solidarności YAPP. Podobnie jak wszelkie problemu lub uwagi dotyczące dodatkowych lub przedłużonych przerw w pracy podczas upałów. My każde takie zgłoszenie wyjaśniamy i staramy się jak najszybciej rozwiązać problemy zgłaszane przez pracowników. Bowiem NSZZ Solidarność zawsze stoimy po stronie ludzi, ich praw oraz interesów.

Także kwestie i wątpliwości związane z używaniem w okresie letnim własnych koszulek polo lub T-shirt jako odzieży roboczej należy zgłaszać w siedzibie naszej zakładowej Solidarności (dla przypomnienia: tuż za bramą główną zakładu, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez spółkę Wiper). Pamiętając jednocześnie, że praca w koszulkach Yazaki dawnego wzoru (niebieskich) lub własnych jednokolorowych (bez napisów i nadruków) koszulkach polo lub T-shirt (czyli jak sama nazwa wskazuje z rękawkami) – jak na razie – jest w naszym zakładzie dopuszczona tylko do 31 sierpnia 2021.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


14.07.2021/11:56

W KOSZULKACH PO KAWĘ

Ze względu na panujące upały, w okresie letnim – czyli do 31 sierpnia 2021 – dopuszczona jest w naszym zakładzie praca w koszulkach Yazaki dawnego wzoru (niebieskie z logo Yazaki) oraz jednokolorowych (bez napisów i nadruków) koszulkach polo lub T-shirt (czyli jak sama nazwa wskazuje z rękawkami, te bez rękawków to A-shirt).

Na problem z niedostosowaniem obecnie przydzielanych w pracownikom naszego zakładu koszul roboczych – nie przepuszczających pary wodnej w żadną stronę (nie pozwalających „oddychać” skórze) – do warunków i temperatur panujących, zwłaszcza latem w halach produkcyjnych YAPP nasza zakładowa NSZZ Solidarność zwracała uwagę od dawna, wnioskując o zmianę tego elementu odzieży roboczej na posiadające odpowiednie właściwości użytkowe, o których mówią również przepisy Kodeksu pracy. Kwestia ta poruszana była również podczas posiedzeń Europejskiej Rady Pracowników oraz Komisji BHP. Dlatego dobrze, że – w okresie największych upałów – wprowadzono tymczasowe rozwiązanie, poprawiające higienę pracy, bez naruszania jej bezpieczeństwa.

Trzeba przy tym pamiętać, że – zgodnie z wymogami Kodeksu pracy – używane przez pracowników własne koszulki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym nie mogą być one wydekoltowane, zbyt krótkie (odkrywać brzucha) oraz powinny być wykonane z materiału zapewniającego właściwości użytkowe, jako odzież robocza (czyli zdecydowanie z lekkiej tkaniny bawełnianej, a nie jedwabnego tiulu). Dlatego też zarówno służba BHP, jak i działający w imieniu pracodawcy przełożeni mogą – i zapewne będą – kontrolować, czy w pracy używamy koszulek odpowiadających wymogom odzieży roboczej. Tym samym we własnym, dobrze pojętym interesie lepiej nie „testować” jak głęboki może być dekolt, gdyż konsekwencją może być szybki powrót do przydzielonych koszul z materiału zbliżonego do folii do pieczenia.

Ponadto – zarówno w dostosowanych do upalnej aury koszulkach polo lub T-shirt’ach, jak też przydzielanych koszulach roboczych – po ponad rocznej przerwie będzie można korzystać z automatów z napojami, przekąskami i kanapkami. Tą kwestię nasza zakładowa Solidarność YAPP również kilkukrotnie podnosiła w rozmowach z dyrekcją, zwracając uwagę, że oklejone ochronną folią automaty zapewniają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa antywirusowego niż czajniki, z których w ciągu kwadransa korzysta kilkanaście osób. Nie mówiąc już o czasie potrzebnym na przyrządzenie napojów – automat robi je szybciej, a przerwa trwa tylko piętnaście minut. Jak widać dyrekcja podzieliła nasze stanowisko, a do tego przekonała decydentów z Europy, w efekcie czego automaty z napojami, przekąskami i kanapkami w naszym zakładzie wróciły. I co ciekawe nadal płacić w nich można nie tylko bezdotykowo (karta, blik), ale też gotówką. Natomiast przez pierwsze 24 godziny od uruchomienia wszystkich automatów kawa dla pracowników ma być gratis.

Jednocześnie wszelkie problemy należy zgłaszać w siedzibie naszej zakładowej Solidarności. My zawsze stoimy po stronie ludzi i staramy się jak najszybciej rozwiązać problemy pracowników.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.06.2021/11:52

DEZYNFEKCJA BEZ SPRZĄTANIA

Za sprawą przepełnionych koszy na śmieci w szatniach okazało się, że obecnie są one w naszym zakładzie sprzątane tylko dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy. Na przemian z biurami, które – dla odmiany – odzyskują czystość we wtorki i czwartki. Jednocześnie takie „oszczędne sprzątanie” ma ponoć nie wpływać na wprowadzony w YAPP ponad rok temu w ramach walki z zagrożeniem COVID-19, harmonogram czyszczenia/dezynfekcji?

Przypomnijmy, że zgodnie ze wspomnianym harmonogramem podłogi – również w szatniach – powinny być czyszczone cztery razy dziennie. Natomiast klamki i wyłączniki światła, z których – chcąc, nie chcąc – każdy pracownik musi codziennie korzystać mają być one czyszczone/dezynfekowane trzy razy na zmianę roboczą, czyli dziewięć razy dziennie.

Tu pojawia się pytanie: skoro przedstawiciel firmy sprzątającej powinien pojawić się w każdej szatni pracowniczej dziewięć razy na dobę (aby zdezynfekować klamki i wyłączniki), zaś cztery razy dziennie ma wyczyścić w tych szatniach podłogę (co wydaje się stanowić zasadniczą część sprzątania), to dlaczego akurat przepełnione kosze na śmieci mają być opróżniane dwa razy w tygodniu? Jakie to potężne oszczędności sprawiają, że nie można zawartości koszy wyrzucać częściej?

Zwłaszcza pamiętając, że w przypadku wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (w tym także dotyczących zwalczania zagrożenia COVID-19) podstawowe znacznie ma ochrona zdrowia pracowników. Nie sprzyja zaś temu ani rzadsze sprzątanie szatni i przebieranie się w kurzu, ani przepełnione kosze na śmieci (zwłaszcza, że nadchodzące wyższe temperatury rozwojowi flory bakteryjnej w takim wypadku zdecydowanie służą). Dlatego też nasza zakładowa NSZZ Solidarność natychmiast zwróciła się o wyjaśnienie kwestii przepełnionych koszy na śmieci w związku z rzadszym sprzątaniem szatni. Zwłaszcza, że „oszczędne sprzątanie” szatni nie było konsultowane przez pracodawcę podczas posiedzenia Komisji BHP.

My zawsze stoimy po stronie ludzi, broniąc ich prawa i interesów, w tym szczególnie zdrowia pracowników. Każdy z nas ma bowiem zdrowie jedno, a przy tym prosto jej stracić (lub nadwyrężyć), zaś znacznie trudniej odzyskać. Dlatego też ze wszystkim problemami, uwagami lub wątpliwościami zawsze warto zgłaszać się do naszej zakładowej Solidarności (na parterze budynku za portiernią główną zakładu). Z pewnością każdym takim zagadnieniem się zajmiemy, bo zawsze pilnujemy spraw pracowniczych, pomagając ludziom. Gdyż po prostu jesteśmy solidarni, pamiętając jednocześnie, iż działając wspólnie zawsze możemy osiągnąć więcej.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


10.06.2021/11:49

DOBRZE WYBRAĆ
TO GŁOSOWAĆ NA BOGDANA!

Dwójka kandydatów ubiega się o jedno wolne miejsce w wyborach uzupełniających Rady Pracowników YAPP. Każdy, kto chce, aby interesy pracownicze w naszym zakładzie były dobrze reprezentowane i skutecznie bronione powinien w skład Rady Pracowników wybrać związkowca z reprezentatywnej organizacji zakładowej. Tymczasem, taki kandydat jest tylko jeden – Bogdan Gurst. Dlatego też na niego, we własnym dobrze pojętym interesie, należy zagłosować w piątek 18 czerwca 2021.

W ten sposób rada będzie pracowników, nie jedynie z nazwy, ale również swoich działań. Prawo zapewnia bowiem radzie pracowników dostęp do informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej zakładu oraz możliwość konsultowania działań pracodawcy mających wpływ na stan, strukturę i przewidywane zmiany zatrudnienia (czyli m.in. zwolnień) oraz działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy (takich jak likwidacja lub przywrócenie trzeciej zmiany). Jednocześnie, aby Rada Pracowników w naszym zakładzie skutecznie oraz efektywnie korzystała ze swoich ustawowych uprawnień powinien uzupełnić ją kandydat rekomendowany przez naszą zakładową Solidarność. A jest nim Bogdan Gurst.

Pamiętajmy, zasadnicze znacznie dla pracowników ma, aby – tak jak ma to miejsce chociażby w Niemczech – w składzie rady było jak najwięcej przedstawicieli reprezentatywnego związku zawodowego. A takim w naszym zakładzie jest tylko NSZZ Solidarność. Wówczas wystąpienia rady pracowników będą spójne z działaniami związku zawodowego, będącego jedyną ustawową reprezentacją załogi. Rada – zgodnie z unijną dyrektywą oraz polską ustawą – jest bowiem jedynie miejscem konsultacji i powstawania niezależnej ekspertyzy ekonomicznej.

Tym samym rada pracowników nie może np. występować z żądaniem podwyżki płac, ani też reprezentować załogi i to zarówno zakresie praw oraz interesów zbiorowych, jak tym bardziej indywidualnych poszczególnych pracowników. Takie działania należą do wyłącznych kompetencji związków zawodowych, które jako jedyne mogą prowadzić z dyrekcją wiążące uzgodnienia i negocjacje. Jednocześnie, gdy radę pracowników tworzą związkowcy to uzyskują oni szerszy dostęp do bieżących informacji, które pozwalają im jeszcze lepiej bronić interesów całej załogi naszego zakładu.

Dlatego też podczas głosowania w piątek 18 czerwca 2021 jeden, jedyny znak „x” na karcie wyborczej stawiamy tak:

              X   Bogdan Gurst

Warto przy tym dodać, że udział w pracach rady jest czysto społeczny, choć wymaga sporo czasu (jeśli ma być dobrze wykonana – co gwarantują związkowcy – a nie tylko „odfajkowana”). Członkowie rady pracowników nie otrzymują żadnych dodatków, ani innych gratyfikacji finansowych.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


02.06.2021/11:41

WOLNE NA SZCZEPIENIE

Odpowiadając na wniosek zakładowej NSZZ Solidarność YAPP o udzielanie pracownikom naszego zakładu dodatkowego, płatnego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz ustalenie bonusu (jednorazowej premii) dla osób które przyjęły pełną dawkę szczepionki dyrekcja zakładu – cytując jego pismo pracodawcy – przychylił się częściowo do rozwiązania zaproponowanego przez zakładową Solidarność i od 1 czerwca 2021 pracownicy YAPP mają możliwość skorzystania z dnia wolnego w terminie szczepienia przeciwko COVID-19.

Przy czym każdemu przysługuje tylko jeden dzień wolny na szczepienie (co niewątpliwe może stanowić – być może niezamierzoną – promocję jednodawkowej szczepionki Janssen), przy czym to pracownik decyduje – w przypadku szczepionki wymagającej dwóch dawek (a tym samym „wkłuć”) – czy skorzysta z dnia wolnego przy pierwszej czy drugiej wizycie w punkcie szczepień. Przy czym dzień wolny otrzymuje się konkretnie na szczepienie, które tym samym musi odbywać się w dniu roboczym (zatem odpadają weekendy). Co ważne warunkiem uzyskania dnia wolnego na szczepienie jest wcześniejsze złożenie wniosku o udzielenie takiego wolnego. Wzór takiego wniosku można otrzymać w siedzibie naszej zakładowej Solidarności YAPP.

Niestety w swoim zarządzeniu dyrektor zakładu ustalając sztywno, że wolne na szczepienia udzielane będą od 1 czerwca 2021 pozbawił możliwości uzyskania dnia wolnego przez pracowników, którzy zaszczepili się wcześniej. Jako, że wypełnia to znamiona nierównego traktowania (które od września 2019 jest całą dyskryminacją) nasza zakładowa NSZZ Solidarność wystąpiła z pisemnym wnioskiem o udzielanie (przyznawanie) dnia wolnego pracownikom, którzy aby odbyć szczepienie przeciwko COVID-19 przed dniem 1 czerwca 2021 zmuszeni byli wykorzystać urlop wypoczynkowy lub skorzystać z przepustki.

Trzeba bowiem zauważyć, że zarówno urlop, jak i przepustka również udzielane są tylko w dni robocze. Dokładnie tak, jak dodatkowy dzień wolny na szczepienia. Jednocześnie data szczepienia przeciwko COVID-19 jest określona co do dnia i godziny, czyli nie ma problemu z ustaleniem, czy przepustka lub urlop były wzięte w związku ze szczepieniem. Nie ulega też wątpliwości, że udział w szczepieniu nie jest odpoczynkiem, którego celem jest urlop – jak sama nazwa wskazuje – wypoczynkowy.

Równocześnie szczepienia przeciwko COVID-19 trwają od połowy stycznia i wielu pracowników starało się zaszczepić tak szybko, jak to było możliwe. W wielu przypadkach przed 1 czerwca 2021, co było związane głównie z ich wiekiem („rocznikiem”). Jednocześnie osoby te często musiały w wyznaczonym terminie szczepienia, na który nie miały wpływu, sięgać po urlop wypoczynkowy (i to najczęściej „na żądanie”) lub korzystać z przepustek. Dlatego też wyłączenie tych pracowników z możliwości uzyskania dnia wolnego w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 – w formie anulowania udzielonego urlopu wypoczynkowego lub przepustki – może być uznane za dyskryminację pośrednią, o której mówi art. 183a § 3 Kodeksu pracy. Dodatkowo dzieląc załogę na tych, którzy zdążyli zaszczepić się do końca maja oraz tych mających ustalone terminy szczepień od 1 czerwca 2021. Tymczasem NSZZ Solidarność nigdy nie zgadza się na dzielenie załogi. Zawsze stojąc po stronie ludzi, broniąc interesów i praw pracowniczych.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


19.05.2021/11:37

UZUPEŁNIANIE RADY

Przez najbliższe trzy tygodnie – do wtorku 8 czerwca 2021 włącznie można zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających Rady Pracowników YAPP. Do obsadzenia jest jedno miejsce zwolnione przez członka rady, który rozstał się z naszym zakładem (z własnej inicjatywy) i zmieniała pracodawcę. W takim przypadku wybory uzupełniające odbywają się z mocy prawa, zaś wybrana w nich osoba będzie pełnić mandat członka Rady Pracowników YAPP do końca bieżącej kadencji, czyli do lutego 2024.

Odbywające się na terenie zakładu głosowanie w wyborach uzupełniających rady zostało ustalone – zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów – na piątek 18 czerwca 2021. Aby było ono ważne musi wziąć w nim udział co najmniej połowa załogi. Jeśli głosujących będzie mniej, to po 30 dniach – czyli w poniedziałek 18 lipca 2021 – przeprowadzone zostaną ponowne wybory. W drugim terminie ważne bez względu na frekwencję.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Pracowników YAPP zawierające nie tylko ich dane osobowe (imię, nazwisko, numer ewidencyjne, stanowisko), ale również listę z podpisami co najmniej 20 pracowników naszego zakładu popierającymi daną kandydaturę oraz pisemną zgodę na kandydowanie (nikogo bowiem nie można wybrać wbrew jego woli) należy składać w Dziale Obsługi Personalnej (HR). Formularze zgłoszenia kandydata wraz z listą poparcia – na której pracownicy popierający kandydaturę wpisują swoje imię, nazwisko, numer ewidencyjny i składają czytelny podpis – oraz druki zgody na kandydowanie można otrzymać również w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP.

Prawo gwarantuje radzie pracowników szeroki dostęp do informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej zakładu oraz tzw. podstaw zatrudnienia. Pracodawca ma zaś obowiązek ich udzielania zarówno z mocy prawa, jak również na wniosek samej rady. Nie jest ona wprawdzie reprezentantem załogi – którymi zgodnie z prawem są tylko związki zawodowe – ale miejscem konsultacji, wymiany informacji i ekspertyzy ekonomicznej. To sprawia, że rada pracowników nie może np. występować z żądaniem podwyżki płac, ani też reprezentować indywidualnie poszczególnych pracowników. Bowiem takie działania należą do wyłącznych kompetencji związków zawodowych. Jednocześnie, gdy radę pracowników tworzą związkowcy to uzyskują oni szerszy dostęp do bieżących informacji, które pozwalają im jeszcze lepiej bronić interesów całej załogi naszego zakładu.

Dlatego jeśli chcemy, by interesy pracownicze w naszym zakładzie były dobrze reprezentowane i skutecznie bronione w wyborach Rady Pracowników YAPP należy głosować na związkowych kandydatów. Zasadnicze znacznie dla każdego zatrudnionego ma bowiem, aby – tak jak ma to miejsce chociażby w Niemczech – w składzie rady było jak najwięcej przedstawicieli reprezentatywnego związku zawodowego. W naszym zakładzie jest nim tylko NSZZ Solidarność.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


07.05.2021/11:33

SĄD ROZSTRZYGA O URLOPACH,
TYMCZASEM ŚWIADKIEM DYREKCJI…

 

Rozpoczęły się sprawy sądowe dotyczące ubiegłorocznych „zarządzonych” przez pracodawcę – czyli przymusowych lub jak kto woli wymuszonych – urlopów wypoczynkowych w naszym zakładzie. Chodzi o sytuację z marca 2020, gdy dyrekcja dosłownie z dnia na dzień „zarządziła” urlopy wypoczynkowe, przy czym arbitralnie zarządzony „plan urlopów”, jak potwierdziła w wystąpieniach pokontrolnych Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), ustalony został z naruszeniem przepisów prawa.

Jako, ze wbrew pokontrolnym zaleceniom PIP, dyrekcja naszego zakładu nie zamierzała wyjaśnić wspólnie z pracownikami faktycznej woli skorzystania z bieżącego urlopu wypoczynkowego w marcu 2020, to obecnie rozstrzygnięciem, czy pracownicy faktycznie ochoczo (i co ważne z własnej nieprzymuszonej woli) brali urlopy w marcu – zamiast np. latem – by tylko „zmniejszyć deficyty finansowy” YAPP (co podnosiła dyrekcja), czy też może jednak narzucono im wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jako „urlop postojowy” (które polskie prawo nie przewiduje) zajmuje się mikołowski Sąd Rejonowy. Zarazem w ramach zaś toczącego się postępowania dyrekcja powołała licznych świadków, wśród których – obok kierowników – znalazła się obecna przewodnicząca komisji WZZ Sierpień’80, czyli związku, który w YAPP nie ma od dłuższego czasu uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Jej zeznania raczej niewiele wniosły do sprawy – okazało się bowiem, że w czasie zamętu z „zarządzonym urlopem” była nieobecna w zakładzie. Nie zmienia to jednak faktu, że znamiennym jest, że przewodnicząca komisji WZZ Sierpień’80 była świadkiem strony pracodawcy, a nie pracowników

Szczególnie pamiętając, że jednocześnie nasza zakładowa NSZZ Solidarność YAPP zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich prawa oraz interesów pracowniczych. Zapewniając przy tym członkom Solidarności pełną – i co ważne bezpłatną – pomoc oraz wsparcie prawne. Nie tylko w kwestiach dotyczących urlopu, ale także wszelkich innych spraw pracowniczych.

Dlatego też z wszelkimi problemami, wątpliwościami, uwagami czy też pytaniami zawsze warto zwracać się do zakładowej NSZZ Solidarności YAPP. My nie „odsyłamy z kwitkiem”, zajmując się każdym zgłoszeniem, starając się rozwiązać problem oraz pomóc pracownikowi. NSZZ Solidarność bowiem zawsze pomaga ludziom i rozwiązuje ich problemy.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


04.05.2021/11:29

NIEBEZPIECZNA KONTYNUACJA

 

Kilkakrotnie w ostatnim czasie zdarzyło się, że idące na urlop wychowawczy pracownice naszego zakładu, które zamierzały dalej samodzielnie opłacać ubezpieczenie grupowe w PZU otrzymywały w kadrach (nazywanym z angielska działem HR) ofertę ubezpieczenia dla byłych pracowników. Szkopuł jednak w tym, że pracownica na urlopie wychowawczym nie jest „byłym pracownikiem”, tylko jak najbardziej aktualnym – posiadającym ważną umowę o pracę. Co więcej – zgodnie z art. 1868 Kodeksu pracy – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą na urlopie wychowawczym (a dokładniej od dnia złożenia wniosku o „wychowawczy” do zakończenia tego urlopu).

Ponadto art. 1865 Kodeksu pracy jednoznacznie stanowi, że okres urlopu wychowawczego – choć nie płatny – wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Mówiąc krótko pracownica na urlopie wychowawczym cały czas jest pracownicą („pozostaje w zatrudnieniu”, jak mawiają prawnicy), a nie byłą pracownicą. I nie zmienia tego fakt, że w korporacyjnych tabelkach określana jest jako „nieaktywna”.

W przypadku ubezpieczenia ma to duże znacznie. Wprawdzie każda firma ubezpieczeniowa chętnie przyjmować będzie indywidualne składki – również z tytułu ubezpieczenia byłego pracownika – ale już niekoniecznie będzie wypłacać potencjalne świadczenia co potwierdziła osoba obsługująca z ramienia PZU . Wszak warunkiem ubezpieczenia jest bycie byłym pracownikiem, zaś pracownica na urlopie wychowawczym cały czas jest zatrudniona w YAPP.

Zatem pracownica będąca na urlopie wychowawczym powinna – bez zmiany umowy ubezpieczenia grupowego – po prostu wpłacać comiesięczne składki na konto pracodawcy, który z kolej powinien przekazywać je na rachunek PZU, dokładnie tak samo, jak ma to miejsce ze składkami potrącanymi z wynagrodzeń pracujących ubezpieczonych. Tylko, że to wymaga dodatkowych działań na co pracodawca nie chce się zgodzić…

Dlatego też aby uniknąć tego typu problemów – zwłaszcza, że ich skutki mogą nas dotknąć po dłuższym czasie – zamiar wszelkich działań związanych z szeroko rozumianymi prawami i interesami pracowniczymi zawsze warto skonsultować ze związkowym prawnikiem. Tym bardziej, że dla związkowców NSZZ Solidarność pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna, a jednocześnie zawsze profesjonalna.

Zatem ze wszelkimi problemami, wątpliwościami, uwagami czy też pytaniami należy jak najszybciej zwrócić się do zakładowej NSZZ Solidarności YAPP. My zajmujemy się każdym zgłoszeniem, starając się rozwiązać problem oraz pomóc pracownikowi. Zawsze bowiem stoimy po stronie ludzi, broniąc i praw oraz interesów pracowniczych, co sprawia, że zorganizowani w NSZZ Solidarność po prostu mają lepiej.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


28.04.2021/11:25

 

NIE PODPISUJEMY NIC „W CIEMNO”

Co jakiś czas przełożony lub kadry (z angielska nazywane działem HR) zwracają się do pracownika, aby coś pilnie podpisał. Zanim jednak sięgniemy po długopis należy dokładnie i uważnie przeczytać dokument, który mamy podpisać, zaś w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się o pomoc do zakładowej NSZZ Solidarność, która każdemu pracownikowi będącemu członkiem Związku zapewnia pomoc prawną.

Jednocześnie zawsze należy pamiętać, aby niczego nie podpisywać „od ręki”, ani tym bardziej „w ciemno”. To bowiem prosta droga do kłopotów. Przed podjęciem decyzji zawsze nie tylko można, ale wręcz należy, przemyśleć sprawę oraz skorzystać ze związkowej pomocy prawnej. Dla związkowców NSZZ Solidarność całkowicie bezpłatnej! Co tylko kolejny raz potwierdza, że we własnym, dobrze pojętym, interesie warto być członkiem naszej zakładowej Solidarności YAPP.

Zarazem każdy pracownik będący związkowcem zawsze może sobie zażyczyć, by w czasie rozmów z przedstawicielami pracodawcy (a są nimi co do zasady również przełożeni) dotyczących szeroko rozumianych spraw związanych z jego pracą obecny był reprezentujący go przedstawiciel NSZZ Solidarność. Takie prawo gwarantuje mu ustawa, a zdecydowanie warto z niego korzystać przy wszelkich zmianach (aneksach) umów o pracę, zakresu obowiązków, raportach jakościowych, karach porządkowych itd.

Równocześnie trzeba pamiętać, aby wpisywać daty otrzymania wszelkich dokumentów przekazywanych przez pracodawcę (wypowiedzenia, aneksu, zmiany warunków pracy lub zakresu obowiązków, informacji o nałożeniu kary porządkowej itd.). To bowiem od tej daty biegną wiążące terminy prawne. Przy czym adnotacja „otrzymałam/łem w dniu ...” nie oznacza akceptacji (podpisania) otrzymanego dokumentu. Na wszelki jednak wypadek – aby rozwiać wszelkie wątpliwości – dobrze jest ją wpisać poza miejsce przeznaczonym na ewentualne podpisy. Przykładowo, na pierwszej stronie obok adresata pisma (którym powinien być pracownik).

Natomiast, gdy pracodawca występuje z propozycją zawarcia tzw. porozumienia stron zmieniającego warunki umowy o pracę najlepiej jest – oczywiście przed podpisaniem – zwrócić się o egzemplarz tego porozumienia celem skonsultowania jego zapisów z własnym (a nie pracodawcy) prawnikiem. Jak już wspomniano nasza zakładowa Solidarność każdemu związkowcowi zapewnia prawnika, który nie tylko gwarantuje profesjonalną poradę prawną, ale również reprezentowanie pracownika przed sądem.

Zawsze też warto zostawić sobie kopię dokumentu, który się podpisało. W przypadku zaś jakichkolwiek wątpliwości czy zastrzeżeń należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do zakładowej NSZZ Solidarności YAPP. My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi, broniąc i praw oraz interesów pracowniczych.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


04.03.2021/11:22

POMAGAMY, GDY TYLKO MOŻEMY

Zgodnie z zapowiedziami dyrekcji obecnie w naszym zakładzie zdecydowanie część uwagi ma być poświęcone procesowi Kaizen – czyli najogólniej mówiąc ciągłego doskonalenia metodą drobnych kroków – z którym nierozerwalnie związanie jest zgłaszanie wniosków przez pracowników. W firmowej procedurze nazywane są one sugestiami 3i (wspomniane 3i to „idea, impuls, inicjatywa”), acz już formularz ich zgłaszania ma w nazwie Kaizen (a nie sugestia).

Wnioski Kaizen mogą dotyczyć praktycznie wszystkich sfer działalności zakładu – od usprawnienia procesu produkcji, transportu czy magazynowania, po kwestie jakości, wyposażenia i standaryzacji stanowisk pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, jej ergonomii, ochrony środowiska itd. Zgłaszać je zaś mogą pracownicy indywidualnie i grupowo. Za wnioski wdrożone do realizacji, dla ich autorów przewidziane są nagrody finansowe.

Co ważne wnioski Kaizen – zgodnie z obowiązująca procedurą – powinny być zgłaszane w formie pisemnej, a do tego najlepiej w ustalonej formie. Dlatego też w siedzibie naszej zakładowej Solidarności YAPP każdy związkowiec może uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie w wypełnieniu oraz właściwym sformułowaniu wniosku Kaizen. Przy czym – aby wykluczyć wątpliwości – pracownik cały czas pozostaje wyłącznym autorem wniosku. My jedynie pomagamy go wypełnić oraz pilnujemy, by wniosek Kaizen przebył całą procedurę.

Jednocześnie aby cały proces Kaizen w naszym zakładzie usprawnić, a przede wszystkim ożywić i zdynamizować nasza zakładowa Solidarność wystąpiła z wnioskiem o zmodyfikowanie Procedury Systemu Sugestii (3i) – taką bowiem ten dokument nosi nazwę – która obecnie jest nadzwyczaj ogólna, niejasna i co gorsza pomijająca wiele z dziesięciu zasad Kaizen. Przykładowo: że należy odrzucać ustalony stan rzeczy (nie jest on przeszkodą w zgłaszaniu wniosku), wybierać należy rozwiązania proste, a nie idealne (słowem wnioski nie muszą być odkrywcze na miarę Nagrody Nobla) czy też, że wymówki, że czegoś nie da się zrobić są zbędne (choć oczywiście jednocześnie są najczęstsze, zaś świat zmieniają ci, którzy nie wiedzą, że jest to niemożliwe). Można natomiast dowiedzieć się z procedury, że sugestie nie mogą dotyczyć długości przewodów, zmiany dostawcy czy też ilości pakowanych wiązek. Tylko, że to powinien oceniać nie pracownik, lecz zespół Kaizen – z wnioskiem o którego powołanie również wystąpiliśmy.

Nie czekając na zmiany procedury warto już teraz rozejrzeć się wokół siebie oraz zastanowić nad potrzebnymi lub wskazanymi zmianami, tworząc z nich wnioski Kaizen. Pomoc można uzyskać zawsze w siedzibie naszej zakładowej Solidarności YAPP (na parterze budynku za portiernią główną zakładu). Solidarność stoi bowiem zawsze po stronie pracowników, broniąc ich praw i interesów. Jednocześnie służy wszelką możliwą pomocą – także przy sporządzaniu wniosków Kaizen.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 01.03.2021/11:17

KŁUSOWNICZKI

Ostatnio miało miejsce kilka przypadków namawiania związkowców Solidarności do przejścia do drugiego związku zawodowego, nie mającego od paru miesięcy uprawnień zakładowej organizacji związkowej w YAPP. Pomijając już fakt, że nakłanianie do wystąpienia ze związku zawodowego stanowi naruszanie prawa (można jedynie zachęcać do wstąpienia do swojej organizacji), to proponowany „transfer” dla pracownika naszego zakładu oznacza zamianę przysłowiowej siekierki na kijek. I to złamany.

Trzeba bowiem pamiętać, że NSZZ Solidarność w YAPP jest nie tylko jedyną reprezentatywną organizacją związkową (tak zresztą było „od zawsze”, czyli powstania Solidarności w naszym zakładzie 15 lat temu), ale od paru miesięcy w ogóle jedyną zakładową organizacją związkowa w rozumieniu prawa. Zatem tylko NSZZ Solidarność YAPP może obecnie bronić prawa indywidualnych i zbiorowych pracowników. I co ważniejsze Solidarność zawsze broniła i broni prawa oraz uprawnień pracowniczych. My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi i rozwiązujemy ich problemy.

Gdyż tak, jak nie kaptur czyni mnicha, tak nie sama nazwa (ani zaświadczenie o wyborze) daje uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Konieczne jest do tego również przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, co dla NSZZ Solidarność zawsze było podstawa, zaś dla drugiego związku już niekoniecznie. Stąd utrata uprawnień organizacji zakładowej – najpierw decyzją sądu, a następnie skutkiem własnych zaniedbań.

Nie zmieni tego próba swoistego kłusowania w szeregach Solidarności. Nasz związek w swojej historii uporał się nie z takimi problemami. Ale, jak już wspomniałam, prawo wszelkiego kłusownictwa zabrania, a NSZZ Solidarność broni praw pracowników. Także do wolnego – czyli bez nacisków, nakłaniania i podbierania – zrzeszania się w związkach zawodowych, co zresztą gwarantuje konstytucja.

Jednocześnie warto pamiętać, że NSZZ Solidarność YAPP zawsze broni praw i interesów pracowników naszego zakładu. Do nas można zgłosić się z każdym problemem i jeśli jest się związkowcem uzyskać pełną pomoc oraz merytoryczne wsparcie, w tym również prawne obejmujące reprezentowanie przed sądem. Zatem we własnym dobrze pojętym interesie warto zgłaszać swoje pracownicze problemy, zastrzeżenia i uwagi w siedzibie naszej zakładowej NSZZ Solidarność (na parterze budynku za portiernią główną).

Na miejscu, można również wypełnić deklaracje członkowska, pamiętając, że zorganizowani mają nie tylko lepiej, ale w przypadku NSZZ Solidarność również często taniej, dzięki karcie Lotos i programom rabatowym. Takim jak vouchery po 200 zł do wykorzystania przy wyjazdach wypoczynkowych do końca sierpnia bieżącego roku.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


09.02.2021/12:37

SZKOLENIE BHP, ALE NIE NON-STOP

Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem program okresowego szkolenia BHP dla pracowników produkcyjnych musi obejmować minimum 8 godzin lekcyjnych. Jako, że godzina lekcyjna trwa 45 minut dyrekcja naszego zakładu uznała, że szkolenie BHP trwa 6 godzin zegarowych, zaś na pozostałe dwie pracownicy mają pojawić się na stanowiskach pracy lub najlepiej wypisać bezpłatne przepustki. Tyle tylko, że zgodnie z prawem żadne szkolenie zawodowe nie może trwać sześć godzin bez przerwy. Ponadto – jako, że szkolenie BHP odbywa się zgodnie z prawem w godzinach pracy – w jego dniu pracownikowi przysługuje także kodeksowa, wliczana do czasu pracy, płatna przerwa (15 minut) o której stanowi art. 134 Kodeksu pracy.

Trzeba bowiem zauważyć, że szkolenie BHP jest formą szkolenia zawodowego, zaś zgodnie z prawem przy organizacji zajęć w ramach kształcenia zawodowego obowiązują takie same zasady jak przy organizacji zajęć w ramach kształcenia ogólnego. To zaś oznacza, że między poszczególnymi godzinami lekcyjnymi powinny być zaplanowane przerwy celem – zgodnie z przepisami ministerialnego rozporządzenia – m.in. odreagowania zmęczenia, załatwienia potrzeb fizjologicznych, spożycia posiłku, dostępu do świeżego powietrza (w czasie przerwy pomieszczenie, w którym odbywa się szkolenie powinno być wietrzone, co swoją drogą jest również jednym ze sposób przeciwdziałania COVID-19). Jednocześnie rozporządzenie ministra edukacji narodowej jednoznacznie stanowi, że godzina lekcyjna trwa 45 minut i w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużona, jednak maksymalnie do 60 minut. Zachowując ogólny ustalony czas zajęć. Innymi słowy, zamiast ośmiu godzin lekcyjnych po 45 minut, może być sześć po 60 minut, ale z odpowiednimi przerwami między nimi. Prawo nie przewiduje natomiast możliwości organizowania szkolenia przez sześć godzin non-stop. Tak długa „jednostka lekcyjna” – używając fachowego określenia – sama w sobie jest sprzeczna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W efekcie albo w naszym zakładzie szkolenia BHP prowadzone są z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co samo w sobie jest kuriozalne, albo też – co wydaje się bardziej prawdopodobne – w czasie szkolenia są przerwy, co sprawia, że w rzeczywistości trwa ono krócej niż 8 godzin lekcyjnych. Tylko, że w takim przypadku szkolenia BHP w wersji non-stop należałoby powtórzyć. Tak, jak miało to miejsce parę lat temu, gdy powtarzano szkolenia czterogodzinne, organizowane dodatkowo poza godzinami pracy (co było sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy). Dlatego też w sprawie szkoleń BHP prowadzonych z założenia non-stop nasza zakładowa NSZZ Solidarność wystąpiła z pismem do dyrekcji zakładu.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kwestię wypisywania przez pracowników bezpłatnych przepustek po sześciu godzinach szkolenia non-stop, w sytuacji gdy przysługuje im ustawowa 15-minutowa płatna przerwa w pracy (zgodnie ze wspominanym już art. 134 Kodeksu pracy). Choć co do zasady pracownik nie może zrzec się swoich kodeksowych uprawnień, to jednak istnieje niebezpieczeństwo, że pracodawca będzie uznawał, że chciał on zamiast płatnej przerwy, bezpłatny spacer po Mikołowie. Co będzie skutkowało niższą wypłatą. Dlatego też przepustki należy wypisywać z rozwagą, zaś w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zwracać się o pomoc do zakładowej Solidarności YAPP, która zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw i interesów pracowniczych.

 

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 28.01.2021/12:42

PRZESTOJE,
GDY KOMPONENTÓW BRAK

Początek roku rozpoczął się w naszym zakładzie od serii przestojów na poszczególnych liniach Maserati (na razie najczęściej „stała” IP 156-157), spowodowanych głownie przez braki komponentów półprzewodnikowych. Choć zdarzył się także problemy z wkrętami. Słowem szwankuje światowa logistyka, zaś same przestoje ogłaszane są z tygodnia na tydzień. W tym dwa-trzy dni przestoju miały linie IP (od 24 do 64 pracowników dziennie), zaś ubiegłym tygodniu również floor, small i engine i to przez cztery-pięć dni.

Przy czym problem z płynnością produkcji nie dotyczy tylko naszego zakładu, ani też Maserati. Przez brak półprzewodników i komponentów elektronicznych kłopoty ma praktycznie cała branża motoryzacyjna. Jak informuje specjalistyczny Automotive News Europe tylko w styczniu 2021 Honda na kilka dni wstrzymała produkcje aut w angielskich zakładach w Swindon, Volkswagen zmuszony został do ograniczenia produkcji w Wolfsburgu, zaś Audi – w Neckarsulm. Trudności z utrzymaniem płynności produkcji mają także DaimlerFord, który całkowicie wstrzymał linię produkcyjną w niemieckim Saarlouis.

Natomiast sam brak półprzewodników, wykorzystywanych przy produkcji podzespołów elektronicznych, wynika głównie z poważnym wzrostem sprzedaży sprzętów elektroniki użytkowej (komputery, monitory, kamerki internetowe, smartofny, modemy itd.). Jej producenci wykorzystali ubiegłoroczne niższe zamówienia ze strony europejskiej branży motoryzacyjnej, która od połowy marca do czerwca wstrzymała produkcję w wielu zakładach i skutecznie „zagospodarowali” oferowane na rynku półprzewodniki, zwolnione przez motoryzację. Wytwórcom elektroniki użytkowej sprzyja przy tym szerokie przechodzenie biur na pracę zdalną, zaś szkół i uczelni na naukę zdalną (z domu), co mocno zwiększyło sprzedaż niezbędnego do tego sprzętu elektronicznego. Jednak taką sytuację nietrudno było przewidzieć. Podobnie jak to, że producenci elektroniki raczej nie zrezygnują z dodatkowych zamówień w sytuacji nadzwyczajnej hossy na swoje wyroby.

To wszystko sprawia, że najbliższych dniach problem ten może nie zostać rozwiązany. Popyt na sprzęt elektroniczny (głównie smartfony i laptopy) bowiem nie maleje. W efekcie branża motoryzacyjna musi liczyć na zwiększenie produkcji półprzewodników, ale to wymaga czasu. Zatem niewykluczone, że wynikające z logistycznych problemów z tzw. łańcuchem dostaw przestoje na różnych liniach Maserati będą ogłaszane także w następnych tygodniach…

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 16.11.2020/12:14

JAK LICZMY CHOROBOWE?


          Rosnąca liczba pracowników wysyłanych w ramach walki z koronawirusem na kwarantannę – bez znaczenia czy przez Sanepid, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy na podstawie rządowego rozporządzenia, gdy prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe lub mieszka (jak widać to nie to samo) z osobą z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 – powoduje, że coraz więcej zatrudnionych otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Co warte podkreślenie, nie będąc przy tym chorym. Na kwarantannę trafiają bowiem zdrowi pracownicy (acz potencjalnie zagrożeni zakażeniem koronawirusem), zaś świadczenie chorobowe – zgodnie z przepisami ustawy – przyznawane jest im na równi z niezdolnością do pracy. Jednocześnie – zwłaszcza, że nie jest ono wysokie – pojawia się wiele pytań, jak liczone jest chorobowe?


          Zgodnie z ustawą za czas przebywania na kwarantannie – tak samo, jak „zwykłym” zwolnieniu lekarskim – chorobowe przyznawane jest w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Natomiast, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży pracownikowi przysługuje chorobowe w wysokości 100 proc. podstawy. Wyższe wynagrodzenie chorobowe może wynikać także z przepisów układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania, co jednak w naszym zakładzie nie ma miejsce (dyrekcja ostatnio wręcz stara się ograniczyć świadczenia pracownicze do kodeksowego minimum).


          Podstawę wymiaru wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub – jak w przypadku kwarantanny – niemożność pracy. Przy czym do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się składników wynagrodzenia, które nie ulegają zmniejszeniu za okresy choroby. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się także tych składników, których wypłaty zaprzestano na podstawie postanowień aktów prawa wewnętrznego bądź które wypłacano do określonego terminu. Zatem w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnia się premii, nagród i innych składników wynagrodzenia, jeżeli nie są one zmniejszane za okres chorobowego. W naszym zakładzie dotyczy to m.in. premii frekwencyjnej – przy czym w jej regulaminie wymieniona jest długa lista nieobecności, które nie pozbawiają prawa do tej premii – oraz produkcyjnej.


           Warto też pamiętać, że w takiej samej wysokości jak wynagrodzenie (zasiłek) chorobowy wypłacany jest zasiłek opiekuńczy przyznawany, gdy pracownik opiekuje się dzieckiem, lub też (od 3 listopada 2020) członkiem rodziny przybywającym na kwarantannie.
Wszelkie bliższe informacje dotyczące wysokości chorobowego, zasad jego ustalania i przyznawania, jak również wszelkich innych uprawnień pracowniczych można zawsze uzyskać w siedzibie naszej zakładowej NSZZ Solidarność YAPP. My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi oraz bronimy ich praw.


Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 

13.11.2020/11:43

PRACOWNIKÓW BRONI TYLKO SOLIDARNOŚĆ

Postanowieniem z dnia 20 października 2020 r., Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że związek zawodowy ,,Sierpień 80’’ w Yazaki Mikołów na dzień 30 czerwiec 2019 prawie trzykrotnie zawyżał w naszym zakładzie liczbę swoich członków. Oznacza to, że bezprawnie korzystał on zarówno ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez 113 godzin każdego miesiąca (to dwie trzecie pełnego etatu), jak również w ubiegłym (2019) roku bezpodstawnie niemal dwukrotnie przekroczył liczbę pracowników rzekomo korzystających ze związkowej ochrony stosunku pracy. Natomiast w tym roku – dokładnie od połowy lutego 2020 – „Sierpnień’80” zgodnie z prawem nie chroni nikogo, utracił bowiem – zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych – uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Tym samym „Sierpnień’80” żadnego pracownika YAPP nie tylko nie może obecnie objąć ochroną stosunku pracy (zatrudnienia), ale również nikogo nie reprezentuje. Ani w kwestiach zbiorowego prawa pracy (czyli np. podczas negocjacji płacowych), ani też w sprawach indywidualnych, takich jak opiniowanie zamiaru zwolnienia, czy odwołania od kary porządkowej. Dyrekcja w żadnej takiej sprawie nie musi i wręcz nie powinna się zwracać do związku, nie mającego uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Prawne podstawy skutecznej obrony praw i interesów pracowników ma w YAPP tylko nasza zakładowa NSZZ Solidarność. My przy tym nie tylko mamy uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, ale również jesteśmy reprezentatywną organizacja związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.

Co jednak najważniejsze zakładowa Solidarność YAPP posiadane uprawnienia zawsze wykorzystuje do obrony praw i interesów pracowniczych. My bowiem stale i niezmiennie stoimy po stronie ludzi.

Każdy pracownik YAPP może też skorzystać z naszej związkowej obrony, przy okazji zyskując sporo dodatkowych benefitów w rodzaju karty całodobowej pomocy prawnej CDO 24, kart rabatowych Grosik i Lotos, czy też licznych zniżek udzielanych na podstawie elektronicznej legitymacji członkowskiej NSZZ Solidarność. Wystarczy wstąpić w szeregi naszej zakładowej Solidarności YAPP.

To najlepszy sposób na zadbanie o swoje prawa i interesy pracownicze. Zwłaszcza, że zorganizowani w NSZZ Solidarność związkowcy maja nie tylko lepiej, ale w wielu wypadkach taniej. Po prostu warto być zorganizowanym w Solidarności!

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 

22.09.2020/10:47

WARTO DBAĆ O SWOJE

Informując, w „żółtym” liście wywieszonym na tablicach, że pracownicy – cytując – „wykorzystując urlopy wypoczynkowe w terminie wskazanym przez pracodawcę” przyczynili się do „zmniejszenia deficytów finansowych” dyrektor naszego zakładu wprost przyznał, że udzielanie marcowych urlopów odbyło się niezgodnie z prawem. Bowiem urlop, będący uprawnieniem pracownika – jak zresztą wskazuje sama jego nazwa – ma służyć wypoczynkowi, a nie finansowaniu postoju. Dlatego też udzielany powinien być na wniosek pracownika, zgodny z jego wolą, a nie wskazaniem pracodawcy.

Potwierdziła to jednoznacznie Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), która w wystąpienia po kontroli w YAPP wyraźnie zaleciła – również cytując – „zapewnienie, aby udzielanie urlopów na wniosek pracownika następowało tylko na podstawie takich kart urlopowych, które nie budzą wątpliwości, co do woli pracownika odnośnie wnioskowania o udzielenie urlopu”. Jako, że takich budzących wątpliwości było sporo, to jednocześnie PIP – a nie jak twierdzi dyrektor zakładowa Solidarność – wniosła o weryfikację (czyli wyjaśnienie) przez pracodawcę – jeszcze raz cytując – „wspólnie z pracownikami (…) faktycznej woli pracownika”, skorzystania z bieżącego urlopu wypoczynkowego w marcu 2020.

Jest to szczególnie ważne pamiętając, iż rzekome „poproszenie” pracowników o wykorzystywanie urlopów po 19 marca w rzeczywistości – o czym dyrektor zdaje się zapominać – miało formę kategorycznego nakazu, popartego groźbą uznania okresu zamknięcia zakładu przez pracodawcę dla osób, które nie pozbędą się wtedy urlopu wypoczynkowego, za dni nieusprawiedliwionej nieobecności. Choć takie zamknięcie, nawet spowodowane koronawirusem – co PIP podkreślał już w komunikacie z 12 marca 2020 – powinno być uznawane za płatny przestój, o którym mówi art. 81 Kodeksu pracy.

Ponadto w wystąpieniach pokontrolnych PIP stwierdziła, że rzekomy „plan urlopów” zarządzony przez pracodawcę 19 marca 2020 ustalony został z naruszeniem przepisów prawa, jednocześnie wnosząc o ustalenie planu urlopów na pozostałą (gdyż plan nie może być wsteczny) część 2020. Z wnioskami o ustalenie planu urlopów występowała także nasza zakładowa NSZZ Solidarność. Mimo to planu urlopów jak nie było, tak nie ma. Nie ma również zgody na nietworzenie planu urlopów…

Jednocześnie nie zapominajmy, że urlop wypoczynkowy – o czym była już mowa – to uprawnienie pracownika. Zgodnie z prawem jest on udzielany na jego wniosek w terminie ustalonym w porozumieniu z każdym pracownikiem indywidualnie (jeżeli nie ma planu urlopów) lub zgodnie z planem urlopów ustalonym z uwzględnieniem wniosków pracowników. Tymczasem przy „zarządzaniu” urlopu w marcu 2020 dyrekcja nie tylko nie uwzględniła żadnego wniosku załogi, ale nawet żadnego nie zebrała!

Dlatego też zawsze broniąc prawa i interesów pracowniczych – co jest ustawowym zadaniem związków zawodowych, a z czego dyrektor usiłuje w „żółtym” liście czynić zarzut – nasza zakładowa NSZZ Solidarność przygotowała wzory wniosków dla pracowników, którzy będą upinać się o zwrot wymuszonego urlopu. Są one dostępne w naszej związkowej siedzibie (tuż za portiernią główną, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez Wiper). Tam również członkowie Solidarności mogą liczyć na pełną – i co ważne bezpłatną – pomoc oraz wsparcie prawne. Pamiętajmy przy tym, że dział HR zawsze działa w interesie pracodawcy, natomiast zakładowa Solidarność cały czas broni ludzi oraz dba o ich prawa, pieniądze i wypoczynek.

Katarzyna Grabowska
przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


28.07.2020/10:40

SŁUŻYMY POMOCĄ

 

Błyskawiczne nagłośnienie przez media zwolnień grupowych w YAPP sprawiło, że szybko zaczęły napływać do nas… oferty pracy z różnych zakładów, gdyż – jak się okazało – firm szukających pracowników w naszym regionie jest trochę. Przy czym nabór prowadzą zarówno zakłady z branży motoryzacyjnej, jak i całkowicie z nią niezwiązane. Poszukiwani są pracownicy o bardzo różnych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wszystkie te oferty pracy są systematycznie zbierane przez naszą zakładową Solidarność YAPP – gdyż przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc związkowcom pozostającym bez pracy jest jednym ze statutowych zadań NSZZ Solidarność – i każdy może się z nimi zapoznać w związkowej siedzibie (tuż za portiernią główną, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez spółkę Wiper).

Pomocą w znalezieniu nowej pracy oraz skierowaniu na przeszkolenie zawodowe służyć będą również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, którzy mają mieć dyżury w naszym zakładzie (najprawdopodobniej na stołówkach). Dyżurować będą również pracownicy ZUS udzielający informacji o możliwości nabycia świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalnych przez zwalniane z YAPP osoby.

Jednocześnie w siedzibie naszej zakładowej Solidarności związkowcy będą otrzymywali wszelką możliwą pomoc oraz wsparcie zarówno przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia, jak też porady i pomoc prawną. Dla członków NSZZ Solidarność oczywiście bezpłatną, gdyż zorganizowani maja zawsze lepiej – również w trudnym czasie zwolnień grupowych.

Ze swoim pracowniczymi problemami – dotyczącymi nie tylko zwolnień grupowych, ale również warunków pracy, zasady wynagradzania, czy też bezpieczeństwa i higieny pracy – do zakładowej Solidarności YAPP można się zgłaszać codziennie, zarówno osobiście, jak też telefonicznie pod numerami 512-369-040 lub 603-836-307. Pamiętając, że NSZZ Solidarność zawsze stoi po stronie ludzi oraz pomaga pracownikom, broniąc ich prawa i interesów. My bowiem zawsze pamiętamy słowa św. Jana Pawła II, że „Solidarność to znaczy jeden i drugi … nigdy jeden przeciw drugiemu”.

Jednocześnie zawsze należy pamiętać, aby niczego nie podpisywać „od ręki”, ani tym bardziej „w ciemno”. To prosta droga do kłopotów. Przed podjęciem decyzji zawsze można – i wręcz warto – porozmawiać z bliskimi oraz skorzystać ze związkowej pomocy prawnej. Dla związkowców NSZZ Solidarność całkowicie bezpłatnej! Co tylko kolejny raz potwierdza, że we własnym, dobrze pojętym, interesie warto być członkiem Solidarności.

Trzeba natomiast – o czym także nie wolno zapominać – wpisywać daty otrzymania wszelkich dokumentów (wypowiedzenia, aneksu, zmiany warunków pracy lub zakresu obowiązków, informacji o nałożeniu kary porządkowej itd.). To bowiem od tej daty biegną wiążące terminy prawne.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 14.04.2020/10:08

WYGRANA W SĄDZIE I POWRÓT DO PRACY

 

        Tuż przed Wielkanocą Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił pierwszą apelację YAPP od korzystnego dla pracowników naszego zakładu wyroków mikołowskiego Sądu Rejonowego dotyczących rozwiązania umów o pracę (czyli zwolnień) ze względu na rzekomą likwidację stanowisk pracy. Tym samym pierwszy wyrok przywracający do pracy stał się prawomocny i pracownica która, przy wsparciu NSZZ Solidarność, walczyła o swoje prawa w sądzie wraca do naszego zakładu. Na rozpatrzenie przez sąd drugiej instancji czekają kolejne, praktycznie identyczne, sprawy zwolnionych pracowników YAPP.


        Sąd Okręgowy tym samym swoim wyrokiem potwierdził, że zwolnienie były bezpodstawne, a ponadto – jak miało to miejsce przy wypowiedzeniach wręczanych w grudniu 2018, kilka dni przed świętami – odbyło się z naruszeniem zasad określonych w Kodeksie pracy. Tym samym kolejny raz ważna decyzja dla zawodowej przyszłości pracowników zapadła przed świętami. Bowiem YAPP zwolniał ich kilka dni przed Bożym Narodzeniem, natomiast sąd w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił pierwszą z nich do pracy niemal w przeddzień Wielkanocy.


        Jednocześnie przyznając przywracanym do pracy osobom dodatkowe finansowe odszkodowania. Taką formę zadośćuczynienia po bezprawnym zwolnieniu, obok przywrócenia do pracy, przewiduje bowiem Kodeks pracy. Tym samym pracownice, które – na co od początku zwracała uwagę nasza zakładowa NSZZ Solidarność – zwalniano z naruszeniem prawa, mają otrzymać dodatkowe pieniądze (które jak uczy doświadczenie przydają się zawsze).


        Trzeba przy tym podkreślić, że wszyscy pracownicy będący członkami NSZZ Solidarność, którzy po zwolnieniu zdecydowali się walczyć o swoje interesy na drodze prawnej, przez cały czas miały zapewniona pomoc związkowego prawnika, skutecznie reprezentującego ich także w sądach obu instancji (czyli rejonowym i okręgowym). Nie musieli przy tym wydać dodatkowo z własnej kieszeni ani grosza. NSZZ Solidarność bowiem zawsze broni ludzi, ich praw i interesów, zaś swoim członkom zapewnia także wszelkie wsparcie i pomoc prawną. Nie tylko zresztą w sprawach związanych z prawem pracy.


        Dlatego też we własnym, dobrze pojętym, interesie warto być związkowcem naszej zakładowej NSZZ Solidarność YAPP. I korzystać z możliwości, jakie zapewnia członkostwo w silnym, reprezentatywnym związku zawodowym. Zrzeszeni w nim po prostu mają lepiej, a do tego zawsze mogą liczyć na pomocy i wsparcie, zwłaszcza w sprawach trudnych.
      

 Katarzyna Grabowska
przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP 

 


11.03.2020/09:38

TAŚMA (NIE) DOBRA NA WSZYSTKO…

 

Gdy tylko pojawiła się realne zagrożenie pojawieniem się w Polsce koronawirusa (COVID-19) Solidarność YAPP w trosce o zdrowie pracowników i w ich imieniu wystąpiła do dyrekcji o rozmieszczenie w pomieszczeniach socjalnych (stołówki, szatnie) oraz toaletach naszego zakładu dozowników z żelem dezynfekcyjnym (antywirusowym i antybakteryjnym). Takie żele zwalczają zarówno wirusy (a zatem także koronawirusy), jak też bakterie ze skutecznością 99-procentową. Jednak cały czas ani na stołówkach, ani w toaletach żelu dezynfekcyjnego nie ma…

Natomiast już są – na razie w naszym województwie – osoby zarażone koronawirusem. Czyli zagrożenie epidemią staje się coraz bardziej realne. I raczej niewiele pomogą w tej sytuacji papierowe formularze, które od paru dni wypełniają odwiedzający zakład informując, czy w ciągu ostatnich 15 dni podróżowali do Chin, Hiszpanii, Iranu, Japonii, Francji, Korei Południowej, Niemiec lub Włoch lub mieli kontakt z kimś przebywającym w tych krajach? Przed koronawirusami papier, nawet gęsto zapisany, nie chroni. W odróżnieniu od powtarzanej często dezynfekcji rąk, które należy jak najczęściej myć (i to co najmniej pół minuty).

Podobnie jak taśma papierowa, ani nawet naprawcza taśma srebrna nie zapewniają bezpiecznych stanowisk pracy. Tymczasem w naszym zakładzie na obszarze P2 wiele stołów właśnie za pomocą takich taśm ma „zamontowane” metalowe części (podstawy), na których wykonywane są operacje technologiczne. Rzecz jasna w efekcie podstawy te są – w zależności od zastosowanej metody klejenia – mniej lub bardziej luźne i od stołów odpadają. Tym samym w żadnym wypadku nie spełniają wymogów zapewnienie bezpiecznej pracy, o standardach Yazaki już nie wspominając.

Nie trzeba mieć bowiem doktoratu nauk technicznych, aby zauważyć, że elegancko wycięte z taśmy naprawczej kółko naklejone na blat nie zastąpi brakującej śruby (a dokładniej wkrętu), gdy „wyrobił” się przewidziany dla niej otwór (który tym samym stał się niepotrzebną dziurą). Podobnie jak czterech wkrętów nie można skutecznie zamienić na jedną „ramkę” z taśmy papierowej. Jednocześnie oba rozwiązania, choć pozornie niewątpliwie niskokosztowe, mają tę słabą stronę, że stwarzają potencjalne zagrożenia wypadkowe (a każdy wypadek to już koszty spore) oraz są na bakier z przepisami BHP.

Dlatego też łatanymi taśmą stołami z odpadającymi elementami natychmiast zainteresowała się nowa zakładowa społeczna inspektor pracy w YAPP. Ustalono wspólny – społecznej inspekcji pracy oraz służb pracodawcy – przegląd tych oklejonych stołów. Zarówno bowiem dla SIP, jak i naszej zakładowej NSZZ Solidarność kwestie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mają bowiem zasadnicze znaczenie. Pamiętajmy – zdrowie i życie mamy tylko jedno! Zatem we własnym, dobrze pojętym, interesie o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach lub zaniedbaniach w zakresie warunków pracy i BHP należy jak najszybciej informować zakładową Solidarność lub społeczną inspekcje pracy.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


17.07.2020/20:06

ZWOLNIENIA GRUPOWE

1a

2

3

4

5

6

7

8

aneks1

aneks2

 

 


25.02.2020/17:33

SIP NOWEJ KADENCJI

 

Zakończyły się wybory społecznych inspektorów pracy w YAPP na nową czteroletnią (2020-2024) kadencję. Zakładowym społecznym inspektorem pracy została Jolanta Kolon. Natomiast grupowymi społecznymi inspektorami pracy wybrano:

 1. na obszarze Maserati: Annę Buchta, Krystynę Drozdek, Izabelę Spiszak i Roberta Zyska;

 2. na obszarze Fiat 500: Joannę Buszka i Agatę Chojnacka;

 3. na działach przygotowania i wsparcia produkcji: Danutę Kostrzewa (krajalnia, jakość) oraz Jakuba Lipiński (magazyn).

To właśnie do nich należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety itp.). Społeczni inspektorzy pracy – czyli po prostu SIP-owcy – nie tylko niezwłocznie zajmą się sprawą, ale także postarają się rozwiązać problem. Zwłaszcza, że samemu będąc pracownikami nie mają kłopotów z ocenieniem jego uciążliwości oraz wynikających z niego zagrożeń.

Należy bowiem pamiętać, że do ustawowych zadań SIP-owców należy podejmowanie działań w celu zapewnienia wszystkim pracownikom naszego zakładu w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych przez prawo pracy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby na bieżąco informować społecznych inspektorów o wszelkich zauważonych zagrożeniach, uciążliwościach i nieprawidłowościach. Zwłaszcza, że społeczni inspektorzy pracy mają zagwarantowane ustawowo uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Równocześnie mogą formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Warto jednocześnie mieć na uwadze, że zalecenia SIP-owskie mogą dotyczyć nie tylko zagrożeń wypadkowych, ale również spraw pozornie drobnych, lecz znacząco wpływających na poziom BHP, jak chociażby odpowiednia jakość oraz ilość odzieży roboczej i ochronnej, czy jakość narzędzi. Mogą obejmować także przestrzegania przepisów regulujących dopuszczalną temperaturę w hali produkcyjnej, dostępność wody do picie czy też warunków panujących w pomieszczeniach socjalnych. Brak oświetlenia w damskiej toalecie na obszarze Maserati oraz uszkodzony (niedziałający) kurek ciepłej wody w dystrybutorze na tym samym obszarze, to problemy interesujące społeczną inspekcje pracy zgłoszone przez związkowców naszej zakładowej Solidarności w jednym tygodniu lutego. Pozornie są to uciążliwości, od których świat się może nie zawalił, ale już zdrowie tego czy innego pracownika mogą ucierpieć. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie należy SIP-owcom zgłaszać wszelkie uwagi czy też wątpliwości dotyczące zasad BHP oraz warunków pracy.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 

30.01.2020/17:27

NIE MA RĘKAWICZEK – JEST POSTÓJ

Na początku stycznia w naszym zakładzie zabrakło rękawiczek roboczych, w najpopularniejszym rozmiarze „siedem”. Jako, że brak ten trwał dłuższy czas część osób zmuszona była kupić rękawiczki na własny koszt. Problem jednak w tym, że zgodnie z przepisami prawa to pracodawca ma obowiązek dostarczyć każdemu pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (do których zaliczają się m.in. rękawiczki, okulary ochrony czy też kaski), mające odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe. Jednocześnie Kodeks pracy jednoznacznie stanowi, że koszty działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Co więcej bez dostarczonych przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Zatem, jeśli mamy dziurawe rękawiczki to pracodawca musi nam dostarczyć nowe w odpowiednim rozmiarze – gdyż mają one posiadać wspomniane właściwości ochronne i użytkowe – przed rozpoczęciem pracy. Inaczej nie może nas bowiem do tej pracy dopuścić.

Tym samym jeśli rękawiczek roboczych – a także innych wymaganych środków ochrony osobistej, ubrania roboczego lub obuwia – nie dostaniemy, to mamy do czynienia z płatnym postojem. Pracownik jest bowiem gotowy do pracy, ale nie może jej świadczyć, gdyż nie otrzymał odpowiednich, wymaganych zgodnie z przepisami prawa, środków ochrony indywidualnej.

Przy czym przyniesienie przez pracownika prywatnych rękawic wcale nie oznacza, że działający w imieniu pracodawcy lider może tak wyposażonego podwładnego dopuścić do pracy. Ochronne rękawice robocze muszą spełniać określone wymogi, a na rynku jest ich wiele rodzajów. Nie ma zatem pewności, czy te kupione w markecie spełniają wymogi BHP i standardy Yazaki. A jeśli nawet spełniają, to i tak pracodawca powinien zwrócić koszty związane z ich zakupem.

Dokładnie taka sama sytuacja jest z okularami ochronnymi. Zgodnie z prawem pracodawca ma zapewnić każdemu pracownikowi takie okulary, spełniające wymogi ochronne i użytkowe. To drugie oznacza, że osoby zmuszone do korzystania z szkieł korekcyjnych powinny otrzymywać okulary ochronne na tyle duże, by nie niszczyły noszonych zgodnie z zaleceniami lekarskimi okularów korekcyjnych lub okulary ochronny były wyposażone w soczewki korekcyjne (ta kwestia była zresztą wielokrotnie podnoszona przez przedstawicieli naszej zakładowej Solidarności podczas spotkań poświęconych kwestiom BHP). Nie można natomiast oczekiwać, ani tym bardziej wymagać, aby pracownicy kupowali mniejsze okulary korekcyjne do pracy. Jak już było wspomniane, Kodeks pracy wyklucza ponoszenie przez pracowników kosztów związanych z działaniami pracodawcy podejmowanymi w zakresie BHP. Zatem dotyczy to także okularów.

Natomiast wszystkie przypadki braku rękawic, odzieży i obuwia roboczego oraz wyposażenia niezbędnego do pracy na danym stanowisku należy – we własnym dobrze pojętym interesie – zgłaszać zakładowej NSZZ Solidarność. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem społecznych inspektorów pracy. My bowiem zawsze jak najszybciej podejmujemy działania celem zapewnienia całej załodze w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Solidarność po prostu zawsze stoi po stronie ludzi broniąc ich praw oraz interesów.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


15.11.2019/08:41

CZAS ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Przez trzy tygodnie – do wtorku 26 listopada 2019 włącznie można zgłaszać kandydatów na członków Rady Pracowników YAPP na nową czteroletnia kadencję. Wybory rady spośród zgłoszonych kandydatów zostały ustalone przez pracodawcę – który zgodnie z przepisami ustawy organizuje wybory, przeprowadzane przez komisje wybroczą – na piątek 13 grudnia 2019. Aby jednak grudniowe wybory były ważne musi wziąć w nich udział co najmniej połowa załogi, o co tuż przed Bożym Narodzeniem może być trudno. Jeśli głosujących będzie mniej, to po 30 dniach – czyli już w styczniu 2020 – przeprowadzone zostaną ponowne wybory. W drugim terminie ważne bez względu na frekwencję.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Pracowników zawierające nie tylko ich dane osobowe (imię, nazwisko, numer ewidencyjne, stanowisko), ale również listę z podpisami co najmniej 20 pracowników naszego zakładu popierającymi daną kandydaturę oraz pisemną zgodę na kandydowanie (nikogo bowiem nie można wybrać wbrew jego woli) należy składać w Dziale Obsługi Personalnej (HR). Formularze zgłoszenia kandydata wraz z listą poparcia – na której pracownicy popierający kandydaturę wpisują swoje imię, nazwisko, numer ewidencyjny i składają czytelny podpis – oraz druki zgody na kandydowanie można natomiast otrzymać w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP.

Prawo gwarantuje radzie pracowników szeroki dostęp do informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej zakładu oraz tzw. podstaw zatrudnienia, zaś dyrekcja ma obowiązek ich udzielania zarówno z mocy prawa (przykładowo gdy planuje zwolnienia), jak również na wniosek samej rady pracowników. Nie jest ona wprawdzie reprezentantem załogi – którymi zgodnie z prawem są tylko związki zawodowe – ale miejscem konsultacji, wymiany informacji i ekspertyzy ekonomicznej. To sprawia, że rada pracowników nie może np. występować z żądaniem podwyżki płac, ani też reprezentować załogi i to zarówno zakresie praw oraz interesów zbiorowych, jak tym bardziej indywidualnych poszczególnych pracowników. Bowiem takie działania należą do wyłącznych kompetencji związków zawodowych, które jako jedyne mogą prowadzić z dyrekcją wiążące uzgodnienia i negocjacje. Jednocześnie, gdy radę pracowników tworzą związkowcy to uzyskują oni szerszy dostęp do bieżących informacji, które pozwalają im jeszcze lepiej bronić interesów całej załogi naszego zakładu.

Dlatego jeśli chcemy, by interesy pracownicze w naszym zakładzie były dobrze reprezentowane i skutecznie bronione w wyborach Rady Pracowników YAPP należy głosować na związkowych kandydatów. Zasadnicze znacznie dla każdego zatrudnionego ma bowiem, aby – tak jak ma to miejsce chociażby w Niemczech – w składzie rady było jak najwięcej przedstawicieli reprezentatywnego związku zawodowego, jakim w naszym zakładzie jest NSZZ Solidarność. Tylko w ten sposób rada będzie pracowników, nie jedynie z nazwy, ale również w swoich działaniach.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 

11.11.2019/09:49

MAMY PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ!

Wynegocjowane i podpisane w środę 30 października 2019 przez zakładową NSZZ Solidarność YAPP porozumienie płacowe zapewniło wszystkim pracownikom naszego zakładu podwyżki płac – zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak i przeszeregowań stawek – oraz wyższe premie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Jednocześnie zakończone zostały trwające w YAPP spory zbiorowe.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia od 1 stycznia 2020 stawki wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników YAPP wzrosną o 300 zł brutto miesięcznie. Każdy pracownik dostanie podwyżkę w takiej samej wysokości i tym samym terminie. NSZZ Solidarność nigdy bowiem nie dzieli, ani nie różnicuje załogi naszego zakładu.

Ponadto – również od 1 stycznia 2020 – zmienione zostały zasady przeszeregowań stawek. Wysokość przeszeregowania wzrosła do 150 zł brutto (czyli o tyle będzie zwiększona po przeszeregowaniu miesięczna stawka zasadnicza) oraz zniesiono dotychczasowy limit przeszeregowań (wynosił on 2.920 zł), zatem obecnie przeszeregowaniami objęta będzie cała załoga. Ponadto zwiększona została liczba przeszeregowań – od początku 2020 objętych będzie nimi co kwartał 300 pracowników, czyli mniej więcej jedna czwarta załogi (zaś biorąc pod uwagę tylko pracowników aktywnych, nawet więcej). To oznacza, że każda osoba spełniająca kryteria przeszeregowań – te zaś pozostały niezmienne – powinna mieć średnio raz w roku zwiększoną stawkę zasadniczą o dodatkowe 150 zł brutto. A to już razem z podwyżką zbiorową w styczniu daje wzrost wynagrodzenia o 450 zł miesięcznie!

Dzięki wynegocjowanemu i podpisanemu przez NSZZ Solidarność YAPP porozumieniu płacowemu już w grudniu – czyli za nieco ponad miesiąc – każdy pracownik naszego zakładu otrzyma wyższą premię świąteczną z okazji Bożego Narodzenia. Została ona zwiększona do 1.100 zł netto, czyli „na rękę” zarówno w tym (2019), jak i przyszłym roku (2020). Oczywiście premia świąteczna jest cały czas wypłacana każdemu pracownikowi w dokładnie takiej samej wysokości, aby wszyscy mogli godnie, razem z najbliższymi spędzić te szczególne w Polsce święta.

Podstawowym celem NSZZ Solidarność jest, bowiem zawsze obrana praw, interesów oraz godności pracowników. My po prostu zawsze stoimy po stronie ludzi i nigdy nie rezygnujemy z walki o wyższe, sprawiedliwe zarobki. Podpisane w ostatnią środę października porozumienie płacowe zakończyło spory zbiorowe trwające od półtora oraz dwóch i pół roku. Przez ten cały czas zakładowa Solidarność walczyła o wzrost płac w naszym zakładzie i podwyżki wywalczyła. Równe dla całej załogi, gdyż dla nas najważniejsi są ludzie.

Szczególne podziękowania dla naszych członków, ponieważ bez ich przynależności nie było by Solidarności - jedynego reprezentatywnego związku zawodowego w YAPP. To dzięki nim wszyscy możemy cieszyć się wzrostem wynagrodzeń! Dziękuję


11.11.2019/09:02

KOLEJNY BRAK UZGODNIEŃ

Ostatnia, zakończona pod koniec września 2019 kontrola Państwowej Inspekcji Pracy potwierdziła, że procedura rozliczania podróży służbowych została wprowadzona przez dyrekcję naszego zakładu z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy, a tym samym – zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego – nie obowiązuje. Ponadto kontrola PIP ustaliła, że nie zostały zrealizowane wnioski z wystąpienia pokontrolnego wydanego w kwietniu tego roku.

Jeżeli chodzi o procedurę rozliczania podróży służbowych to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy po pierwsze warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych (zwyczajowo nazywanych delegacjami) powinny być ustalone w regulaminie wynagradzania, a po drugie – czy też dokładniej w konsekwencji – muszą być uzgadnianie ze związkami zawodowymi. Tymczasem żadnego z tych warunków dyrekcja naszego zakładu nie wypełniła. Spisując bowiem 17 lipca 2019 procedurę rozliczania podróży służbowych nie zmieniono odpowiednio zapisów regulaminu wynagradzania, ani też nie uzgodniono procedury ze związkami zawodowymi. Natomiast kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wyraźnie przypomniała, że wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzana „powinno zostać przeprowadzone w sposób analogiczny do trybu wprowadzenia regulaminu wynagradzania, który określono w art. 772 § 4 Kodeksu pracy, tj. w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi”. Jednocześnie zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z 12 lutego 2004, sygn. akt I PK 349/03) regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez uzgodnienia z organizacją związkową działającą u pracodawcy. Natomiast Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 października 2018 (sygn. akt K 26/15) potwierdził, że ustalone w Kodeksie pracy zasady wydawania regulaminów wynagradzania są zgodne z Konstytucją.

To wszystko oznacza, że dyrekcyjna procedura rozliczania podróży służbowych nie jest zakładowym aktem prawa i nie obowiązuje. Tym samym – zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy – przy rozliczaniu podróży służbowych w naszym zakładzie zastosowanie mają wprost przepisy ministerialnego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Dotyczy to również naliczania diet.

Na obowiązek uzgadniania warunków wypłacania, w tym rozliczania, należności z tytułu podróży służbowych oraz zawarcia ich w regulaminie wynagradzania zakładowa NSZZ Solidarność YAPP zawracała pisemnie uwagę pracodawcy sporo przed rozpoczęciem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrekcja miała w tej sprawie inne zdanie, które inspektorzy PIP podsumowali stwierdzeniem – cytując – „w związku z niezgodnościami ujawnionymi w toku kontroli w stosunku do pracodawcy wydane zostaną prawem przewidziane środki prawne, natomiast za popełnione wykroczenia stwierdzone podczas czynności kontrolnych, w stosunku do osób winnych zostanie wszczęte postępowanie wykroczeniowe”.

Jednym słowem dyrekcja naszego zakładu kolejny raz wybrała płacenie kar i mandatów, zamiast merytorycznych uzgodnień z reprezentatywną organizacją związkową. Natomiast NSZZ Solidarność zawsze domaga się poszanowania prawa oraz broni interesów pracowników. My po prostu stoimy po stronie ludzi.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


06.10.2019/19:11

Zapraszamy do Nysa

20 października 2019 r ( niedziela)

na zwiedzanie z Solidarnością

Twierdza Nysa + Browar Książęcy Nysa wraz z degustacją piwa

Zwiedzanie zakończymy ogniskiem

W cenie zapewniamy:

 • przejazd ( opłacony przez ZFŚS YAPP)

 • przewodnik

 • wstępy*

 • zestaw ogniskowy ( kiełbasa, bułka, napój)

 • ubezpieczenie

*Wstępy obejmują wejście do : Bastion św. Jadwigi – Multimedialna Trasa Turystyczna, Fort Prusy i Forteczna Wieża Ciśnień , Fort II, Zwiedzanie Browaru Książęcego Nysa wraz z degustacją.

 

Planowany wyjazd : godz. 06:30 z Dworzec PKP Mikołów

Cena dla członka związku Solidarność: 37 zł

Cena dla pozostałych osób: 70 zł

Chętnych zapraszamy do siedziby zakładowej Solidarności w celu dokonania wpłaty co gwarantuje wpisanie się na listę uczestników. Przy zapisie należy podać dane do ubezpieczenia.

 

Zapisy włącznie do 15.X.2019 wtorek

Uwaga! Pierwszeństwo uczestnictwa mają pracownicy YAZAKI03.09.2019/09:02

ZWIĄZKOWE RABATY

Od 1 sierpnia 2019 związkowcy naszej zakładowej NSZZ Solidarność YAPP kupując okulary ze szkłami firmy Essilor – lidera w branży optycznej w Polsce i na świecie – mogą liczyć na rabaty: 50 zł w przypadku soczewek jednoogniskowych oraz 200 zł przy soczewkach progresywnych. Mają również zapewnione bezpłatne badanie wzroku (doboru korekcji), a ponadto upominek od firmy Essilor przy odbiorze nowych okularów!

Aby skorzystać ze zniżki oraz otrzymać prezent trzeba być członkiem NSZZ Solidarność YAPP oraz odebrać w związkowej siedzibie (mieszczącej się obecnie ponownie przy ul. Wyzwolenia 27, obok bramy głównej, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez spółkę Wiper) kupon rabatowy.

Na kuponie zawarte są wszystkie niezbędne informacje, jak szybko i sprawnie nabyć nowe okulary ze szkłami firmy Essilor, która m.in. wynalazła soczewki progresywne oferowane od 60 lat pod marką Varilux i ciszyć się komfortowym widzeniem. Kupon składa się z dwóch części – jedną zostawiamy w salonie optycznym (wybranym z listy partnerów akcji promocyjnej) przy zamawianiu nowych okularów z rabatem, dzięki drugiej otrzymujemy upominek (i zniżkę), gdy okulary będziemy odbierać.

Każdy kupon ma indywidualny numer seryjny i jest rejestrowany. Z ofert rabatowej mogą korzystać zarówno członkowie NSZZ Solidarność YAPP, jak również ich najbliższa rodzina. Przy czym pojedynczy kupon uprawnia do zniżkowego zakupu jednej pary okularów. Dlatego też związkowcy naszej zakładowej Solidarności, którzy korzystają z kilku par okularów (np. oddzielnych do czytania i codziennego użytku) lub chcą dla bezpieczeństwa mieć w domu drugą, zapasową parę – mogą pobrać w siedzibie związkowej potrzebą im liczbę kuponów.

Celem związkowych rabatów, podobnie jak całej kampanii „Czas na Wzrok” jest troska o wzrok pracowników oraz komfort widzenia przez cały czas, nie tylko w pracy. Pamiętajmy, że wiele z nas potrzebuje okularów, które nie tylko poprawiają komfort codziennego życia, ale przed wszystkim chronią nasze zdrowie. Zaś dzięki zniżkom, także kieszeń związkowców.

Jednocześnie pamiętać, że każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektroniczną legitymację związkową od ponad roku może otrzymać – jeśli tylko chce – kartę rabatową uprawniającą do zniżek przy zakupie paliwa, olejów oraz korzystaniu z myjni na stacjach Lotos i Lotos Optima. Dzięki tej karcie tankując paliwo Dynamic (zarówno benzynę PB98, jak i olej napędowy) oszczędzamy 15-20 groszy na każdym litrze. Przy zwykłej benzynie (PB98 lub PB95) i oleju napędowy rabat wynosi 10-15 groszy na litrze, zaś w przypadku gazu LPG – 7-12 groszy na litrze.

Jednym słowem pracownicy zrzeszeni w naszej zakładowej Solidarności mają nie tylko lepiej, ale też po prostu często taniej. Przy czym możliwe do uzyskania oszczędności rabatowe są kilka razy większe niż wynosi związkowa składka… Słowem czysty zysk.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 03.09.2019/08:57

ZADBAĆ O ERGONOMIĘ PRACY

Powołanie zespołu roboczego, którego celem będzie przeprowadzenie analizy ergonomicznej na liniach montażowych w naszym zakładzie ustalono podczas lipcowego posiedzenia Komisji BHP. W skład tego zespołu wejdą również reprezentujący pracowników YAPP związkowcy z zakładowej NSZZ Solidarność oraz społeczni inspektorzy pracy. Zatem właśnie do nich należy kierować wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące ergonomii (czyli dostosowania warunków pracy do możliwości psychofizycznych człowieka) oraz uciążliwości pracy. Przykładowo związanej z jej monotonnością lub wykonywaniem zadań przez długi czas w jednej pozycji ciała.

Należy przy tym pamiętać, że do kodeksowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i wykonywanej w ustalonym z góry tempie oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Czyli m.in. właśnie ergonomii będącej interdyscyplinarną nauką określającej warunki, pozwalające na wykonywanie pracy jak najefektywniej przy możliwie niskim koszcie biologicznym, związanym z wyeliminowaniem źródeł chorób zawodowych oraz zagrożeń dla zdrowia.

Dlatego też aby przeprowadzona przez zespół roboczy analiza obejmowała całościowo kwestie ergonomii w naszym zakładzie, a tym samym pozwalała na wypracowanie (i podjęcie) działań jak najlepiej chroniących zdrowie pracowników wszystkie uwagi oraz zastrzeżenie dotyczące ergonomii, monotonii, tempa i uciążliwości pracy należy – mając na uwadze własne zdrowie – niezwłocznie zgłaszać związkowcom z naszej zakładowej NSZZ Solidarność YAPP lub społecznym inspektorom pracy.

To wszak najlepszy sposób, aby tymi problemami i uciążliwościami zajął się zespół roboczy. My na pewno o to zadbamy oraz dopilnujemy, by zostały one rozwiązane. NSZZ Solidarność zawsze bowiem stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw oraz interesów.

Ponadto w czasie lipcowej Komisji BHP ustalono m.in. że do końca września 2019 pracownicy YAPP nadal będą mogli używać koszulek roboczych starego i nowego typu (wzoru) oraz poruszano problem odparzeń skóry rąk w czasie pracy w rękawicach – z założenia ochrowych – w wysokich (sięgających 40ºC) temperaturach, jakie panowały w czerwcu i lipcu na hala produkcyjnych.

Przypomniano również, że na obszarach produkcyjnych naszego zakładu można poruszać się tylko i wyłącznie w obuwiu na płaskiej podeszwie. Zasada ta obejmuje wszystkich pracowników YAPP (czyli również administracyjno-biurowych), stałych podwykonawców oraz gości odwiedzających zakład.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


03.09.2019/08:52

IGNOROWANIE (RADY) PRACOWNIKÓW

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy potwierdziła, że dyrekcja naszego zakładu nie przeprowadzała wymaganych przez prawo konsultacji z Radą Pracowników YAPP dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia (czyli m.in. zwolnień), jak również działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy, jak chociażby likwidacja trzeciej zmiany. Co więcej pracodawca nie wywiązywał się nawet z ustawowego obowiązków informowania Rady Pracowników YAPP.

Jak bowiem ustaliła PIP przez pół roku – od początku listopada 2018 do końca kwietnia 2019 – dyrekcja naszego zakładu przekazywała informacje dotyczące stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia jedynie na wniosek Rady Pracowników, choć zgodnie z art. 13 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ma obowiązek przekazywania takich informacji z mocy prawa i to na etapie – cytując ustawę – „przewidywanych zmian lub zamierzonych działań”, a nie komunikując wprowadzone zmiany. Jednak, przykładowo, o opuszczeniu budynku przy ul. Kolejowej pracodawca zawiadomił radę 15 maja 2019, choć pierwotnym terminem zwolnienia lokali na ul. Kolejowej miał być… koniec kwietnia.

Tymczasem, zgodnie z przepisami prawa pracodawca ma obowiązek przekazywać informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym Radzie Pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji oraz przygotowanie się do konsultacji. Jednak tego wymogu dyrekcja naszego zakłada nie realizuje od dawna. Jednocześnie PIP zwrócił uwagę, iż „w trakcie kontroli pracodawca nie okazał dokumentów, z których wynikałyby zasady i tryb przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji oraz tryb rozstrzygania kwestii spornych z Radą Pracowników”. W konsekwencji w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PIP wyciągnęła wobec pracodawcy konsekwencje prawne.

Trzeba przy tym pamiętać, że brak ustawowych konsultacji oraz nie przekazywanie informacji – w terminie, formie i zakresie umożliwiającym Radzie Pracowników YAPP zapoznanie się ze sprawą – miał miejsce w czasie licznych zwolnień pracowników, zmniejszania liczby zmian produkcyjnych (co zresztą też odbyło się z naruszeniem przepisów, dla odmiany Kodeksu pracy) oraz działań pracodawcy negatywnie wpływających na stabilność miejsc pracy, W każdym zaś z takich przypadków pracodawca miał obowiązek informowania pracowników za pośrednictwem wybranej przez nich rady.

Ignorując ustawowe obowiązki dyrekcja, łamiąc prawo, nie tylko lekceważyła siedem osób tworzących Radę Pracowników YAPP (przy okazji uniemożliwiając im pełnienie funkcji), ale przede wszystkim ogół pracowników naszego zakładu. To bowiem właśnie pracownicy maja gwarantowane przez prawo polskie i wspólnotowe, prawo do informowania i konsultowania działań pracodawcy.

Natomiast w obronie praw i interesów pracowniczych zawsze staje NSZZ Solidarność. My po prostu reprezentujemy ludzi.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 26.07.2019/09:22

WZNOWIONE MEDIACJE

Po sześciomiesięcznej przerwie we wtorek 16 lipca 2019 wznowione zostały mediacje w trwającym od ponad roku płacowym sporze zbiorowym w YAPP, w którym interesy pracowników naszego zakładu reprezentuje NSZZ Solidarność.

Praktycznie stojące w miejscu wynagrodzenia – styczniową podwyżkę stawek na poziomie wzrostu płacy minimalnej w całości „zjadł” bowiem brak dodatku za pracę w nocy – sprawia, że realnie nasze płace spadają ze względu na inflację (czyli ze względu na wzrost cen stać nas na mniej), natomiast rośnie różnica (minimum kilkaset złotych miesięcznie) w zarobkach w YAPP i innych zakładach branży motoryzacyjnej w naszym regionie. Tam bowiem płace systematycznie rosną, podobnie jak w całej gospodarce. Dlatego też konkretna podwyżka konieczna jest również u nas.

W związku z tym, stale dążąca do zakończenia sporu zbiorowego w drodze porozumienia nasza zakładowa Solidarność przedstawiła zmodyfikowane żądania płacowe, dotyczące

* wzrostu stawek zasadniczych o 500 zł miesięcznie od 1 lipca 2019;

* wprowadzenia zasady, że miesięczne stawki zasadnicze pracowników z dwunastomiesięcznym (rocznym) stażem pracy nie mogą być niższe niż 2.700 zł;

* podniesienia kwoty wyrównania (przeszeregowania) stawek do 200 zł oraz zwiększenie liczby przeszeregowań ze 100 do 300 na kwartał;

* wprowadzenia rocznej premii za dyspozycyjność w wysokości 2.400 zł, która przysługiwać będzie wszystkim pracownikom, mającym w danym roku stuprocentową frekwencję w pracy;

* objęcia miesięczną premią frekwencyjną pracowników, którym obecnie ta premia nie przysługuje;

* zwiększenia do 1.500 zł premii świątecznej, wypłacanej przed Bożym Narodzeniem w równej wysokości wszystkim pracownikom;

* ustalenia, że dodatek stażowy rósł będzie o 1 proc. wynagrodzenia z każdym rokiem pracy, aż do osiągnięcia poziomu 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego;

Dyrekcja stwierdziła, że potrzebuje czas na ich (finansowe) przeanalizowanie. Aby go nie zabrakło, kolejną turę mediacji ustalono na poniedziałek 9 września 2019.

Jednocześnie zapowiedziano optymalizację zatrudnienia (czyli kolejne kilkadziesiąt zwolnień, oczywiście w żadnym wypadku nie w ramach programu dobrowolnych odejść, który proponowała Solidarność), celem dostosowania go do tzw. założeń budżetowych. Jednym słowem załoga jest sprowadzana przez pracodawcę do elastycznego dodatku do karuzeli i komax’ów, a do tego pod presją zwolnień ma pracować jeszcze więcej i szybciej. Jednak współczesny zakład pracy nie może być stachanowskim obozem wyścigu pracy, lecz miejscem stabilnego zatrudnienia, zapewniającego godne i należyte wynagrodzenie. Jak również pełne poszanowanie praw pracowniczych.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 

 


26.07.2019/09:08

Essilor

Od 01.08.2019 zapraszamy wszystkich naszych członków NSZZ Solidarność Yazaki do skorzystania z oferty zakupu okularów ze szkłami firmy ESSILOR, z którą rozpoczęliśmy współpracę.  

Firma Essilor to lider branży optycznej w Polsce i na świecie. To wynalazca soczewek progresywnych które od 60 lat są dostępne dla Państwa pod marką Varilux. 

To inicjator aktualnej kampanii edukacyjnej "Czas na Wzrok" której celem jest poszerzanie wiedzy oraz budowanie świadomości jak ważne jest komfortowe widzenie każdego z Nas.

Dlatego też w trosce o Państwa wzrok, komfort widzenia w pracy oraz poza nią, jesteśmy przekonani, że Nasza propozycja znajdzie wśród Was wielu odbiorców szczególnie, że duża część z Nas okularów na co dzień potrzebuje. Do skorzystania z oferty zapraszamy również osoby, które na co dzień okularów korekcyjnych nie używają, ale przyzwyczajone są do nich w postaci okularów przeciwsłonecznych czy też do jazdy samochodem z odpowiednimi filtrami. 

Najwyższej klasy szkła, co gwarantują produkty firmy ESSILOR, zapewniają nie tylko "sokoli wzrok" ale także chronią skutecznie nasze oczy przed:

- szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB 

- szkodliwym światłem niebiesko-fioletowym emitowanym poprzez urządzenia elektroniczne a w szczególności: komputery, telewizory, tablety, komórki, żarówki LED) ale również promienie słoneczne,  

- zmęczeniem wynikającym z nadmiernej ilości światła, które otacza nas każdego dnia (słońce oraz sztuczne oświetlenie) co może osłabiać naszą koncentrację i negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, 

- koniecznością używaniem kilku par okularów żeby widzieć na każdą odległość dzięki szkłom progresywnym Varilux.

Poniżej szczegóły przygotowanej propozycji:  

Do skorzystania z oferty niezbędny jest kupon (wzór w załączniku), który jest do pobrania w siedzibie związkowej NSZZ Solidarność YAP. Z tym kuponem pracownik udaje się do rekomendowanego salonu optycznego (lista do pobrania tutaj) i pokazuje go optykowi na początku rozmowy. 

Kupon uprawnia do:

- zniżki 50 zł na soczewki jednoogniskowe lub 200 zł na soczewki progresywne. 

- bezpłatnego badania wzroku przy zakupie okularów wraz ze szkłami ESSILOR. Dotyczy tylko doboru korekcji jaką należy zastosować w szkłach. Nie dotyczy badania okulistycznego, które często realizowane są także w salonach optycznych.

- odebrania ufundowanego przez firmę ESSILOR upominku przy odbiorze okularów.

Na kuponie zawarte są wszystkie potrzebne informacje, żeby w sposób szybki i prosty odebrać swoje wymarzone okulary i cieszyć się komfortowym widzeniem. 

Optyk podczas zakupu okularów odrywa swoją cześć kuponu pozostawiając część Pracownika, która jest niezbędna do odebrania upominku przy odbiorze okularów przez członka związku. 

Z oferty korzystać mogą zarówno członkowie NSZZ Solidarność Yazaki  jak również ich najbliższa rodzina przy czym jeden kupon uprawnia do zakupu jednej pary okularów. Każdy kupon ma swój indywidualny numer seryjny. Jeśli pracownik będzie chciał zakupić kilka par okularów lub członek najbliższej rodziny to należy pobrać w siedzibie związku potrzebną liczbę kuponów. 

Okazany kupon daje rabat kwotowy tylko na szkła okularowe (nie dotyczy oprawki) oraz rabat ten nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w salonie optycznym na szkła okularowe firmy ESSILOR.

 

Rekomendowane Salony Optyczne - Yazaki Automotive

Lp. Nazwa Salonu Optycznego Ulica Numer Kod Pocztowy Miasto
1. Optyk Karolina DWORCOWA 13 43-200 BRZESZCZE
2. Salon Optyczny Optymed DWORCOWA 1A 32-620 BRZESZCZE
3. Salon Optyczny Strózik STRZELCÓW BYTOMSKICH 274B 41-935 BYTOM
4. Zakład Optyki Okularowej Ireneusz Kłos JÓZEFCZAKA 10 41-902 BYTOM
5. Optyk Kłos WOLNOŚCI 5 41-500 CHORZÓW
6. Optyk Nemezis ZWYCIĘSTWA 61 44-100 GLIWICE
7. Nycz Optyk ZWYCIĘSTWA 14 44-100 GLIWICE
8. Nycz Optyk MATEJKI 5 44-100 GLIWICE
9. Green Optyk WOJCIECHA KORFANTEGO 2 40-004 KATOWICE
10. Salon Optyczny Bryloownia - Centrum Handlowe Silesia CHORZOWSKA 107 40-101 KATOWICE
11. Salon Optyczny Brylowania - Galeria Katowicka 3 MAJA 30 40-097 KATOWICE
12. Zakład Optyki Okularowej Robert Tomalka OBROŃCÓW WESTERPLATTE 8 40-336 KATOWICE
13. Optyk Okulista SIGNUM Galeria Libero KOŚCIUSZKI 229 40-600 KATOWICE
14. Optyk Okulista SIGNUM Bażantowo BAŻANTÓW 6C 40-668 KATOWICE
15. Studio Optyczne Blue Eyes ROLNA 59C 40-555 KATOWICE
16. Inter Optyk - Galeria Katowicka 3 MAJA 30 40-097 KATOWICE
17. Zakład Optyczny Katarzyna Wypych KAZIMIERZA WIELKIEGO 20C 44-194 KNURÓW
18. Optyk Karolina PLAC RATUSZOWY 1B 43-170 ŁAZISKA GÓRNE
19. Salon Optyczny Sandra Optica JANA PAWŁA II 4C 43-170 ŁAZISKA GÓRNE
20. Optyk Okulista SIGNUM Centrum Handlowe Auchan GLIWICKA 3 43-190 MIKOŁÓW
21. Salon Optyczny Marta Lebecka-Stangret PSZCZYŃSKA 12 43-100 MIKOŁÓW
22. Salon Optyczny Sandra Optica RYBNICKA 3 43-180 ORZESZE
23. Optyk Katarzyna Żeno RYNEK 4a 43-180 ORZESZE
24. Optyk Karolina MAŁY RYNEK 6 43-200 PAWŁOWICE
25. Optyk Karolina DOBRAWY 6 43-200 PSZCZYNA
26. Salon Optyczny Sandra Optica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 20 41-711 RUDA ŚLĄSKA
27. Salon Optyczny Sandra Optica FLORIANA 2 41-706 RUDA ŚLĄSKA
28. Salon Optyczny Sandra Optica ZABRZAŃSKA 52 41-700 RUDA ŚLĄSKA
29. Centrum Optyczne Anna Groehlich KOŚCIELNA 26 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
30. Optyk Niedbała ŚLĄSKA 28 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
31. Salon Optyczny Art Optyk DAMROTA 64 43-100 TYCHY
32. Salony Optyczne Wrzos TOWAROWA 2 44-100 TYCHY
33. Salon optyczny Filoptyk MONIUSZKI 28b/11 44-240 ŻORY
34. Salon optyczny Optikos OGRODOWA 23 44-240 ŻORY

 

WZÓR KUPONU

 


11.07.2019/09:00

PPK – CZY W SUMIE SIĘ OPŁACA?

Od 1 lipca 2019 formalnie wystartowały – na początek we wszystkich firmach zatrudniających ponad 250 pracowników – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które mają być powszechnym, dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania, podnoszącym bezpieczeństwo finansowe pracowników. Polacy mają w nich dodatkowo oszczędzać na jesień życia, czyli dodatkową emeryturę.

PPK są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (pod PPK nie będą natomiast podlegały osoby prowadzące działalność gospodarczą, samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy). Pełnoletni pracownicy mający do 54 lar będą jednak mogli zrezygnować z udziału w programie, jest on bowiem dobrowolny. Natomiast osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero gdy wystąpią z takim wnioskiem (oświadczeniem woli). Niezależnie od wieku jest to zatem system dobrowolny.

Jest to system solidarny, który pieniędzmi zasilają trzy strony: pracownik i pracodawca, którzy wpłacają składki oraz państwo. Pracownicy będą odkładać w PPK co miesiąc od 2 proc. do 4 proc. swojej pensji brutto. Pracodawca dołoży im do tego dodatkowo od 1,5 do 4 proc. pensji. Osoby z niskim zarobkami zamiast 2 proc. będą mogły odkładać mniej, minimalnie 0,5 proc. pensji. Swoją część dorzuci również państwo, dopłacając oszczędzającemu 250 zł wpłaty powitalnej oraz dodatkowo 240 zł dopłaty rocznej.

To sprawia, że system PPK jest bardzo korzystny dla pracownika. Gdyby bowiem oszczędzał sam, to gdy odłoży jedną złotówkę, będę miał jedną złotówkę. W PPK drugą złotówkę dołoży pracodawca. Będzie też coroczna dopłata 240 zł ze strony państwa. Oszczędności będą dodatkowo pomnażane, przez instytucje finansowe, które zainwestują je w akcje i obligacje.

­To turbodoładowanie dla naszych oszczędności – podkreśla Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Jeszcze korzystniej wygląda to u osób z niskimi pensjami. Jeśli odłożą 15 zł, pracodawca dołoży im 45 zł, zaś państwo 20 zł.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że pieniądze gromadzone przez pracowników na rachunku PPK jest zwolnienie z tzw. podatku Belki (czyli podatku dochodowego od dochodów kapitałowych). Uczestnicy PPK, którzy będą wypłacać pieniądze dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku lub w przypadku poważnego zachorowania, będą zwolnieni z tego ryczałtowego (18 proc.) podatku.

Jednocześnie niskie – w porównaniu z OFE nawet kilka razy mniejsze – będą koszty programu. Zgodnie z ustawą nie mogą one przekroczyć 0,5 proc. aktywów netto. Każdy oszczędzający w PPK ma również zagwarantowane prawo do dwukrotnej w ciągu roku zmiany subfunduszu, w którym ulokował oszczędności (np. z ostrożnego na zrównoważony lub agresywny).

Ponadto – Inaczej niż w przypadku OFE – oszczędności zgromadzone w PPK, będą całkowicie prywatne. Będą należały do uczestnika programu. I będą podlegały dziedziczeniu.

Pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom programu po osiągnięciu 60. roku życia (wiek jest ten sam dla kobiet i mężczyzn. Generalnie 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (czyli w ciągu 10 lat).

Uczestnik programu, po osiągnięciu 60. roku życia, będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie to możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK również osiągnie 60. rok życia, a małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy. Jednak w przypadku śmierci jednego z nich, świadczenie to będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości.

Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka. Poważne zachorowanie obejmie trwałą niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz wymienione w ustawie poważne stany chorobowe. W takich przypadkach wypłata, w zależności od wniosku uczestnika, będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nie będzie konieczny zwrot tych pieniędzy.

Możliwe będzie też jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu przy zakupie mieszkania lub domu – jednak z obowiązkiem zwrotu pieniędzy w ciągu 15 lat.

Oprócz tego pracownik uczestnik PPK będzie miał prawo w dowolnym momencie, przed ukończeniem 60. roku, życia przenieść środki do innego PPK, IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), swojego lub osoby uprawnionej, a nawet całkowicie wycofać środki ze swojego konta przed osiągnięciem 60. roku życia. Będzie to jednak wiązało się z utratą 30 proc. składek opłaconych przez pracodawcę (trafią one do ZUS) oraz utratą wszystkich dopłat od państwa, które przewidziano w ustawie. Ponadto, w takiej sytuacji powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego.

Jak już wspomniano PPK to program dobrowolny, dlatego pomimo automatycznego zapisu do niego wszystkich pracowników, istnieje możliwość zrezygnowania z udziału w PPK. W tym celu niezbędna będzie deklaracja rezygnacji, której wzór zostanie określony w ministerialnym rozporządzeniu. Deklaracja rezygnacji z oszczędzania z PPK nie jest ostateczna – trzeba będzie ją ponawiać co cztery lata.

Decyzję o przystąpieniu do PPK lub rezygnacji z programu każdy musi podjąć sam, wcześniej przeliczając czy taka forma oszczędzania w sumie mu się opłaca. Warto jednak brać pod uwagę, że chociażby ze względu na zwolnienie z podatku Belki trudno będzie znaleźć na rynku finansowym bezpieczne formy lokowania swoich oszczędności przynoszące większe zyski (oprocentowanie). Ponadto – jak podkreślają eksperci – uczestnicy PPK będą cieszyć się wyższym bezpieczeństwem finansowym, już od początku gromadzenia pieniędzy w tym dobrowolnym programie długoterminowego oszczędzania.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

Ulotka 1   Ulotka 2   Ulotka 3   Ulotka 4  


22.05.2019/19:14

PIP POTWIERDZA NARUSZENIA PRAWA

Kilkunastoma wystąpieniami oraz nakazami zakończyła się prowadzona w marcu i kwietniu kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w naszym zakładzie. W jej trakcie potwierdzono, że likwidacja trzeciej zmiany odbyła się niezgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu pracy, zaś w lutym 2019 wynagrodzenia pracowników przebywających na przestoju zostały wypłacone w wyższej wysokości, niż przewidziana przez Kodeks pracy (czyli w efekcie finansowo korzystniej było siedzieć w domu na postoju, niż pracować cały miesiąc – co samo w sobie było kuriozalne).

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy nakazała zaktualizować stanowiskowe instrukcje BHP oraz oceny ryzyka zawodowego m.in. dla stanowiska monter wiązek elektrycznych – obsługa zgrzewarek i montaż wiązek na liniach montażowych (czyli mówiąc krótko – karuzelach). W tym ostatnim przypadku w ocenie ryzyka zawodowego – będącej wymaganej prawem dokumentem – pominięto (nie uwzględniono) w opisie obowiązków pracownika „przezbrajania oprzyrządowania stołu linii montażowej”, a właśnie podczas takiego przezbrajania doszło do poważnego wypadku przy pracy.

Inspektorzy PIP po losowym sprawdzeniu kart czasu pracy wykryli również poważne naruszenia kodeksowych przepisów dotyczących czasu pracy. Dotyczyły one głównie osób oddelegowanych do wsparcia zakładu w Bułgarii. Okazało się – przykładowo – że jednej z osób zlecano pracę przez trzynaście kolejnych dni kalendarzowych, choć zgodnie z prawem każdy pracownik ma prawo do 35-godzinnego odpoczynku raz w tygodniu, albo też w miesiącu gdy dopuszczalne było przepracowanie maksymalnie (łącznie z nadgodzinami) 192 godzin zdarzały się osoby pracujące po 236 godzin, czyli ponad jedną piątą więcej! Oczywiście nie zachowany był przy tym wymóg przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym, który w naszym zakładzie obejmuje miesiąc kalendarzowy. Jednocześnie Kodeks pracy za każde naruszenie przepisów o czasie pracy przewiduje karę grzywny do 30 tysięcy złotych! Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała wszczęcie postępowania wykroczeniowego wobec winnych tych naruszeń prawa.

Dodatkowo kontrola PIP ustaliła, że zwalniając średnio kilkanaście osób miesięcznie pod pretekstem „likwidacji stanowiska pracy” pracodawca – co sam stwierdził – przekazuje ich zadania innym pracownikom „w ramach ich obowiązków” na zajmowanych stanowiskach. Słowem zwiększa obciążanie zadaniami, dodając pracy, przy tych samych – dodajmy niskich – zarobkach. Niestety w naszym zakładzie, od pewnego czasu, pieniądze są nawet na płacenie kar za niedopuszczalne, umyślne, łamanie prawa. Jednak cały czas nie ma ich na należyte, godne wynagrodzenia dla pracowników ciężko pracujących przez cały miesiąc.

Najwyższy czas ten stan rzeczy zmienić. Dlatego też nasza zakładowa NSZZ Solidarność cały czas zdecydowanie domaga się zarówno zapewnienia wszystkim pracownikom YAPP stabilnych i pewnych miejsc pracy oraz wynagrodzeń pozwalających na godne życie i utrzymanie rodzin.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


22.05.2019/19:11

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Od 1 lipca 2019 we wszystkich firmach zatrudniających ponad 250 pracowników pojawią się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które mają być dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania, podnoszącym bezpieczeństwo finansowe pracowników. Jest to system solidarny, który pieniędzmi zasilają trzy strony: pracownik i pracodawca, którzy wpłacają składki (przy czym pracownik wyższą), oraz państwo, które płaci składkę powitalną i dopłatę dodatkową, w każdym roku oszczędzania. Gromadzenie pieniędzy w PPK nie będzie darmowe. Koszt programu to – zgodnie z ustawą – do 0,6 proc. aktywów netto, czyli zgromadzonych środków.

Generalnie pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (wiek jest ten sam dla kobiet i mężczyzn. Wtedy 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat).

Uczestnik programu, po osiągnięciu 60. roku życia, będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie to możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK również osiągnie 60. rok życia, a małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy. Jednak w przypadku śmierci jednego z nich, świadczenie to będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości.

Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka. Poważne zachorowanie obejmie trwałą niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz wymienione w ustawie poważne stany chorobowe. W takich przypadkach wypłata, w zależności od wniosku uczestnika, będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.

Możliwe będzie też jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu przy zakupie mieszkania lub domu – jednak z obowiązkiem zwrotu pieniędzy w ciągu 15 lat.

Oprócz tego pracownik uczestnik PPK będzie miał prawo w dowolnym momencie, przed ukończeniem 60. roku, życia przetransferować środki do innego PPK, IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), swojego lub osoby uprawnionej, a nawet całkowicie wycofać środki ze swojego konta. To ostatnie będzie jednak wiązało się z utratą 30 proc. składek opłaconych przez pracodawcę (trafią one do ZUS) oraz utratą wszystkich dopłat od państwa, które przewidziano w ustawie. Co więcej, w takiej sytuacji powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego, czyli mówiąc wprost – przekazania 19 proc. zebranej kwoty fiskusowi.

W założeniu PPK to program dobrowolny, dlatego pomimo automatycznego zapisu do niego wszystkich pracowników, istnieje możliwość zrezygnowania z udziału w PPK. W tym celu niezbędna będzie deklaracja rezygnacji z PPK, której wzór zostanie określony w ministerialnym rozporządzeniu. Rezygnacja zaczyna obowiązywać w miesiącu złożenia, a jeśli w danym miesiącu składki zostały pobrane, podlegają zwrotowi. Deklaracja rezygnacji z oszczędzania z PPK nie jest ostateczna, co oznacza, że po upływie 4 lat pracodawca ponownie zacznie naliczać składki. Zatem, jeśli pracownik będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


pakiet medyczny 2


07.05.2019/19:33

SOLIDARNOŚĆ PO STRONIE PRAWA

Zakończona w kwietniu kontrola Państwowej Inspekcji Pracy potwierdziła, że monitoring w naszym zakładzie działa bez wymaganej prawem podstawy regulaminowej. Podobnie likwidując trzecią zmianę nie wprowadzono niezbędnych, uzgodnionych ze związkami zawodowymi zmian do Regulaminu pracy, zaś dyrekcja zmniejszenia zatrudnienia i zwolnień nie konsultowała z Radą Pracowników YAPP, choć miała taki ustawowy obowiązek. We wszystkich tych przypadkach doszło do rażącego naruszenia prawa, choć na wszystkie te kwestie wielokrotnie zwracała uwagę zakładowa NSZZ Solidarność.

Najpoważniej wygląda sytuacja z monitoringiem. Otóż od 25 maja 2018 – czyli blisko roku – cele, zakres oraz sposób stosowania monitoringu musi być określony w uzgodnionym ze związkami zawodowymi Regulaminie pracy. Taki obowiązek wynikał z nowelizacji Kodeksu pracy związanej z wejściem w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Dyrekcja jednak nigdy nie wystąpiła nawet o uzgodnienie niezbędnych zmian w Regulaminie pracy YAPP i tym samym od prawie roku monitoring w naszym zakładzie działa z naruszeniem prawa, zarówno polskiego, jak i unijnego. Może to prowadzić zarówno do nałożenia na pracodawcę kar administracyjnych przewidzianych w RODO (maksymalnie mogą one wynieść niemal 10 mln zł), jak również odszkodowań w wyniku procesów o naruszenie dóbr osobistych – w tym przypadku wizerunku – osób nagranych przez kamery monitoringu po 25 maja 2018. Przy czym o takie odszkodowanie mogą wystąpić również byli pracownicy, zwolnieni lub z którymi nie przedłużono umów. Czy będą oni przejmować się sytuacją zakładu lub niskimi płacami tych, którzy nadal w YAPP pracują? Raczej niekoniecznie…

Zwłaszcza, że – jak zauważyła Państwowa Inspekcja Pracy – pracodawca nie konsultował ani zwolnień, ani nie przedłużania umów czasowych celem ograniczenia zatrudnienia z Radą Pracowników YAPP. Choć taki obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy, zaś nie przeprowadzania wymaganych prawem konsultacji z radą jest czynem zabronionym, zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywną.

Również wprowadzając od stycznia 2019 dwuzmianowy system pracy w naszym zakładzie dyrekcja nie uzgodniła odpowiednich zmian w Regulaminie pracy YAPP. W efekcie zgodnie z tym regulaminem pracowników na stanowiskach robotniczych cały czas obowiązuje w naszym zakładzie trzyzmianowy system pracy. Co więcej regulamin – który zgodnie z Kodeksem pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy – dokładnie określa godziny tych trzech zmian oraz ich kolejność. To wszystko sprawia, że rozkłady (grafiki) czasu pracy, które powinny być ustalane na podstawie Regulaminu pracy YAPP są z jego postanowieniami niezgodne.

Tymczasem na konieczność zmiany treści Regulaminu pracy w przypadku planowanej likwidacji trzeciej zmiany zakładowa Solidarność zwracała uwagę już w grudniu. Dyrekcja była wówczas odmiennego zdania. Jednak po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy okazało się, że rację miała NSZZ Solidarność stojąca, nie tylko w naszym zakładzie, po stronie prawa pracy.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


25.03.2019/10:33

NIE DO ZWROTU

Dość loteryjnie naliczone w naszym zakładzie wypłaty za luty 2019 – gdy okazało się, że podczas postoju na Maserati można, siedząc w domu, zarobić więcej niż pracując (i to w nadgodzinach), albo też otrzymać wyższy o 60 zł dodatek stażowy (czyli w wysokości nie uwzględnionej w żadnej stawce) – wywołały lawinę wątpliwości i pytań, czy otrzymane – oraz najczęściej już wydane – pieniądze trzeba będzie zwracać? A może będą one potrącane przy następnej wypłacie?

Należy zatem wyjaśnić, że pracodawca sam nie może potrąć nadpłaconej w wyniku własnego błędu części wynagrodzenia z następnej wypłaty. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują bowiem możliwości żądania od pracownika zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia, jak również nie dopuszczają możliwości samodzielnego dokonania przez pracodawcę potrącenia takiej nadpłaty. Zgodnie z prawem takie potrącenie jest możliwe tylko, gdy pracownik wyrazi na to pisemną zgodę. Mówi o tym wyraźnie i jednoznacznie art. 91 § 1 kodeksu.

Jednocześnie nie trzeba takiej zgody wyrazić, ani też nadpłaconej kwoty zwracać, jeżeli wydało się pieniądze na bieżące wydatki – co przy żenującym poziomie wynagrodzeń w YAPP, jest raczej oczywiste – a tym samym nie zostało się wzbogaconym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Potwierdza to zarówno w swoim stanowisku Państwowa Inspekcja Pracy, przypominając, że zgodnie z prawem obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto ją uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, jak również w licznych wyrokach Sąd Najwyższy. Przykładowo SN orzekł, że jeśli „pracownik nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzenia za pracę, co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były mu one należne, ponieważ pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, które z reguły zużywa na własne potrzeby w taki sposób, że nie jest już wzbogacony”. Natomiast w innym wyroku SN stwierdził, iż „pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem”.

Oczywiście możliwe, że dyrekcja będzie zapowiadać kierowanie do sądu spraw o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Tylko, że konieczne będzie wtedy udowodnienie, że pracownik w momencie otrzymania wypłaty za luty wiedział – czyli w prawniczym języku „był świadomy” – iż otrzymane pieniądze mu się nie należą… Jeżeli takie sprawy trafią do sądu, to wszyscy pracownicy będący członkami naszej zakładowej Solidarności otrzymają bezpłatnie pełną, profesjonalną pomoc prawną.

My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi. Tym bardziej, że problemem nie jest zwrot nadpłaconych wypłat, lecz fakt, że w naszym zakładzie pieniądze, bez problemu, znajdują się na wszystko, tylko nie na zapewnienie godnych wynagrodzeń pracownikom, którzy swoją codzienną ciężką, wydajną i efektywną pracą zapewniają firmie wyniki i pozycję rynkową.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


17.03.2019/08:32

ZAMROŻONE PRZESZEREGOWANIA

Wprowadzone w naszym zakładzie dwa lata temu – Porozumieniem z 8 lutego 2017 – przeszeregowania stawek zasadniczych miały z jednej strony umożliwić wzrost wynagrodzeń pracowników, mimo wysokiej frekwencji, całymi latami pozostawali na niskich stawkach (gdyż, na przykład przebywali na urlopie macierzyńskim, co swego czasu – kompletnie bezprawnie – wykluczało z podwyżki), zaś z drugiej – ograniczyć liczbę stawek zasadniczych. Było ich dla monterów wiązek elektrycznych i operatorów maszyn bowiem 18, czyli zdecydowanie za dużo. Zwłaszcza pamiętając, że równice w wynagrodzeniach – zgodnie z Kodeksem pracy – mogą wynikać tylko z różnicy w wykonywanej pracy (i wartości tej pracy).

Po dwóch latach i podwyżkach przyznanych przez dyrekcję stawek płacowych jest w naszym zakładzie aż 45, czyli dwa i pół razy więcej! Możliwa jest zatem sytuacja, że na tej samej „karuzeli” na dwóch zmianach każdy z pracowników ma inną stawkę, choć wykonują dokładnie taka sama pracę! Jednocześnie różnice w stawkach są czasem na poziomie 5-20 złotych (i to brutto), co nie ma żadnego logicznego sensu, nie mówiąc już o jakiejkolwiek motywacji. Przykładowo między 2.400 zł a 2.500 zł – w sumie sto złotych różnicy – jest obecnie w naszym zakładzie sześć stawek zasadniczych (2400, 2425, 2450, 2470, 2475, 2500). W kolejnym stuzłotowym przedziale – od 2.500 zł do 2.600 zł – stawki są już „tylko” cztery, ale za to w sumie ma je sześć osób!

Pełną tabelę stawek zasadniczych pracowników produkcyjnych (monterzy i operatorzy maszyn) wywieszona jest na związkowych tablicach informacyjnych. Podkreślmy, że są to stawki wyłącznie pracowników produkcyjnych, czyli bez zatrudnionych w biurach, magazynie, utrzymaniu ruchu i liderów.

Spośród w sumie 1.280 pracowników produkcyjnych stawki poniżej 2.920 zł miesięcznie – czyli ustaloną w 2017 graniczną kwotą przeszeregowań – ma 1.038 osób. Wprawdzie zgodnie z postanowieniami Porozumienia z 8 lutego 2017 kwota ta miała być aktualizowana po każdej zbiorowej podwyżce płac, jednak dyrekcja – mimo pisemnych wniosków naszej zakładowej Solidarności – odmawia podjęcia rozmów w tej kwestii. Tym samym z możliwości przeszeregowania stawek dyrekcja swoim zaniechaniem wyłączyła jedną piątą część produkcyjnej załogi!

Jednocześnie nie zostały także nigdy zaktualizowane kryteria dotyczące stażu pracy – cały czas dla potrzeb przeszeregowań liczony jest on na koniec grudnia 2016 – co sprawia, że kolejna jedna piąta załogi produkcyjnej o przeszeregowaniach może jedynie pomarzyć. Zatem teoretycznie mogą one dotyczyć niespełna ośmiuset pracowników, zaś uwzględniając wymagane kryterium stuprocentowej frekwencji w ciągu ostatniego roku liczba ta spada do jakiś pięciuset. Przypomnijmy z 1.280 pracowników produkcyjnych.

Dlatego też zakładowa NSZZ Solidarność stale ponawia wnioski o ustalenie – zgodnie z postanowieniami Porozumienia z 8 lutego 2017 – zaktualizowanej, wyższej (dostosowanej do obecnej tabeli stawek płac) kwoty granicznej obowiązującej przy przeszeregowaniach. My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi, broniąc ich praw oraz interesów.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


06.03.2019/09:11

LUŹNIEJ W SZATNIACH

Dopiero na wniosek zakładowej Solidarności – choć na dwie zmiany pracujemy od początku 2019 – postanowiono, podczas czwartkowego spotkania BHP, dopasować układ szafek w szatniach do obecnej organizacji pracy. Dzięki temu będzie w nich nieco więcej miejsca, co ułatwi przebieranie się bez ryzyka potrącania innych osób. Równocześnie mają zniknąć szafki wymuszające przebierania się w ciągach komunikacyjnych i przy drzwiach wyjściowych, co miało dotychczas miejsce w damskiej szatni nr 12. Jednym słowem ma być wygodniej oraz z zachowaniem minimum dyskrecji.

Ponadto związkowcy z zakładowej Solidarności zwrócili uwagę – wspierając się liczną dokumentacją fotograficzną – na uszkodzone posadzki oraz krzesła (zdezolowane siedziska, wypadające kółka). Zadecydowano o przeprowadzeniu stanowiskowych kontroli BHP, szczególnie zwracających uwagę na stan techniczny posadzek, krzeseł oraz dywaników. Jednocześnie rozważano możliwość zakupu lepszych jakościowo krzeseł w miejsce obecnych, wymagających ciągłych napraw i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Następny problem zgłaszany przez zakładową Solidarność dotyczyły rozmieszczenia odpowiedniej ilości dystrybutorów z wodą pitną. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa pracy do obowiązków pracodawcy z zakresu BHP należy zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich pracy, wody zdatnej do picia lub innych napojów. Przy czym ministerialne rozporządzenie stanowi jednoznacznie, że pracownicy muszą mieć zapewniony nie nieograniczony dostęp do wody zdatnej do picia przez cały czas pracy (a nie tylko w czasie przerw). Dodajmy, że – zgodne z przepisami Kodeksu Pracy – nie mogą ponosić z tego tytułu żadnych opłat, ani innych kosztów.

Kolejny raz podczas czwartkowych spotkań BHP podniesiona została sprawa uszkodzonych mydelniczek, desek klozetowych oraz pisuarów w pomieszczeniach sanitarnych. Przedstawiciele dyrekcji początkowo próbowali przekonywać, że uszkodzone sanitariaty „nie są kwestią BHP”. Jednak szybo zostali wyprowadzeni z błędu przez związkowców z Solidarności, którzy przypomnieli, że właśnie pomieszczeniom sanitarnym i ich wyposażeniu poświęcona jest znaczna część ministerialnego rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostatecznie postanowiono, że służba BHP rozpozna, kto jest odpowiedzialny za bieżące naprawy sanitariatów oraz ustali, jak je wyegzekwować.

Pracodawca tradycyjnie sporo uwagi poświęcił kwestii segregowania śmieci. Przygotowany został m.in. projekt ulotki informującej jakie odpady mają trafiać do jakich pojemników. Zabrakło jednak w niej informacji, czego wrzucać nie wolno (tymczasem np. papier z przyklejoną resztką taśmy, nie jest już makulaturą, lecz komunalnym odpadem zmieszanym). W sumie – znając życie – będzie nieźle, jak chociaż ulotki o segregowaniu śmieci trafią do odpowiednich pojemników. Dlatego też dobrze byłoby proekologiczne komunikaty przekazywać w formie nie mnożącej ilości odpadów – przykładowo na tablicach, monitorach czy też za pośrednictwem radiowęzła.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


21.02.2019/09:14

NOŻYKI I PROCEDURY DO ZMIANY

Za nami pierwsze – z mających odbywać się co tydzień, w każdy czwartek – spotkanie zespołu roboczego zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w YAPP. Przedstawiciele służby BHP na początek skoncentrowali się na kwestię śmieci (odpadów) i ich segregacji, natomiast zakładowa NSZZ Solidarność zwracała uwagę na problemy z odpowiednim wyposażeniem stanowisk pracy oraz stanem pomieszczeń sanitarnych.

Na początek zapowiedziane zostało przez pracodawcę zmniejszenie liczby czarnych koszy na odpady zmieszane (komunalne), które obecnie mają znajdować się jedynie w wyznaczonych miejscach, koło narzędzi do sprzątania. Przyjęto bowiem, że takich śmieci na obszarach produkcyjnych powinno być niewiele, a zatem koszy może być mniej. Jednocześnie jednak, aby wyrzucić kawałek papieru z przyklejoną folia lub taśmą, trzeba będzie odbyć dłuższy spacer.

Sporo uwagi przedstawiciele służba BHP poświęcili także kwestii prawidłowej segregacji odpadów (śmieci). Podały m.in. propozycje szerokiej akcji propagandowej – komunikaty przekazywane przez głośniki i prezentowane na monitorach w stołówkach, dodatkowe oznaczenia graficzne – aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w segregację śmieci. Trudno ich jednak przekonać do sensowności takiej segregacji, w sytuacji, gdy firma sprzątająca i tak wszystkie odpady wrzuca do jednego worka. Tłumacząc się, że odpady już w koszach są zmieszane… Aby znaleźć rozwiązanie z tej patowej sytuacji postanowiono całą sprawę monitorować oraz skontrolować.

Związkowcy z zakładowej Solidarności w pierwszej kolejności zwrócili uwagę, na brak na stanowiskach pracy odpowiedniego wyposażenia do otwierania kartonów. Wprowadzono bowiem zakaz używania wcześniej przydzielonych noży i zalecono, by kartony były otwierane nożykami do obcinania taśmy. Codzienna praktyka jednak szybko negatywnie zweryfikowała ten pomysł. Na własnej skórze przekonali się o tym obecni na spotkaniu kierownicy, sami mający spore kłopoty z otworzeniem kartonu nożykiem do cięcia taśmy. Postanowiono, że należy wybrać inne, odpowiednie do otwierania kartonów, noże i wyposażyć w nie pracowników.

Następnym problemem przedstawionym przez związkowców z Solidarności była kwestia uszkodzonych mydelniczek, desek klozetowych oraz pisuarów w pomieszczeniach sanitarnych. Okazało się, że na terenie zakładu nie ma pracownika zajmującego się bieżącą konserwacją i usunięcie każdego, nawet drobnego uszkodzenia, wymaga uruchomienia skomplikowanej procedury zgłoszenia problemu oraz oczekiwania na reakcję zewnętrznego serwisu. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że procedury należy uprościć. Wydaje się, że biurokracja związana ze zgłoszeniem uszkodzonej mydelniczki zajmuje wielokrotnie więcej czasu, niż usunięcie usterki.

Kolejnych spraw (a było ich jeszcze kilka) nie udało się zgłosić, ani omówić. Po niecałych trzech kwadransach spotkanie zakończyło się, gdyż uczestniczący w nim kierownicy rozeszli się do innych zajęć. Od przedstawienia tych zaległych kwestii zapewne rozpoczniemy następne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które ma odbyć się w najbliższy czwartek (21 lutego 2019). Nasza zakładowa Solidarność bowiem zawsze reaguje na problem pracowników i dąży do ich skutecznego rozwiązania. My po prostu zawsze stoimy po stronie ludzi, broniąc ich praw i interesów pracowniczych.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.02.2019/19:16

ZGŁASZAJ PROBLEMY!

Od połowy lutego 2019, w każdy czwartek odbywać się mają odbywać się cykliczne spotkania zespołu roboczego zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym zakładzie. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele zakładowej Solidarności YAPP, którzy jak zawsze reprezentując załogę na bieżąco będą interweniować we wszystkich sprawach i problemach sygnalizowanych przez pracowników.

Dlatego też do związkowców z naszej zakładowej Solidarnościosobiście, telefonicznie (512-369-040, 603-836-307) lub drogą elektroniczną – należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jego wyposażenia, ergonomii i organizacji, jak również otrzymywanych (lub nie) środków ochrony indywidualnej (okulary, rękawiczki), odzieży roboczej oraz pomieszczeń socjalnych (toalety, szatnie, stołówki itp.).

Pamiętajmy, że nawet pozornie drobne sprawy – przykładowo: mokra podłoga, urwany wyłącznik elektryczny, kapiąca z sufitu woda, czy też nieszczelne okno – stanowią realne zagrożenia wypadkowe, których konsekwencją może być utrata zdrowia, a nawet życia. Podobnie jak zastawione ciągi komunikacyjne i drogi ewakuacyjne, sople nad wejściem do zakładu lub zlodowaciałem zaspy utrudniające dotarcie do tego wejścia. Nie mówiąc już o jakości odzieży roboczej i ochronnej, narzędzi czy też maszyn.

W kwestiach dotyczących ochrony zdrowia i życia nie może być „zgniłych kompromisów”, w rodzaju – podając niedawny przykład z innego zakładu branży motoryzacyjnej w naszym regionu – użytkowania prawie dobrej maszyny, z której tylko co parę minut wypadała stalowy trzpień. Zdaniem przełożonego obsługująca maszynę pracownica miała w takiej sytuacji jedynie uważać, aby kawał wyfrezowanej stali nie spadł jej na stopę. Problem był „nierozwiązywalny” aż do interwencji związkowca z NSZZ Solidarność. Serwis naprawił maszynę w jedną noc.

Dlatego też we własnym dobrze pojętym interesie – bo i zdrowie, i życie mamy tylko jedno – należy zgłaszać zakładowej Solidarności YAPP wszelkie uwagi czy też wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. My na pewno niezwłocznie zajmiemy się sprawą oraz będziemy w każdy czwartek zgłaszać problemy na spotkaniach, aby jak najszybciej dążyć do ich rozwiązania. Po prostu NSZZ Solidarność bowiem zawsze stoi po stronie pracowników, broniąc ich prawa oraz rozwiązując zgłaszane przez nich problemy.

 

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


11.02.2019/19:11

PODWYŻKA MINUS

Gdy tylko przelewy z wypłatą za styczeń dotarły na konta wielu pracowników naszego zakładu zaczęło się zastanawiać się, gdzie podziała się zapowiadana w YAPP od początku roku podwyżka płac. Brutto powinno to wszak być 150 zł, czyli „na rękę” stówka z groszami więcej. Jednak większość pracowników przy wypłacie jej nie zobaczyła. Dlaczego?

Wyjaśnienie jest proste – od stycznia 2019 zlikwidowana została trzecia zmiana, a tym samym pracownicy produkcyjni stracili dodatek nocny, wynoszący średnio 150 zł miesięcznie. Zbieżność zdarzeń (i kwot) nie wydaje się przypadkowa. Przedstawiciele europejskiego zarządu Yazaki przyznali bowiem, że zamiar likwidacji trzeciej zmiany był znany od wielu miesięcy. Zatem zgadzając się – w jej ocenie „wspaniałomyślnie” – na styczniową podwyżkę dyrekcja doskonale wiedziała, że pracownicy produkcyjni jej nie odczują. W odróżnienia od zatrudnionych w biurach oraz na jedną zmianę – oni dostali podwyżkę, nie tracąc dodatku, ponieważ go nie mieli.

Więcej pracownicy produkcyjnie mieli początkowo otrzymać „podwyżkę”, po której wypłaty mieliby niższe! Bowiem gdyby nie NSZZ Solidarność, która – po rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim – wywalczyła podniesienie ustawowej płacy minimalnej do 2.250 zł miesięcznie (początkowo, zgodnie z projektem rządowego rozporządzenia, miało to być tylko 2.220 zł), to styczniowa podwyżka wynosiłaby 120 zł, od których odejmowałoby się średnio 148 zł dodatku nocnego. Produkcyjna większość załogi dostałaby zatem blisko trzy dychy mniej. Słowem podwyżka minus, jak się patrzy… A pamiętajmy, że dyrekcja początkowo zakładała, że styczniowa podwyżka wyniesie 100 zł brutto (czyli ok. 70 zł do wypłaty).

W efekcie wynagrodzenia w naszym zakładzie są cały czas o kilkaset złotych niższe niż w innych zakładach branży motoryzacyjnej w województwie śląskim. Dlatego też zawsze i stale reprezentująca pracowników oraz walcząca o ich interesy zakładowa NSZZ Solidarność YAPP cały czas domaga się godnych i sprawiedliwych, wynagrodzeń dla całej załogi. W tym zwłaszcza pracowników produkcyjnych, których codzienny wysiłek, zaangażowanie oraz umiejętności zapewniają YAPP w Mikołowie najwyższe standardy jakości i produktywności wśród europejskich zakładów Yazaki.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 

 


08.01.2019

Oświadczene

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Yazaki Automotive Products Poland informuje, że mając na uwadze potrzebę zapewnia w naszym zakładzie stabilnych, należycie wynagradzanych miejsc pracy oraz perspektywy rozwoju w związku z pojawiającymi się wysoce niepokojące informacje i pogłoski dotyczące przyszłości zakładu YAPP w Mikołowie zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Yazaki Automotive Products Poland z dnia 3 grudnia 2018 postanowiła zawiesić wszczęty pismem z dnia 18 czerwca 2018 płacowy spór zbiorowy na okres do dnia 15 marca 2019.

W tym czasie przeprowadzona zostanie ekspercka analizy informacji o których mówi art. 28 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015, poz. 1881 ze zm.) dotyczących m.in. sytuacji ekonomicznej pracodawcy i przewidywanych w tym zakresie zmian, zwłaszcza dotyczących podstaw zatrudnienia; stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań pracodawcy mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy i podstawach zatrudnienia. Jest ona niezbędna do rzetelnej, merytorycznej ocenę sytuacji i perspektyw zarówno zatrudnienia, jak również realizacji żądań złożonych w ramach istniejącego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018, poz. 399 ze zm.), do dnia 18 czerwca 2018 płacowego sporu zbiorowego.

Czasowe zawieszenie na okres do dnia 15 marca 2019 istniejącego od dnia 18 czerwca 2018 płacowego sporu zbiorowego nie kończy procesu mediacji mających na celu zakończenie tego sporu w drodze porozumienia.

Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianą uchwałą z dnia 3 grudnia 2018 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Yazaki Automotive Products Poland zastrzega sobie możliwość zmiany (zmodyfikowania) – w drodze uchwały – długości czasowego zawieszenia istniejącego od dnia 18 czerwca 2018 płacowego sporu zbiorowego.

Komisja Zakładowa

NSZZ Solidarność YAPP

 


26.11.2018/08:53

RUSZYŁY MEDIACJE

Trwający od 18 czerwca, czyli już niemal pięć miesięcy, płacowy spór zbiorowy w naszym zakładzie wszedł w fazę mediacji, czyli negocjacje prowadzone są z udziałem dającego gwarancje bezstronności mediatorem wyznaczonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze spotkanie mediacyjne odbyło się w środę 14 listopada. Zgodnie z prawem postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się podpisaniem porozumienia kończącego spór zbiorowy lub w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu rozbieżności.

Pierwsze spotkanie mediacyjne, choć mające w dużej części charakter techniczny (ustalono m.in. tryb i zasady prowadzenia dalszych rozmów) przyniosło pierwsze zapowiedzi dające szanse na wypracowanie porozumienia. Na stole pojawiły się nowe propozycje ze strony dyrekcji – przypomnijmy, że reprezentująca załogę naszego zakładu NSZZ Solidarność dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego kompromisu od lipca 2018 przedstawiła już parę wersji zmodyfikowanych żądań płacowych – które mają być przedmiotem dalszych negocjacji. Obejmują one m.in. zwiększenie stawek wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego) poprzez wliczenie do nich obecnej premii targetowej oraz kwestie związane z dofinansowanymi przez pracodawcę posiłkami (obiadami) dostarczanymi przez firmę zewnętrzną w czasie przerw (czyli w godzinach raczej śniadaniowych). Jednocześnie przed kolejnymi rozmowami strona związkowa ma otrzymać określone dane finansowe dotyczące wypłacanej premii targetowej. Mają one pozwolić określić podstawę i wysokość ewentualnego zwiększenia stawek. Kolejne spotkanie mediacyjne przewidywane jest na grudzień.

Reprezentująca pracowników YAPP i walcząca o ich interesy nasza zakładowa NSZZ Solidarność cały czas podkreśla, że wynagrodzenia muszą odpowiadać wysiłkowi, zaangażowaniu i jakości pracy pracowników. Dotyczy to zarówno wysokości stawek zasadniczych i dodatków stażowych, jak też wszelkich innych składników płacowych. Przy czym ich kryteria muszą być jednoznaczne, równe i sprawiedliwe, a nie uzależnione od czynników losowych, czy też subiektywnych ocen.

Zawsze dążąca do rozwiązywania wszelkich problemów i kwestii spornych przy negocjacyjnym stole w drodze rzetelnego dialogu społecznego prowadzonego z poszanowaniem słusznych interesów stron NSZZ Solidarność YAPP na pewno ze swojej strony dołoży wszelkich starań aby mediacje zakończyły się zawarciem porozumienia satysfakcjonującego załogę i dyrekcję. Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy na wypracowanie takiego kompromisowego porozumienia gotowa jest dyrekcja.

 

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


21.10.2018/04:07

Uwaga Mikołaj

W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami, komisja socjalna z ZFŚS ponownie szykuje dla dzieci naszych pracowników słodkie paczki o wartości uzależnionej od dochodu na członka rodziny.


Dlatego bardzo prosimy pracowników będących rodzicami dzieci urodzonych w latach 2004-2018 o wypełnienie załączonego oświadczenia o dochodzie w możliwie najszybszym terminie.

Wypisane oświadczenia można składać w naszym biurze związkowym, u lidera, w magazynku odzieżowym lub wrzucać do skrzynki znajdującej się przy pokoju 5 (HR)

 wnisek do pobrania tutaj...


21.10.2018/03:57

Andrzejki image

Układ tegorocznego kalendarza sprawił, że ANDRZEJKI zorganizowane zostaną

1 grudnia 2018.

Impreza odbędzie się w mikołowskiej restauracji „PIK” (ul. Młyńska 5 ).

Początek o godz. 20, a zabawa zaplanowana do godz. 4 rano.

W programie niezapomniana zabawa

przy muzyce profesjonalnego DJ’a, wróżby oraz liczne niespodzianki.

Słowem zapowiada się doskonała zabawa, aż po blady świt.

Oczywiście wszyscy biorący udział w ANDRZEJKACH mają zapewnione miejsca przy stolikach, przy których będą serwowane posiłki oraz napoje. Te ostatnie można przynosić również własne.

Na wspólny wieczór Andrzejkowy zapraszamy wszystkich pracowników

Koszt udziału po dofinansowaniu z ZFŚS:

- 100 złdla pracowników i osób towarzyszących nie będących pracownikami YAPP

- 30 zł dla członków Solidarności w YAPP

Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP

codziennie do wtorku 20 listopada 2018.


04.10.2018/09:50

GRATULACJE

W związku z zakończonym z najwyższym w historii wynikiem audytem jakościowym, potwierdzającym wysoką jakość produkowanych w naszym zakładzie wiązek Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność YAPP z najwyższą przyjemnością i satysfakcją składa najserdeczniejsze gratulacje wszystkim pracownikom, którzy swoją ciężką, codzienną pracą przyczynili się do tego osiągnięcia.

Szczególne uznanie należy się pracownikom produkcyjnym oraz działów pomocniczych, których umiejętności i profesjonalizm sprawiają, że nasz zakład opuszczają wiązki spełniające wszelkie jakościowe wymagania klientów. Wasze zaangażowanie, wytrwałość i ambicja sprawiają, że – co wielokrotnie podkreślane było na forum europejskim – nasz mikołowski zakład należy pod względem jakości do liderów w Yazaki Europe.

Jednocześnie cały czas należy pamiętać, że do odniesienia sukcesu na globalnych rynkach niezbędna jest inwestycja w ludzi, którzy zapewniają wysoką jakość i wydajność produkcji oraz – co jest stałym celem i priorytetcyem zakładowej NSZZ Solidarność YAPP – zapewnienie pracownikom godnych wynagrodzeń w pełni odpowiadających ich zaangażowaniu, wysiłkowi oraz jakości pracy.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


03.07.2018/07:40

BEZ ZMIANY ZMIAN 

Dosłownie w ciągu paru dni pracowników z obszaru Maserati dyrekcja kolejno powiadamiała, że od lipca mają pracować w systemie dwóch, a następnie trzech zmian. Jednocześnie pracodawca jednak nawet nie podjął wymaganych prawem działań, aby taka zmiana organizacji – i zarazem regulaminu – pracy była w ogóle możliwa. Rzekomo planowana zmiana na Maserati systemu pracy na dwie zmiany nie była bowiem ani konsultowana z radą pracowników, ani też uzgodniona ze związkami zawodowymi.

Podczas zorganizowanego przez pracodawcę w środę 13 czerwca spotkania z Radą Pracowników YAPP nie zostały bowiem przekazane przez dyrekcję żadne informacje dotyczące planowanej zmniejszenia liczby zmian na obszarze Maserati. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wszelkie działania mogące powodować istotnie zmiany w organizacji pracy – a bez wątpienia zalicza się do nich zmiana systemu pracy z trzy- na dwuzmianowy – muszą być bezwzględnie konsultowane z radą pracowników. Dlatego też związane z tym informacje rada powinna otrzymywać w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie zapoznanie się ze sprawą, przygotowania się do konsultacji oraz wypracowania i przyjęcia opinii. Natomiast – podkreślmy to raz jeszcze – Rada Pracowników YAPP nie otrzymała żadnych informacji dotyczących, ponoć przewidywanej, zmiany organizacji pracy (liczby zmian) na obszarze Maserati.

Co więcej w naszym zakładzie trzyzmianowy system pracy jest ustalony w Regulaminie pracy. Zatem zmniejszenie liczby zmian na obszarze Maserati wymagałoby zmiany tego regulaminu, co z kolej – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Prawo wymaga, by uzgadniany był zarówno cały Regulamin pracy, jak też wszelkie jego zmiany, aneksy i załączniki. Natomiast dyrekcja nie poinformowała związków zawodowych o ponoć planowanych zmianach, a tym samym nawet nie rozpoczęła procedury niezbędnej do wprowadzenia takich zmian.

Przy czym Kodeks pracy określa również terminy obowiązujące przy wprowadzaniu zmian w Regulaminie pracy – muszą być one ogłoszone pracownikom z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Tymczasem pracowników z obszaru Maserati informowano o rzekomym zmniejszeniu zmian od lipca, niespełna dziesięć dni przed końcem czerwca, co już samo w sobie stanowiło oczywiste naruszenie prawa przez pracodawcę.

         Na wszystkie te kwestie zwróciła uwagę dyrekcji nasza zakładowa Solidarność YAPP, zwracając się o pełne przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. My bowiem zawsze twardo i zdecydowanie bronimy praw pracowniczych oraz podejmujemy skuteczne działania w interesie pracowników. Dlatego też każdy pracownik będący członkiem naszego związku może w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP zawsze liczyć na pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Od lat bowiem wiadomo, że NSZZ Solidarność zawsze stoi po stronie ludzi.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


05.06.2018/09:30

DYSKRYMINACJA CZY MOBBING?

Zarówno mobbing, jak i dyskryminacja (oraz stanowiące jej formę molestowanie) są bezwzględnie zabronione w polskim prawie pracy. Jednocześnie pracodawca ma kodeksowy obowiązek przeciwdziałania obu tym zjawiskom oraz zawsze ponosi odpowiedzialność za stosowanie wobec pracowników mobbingu lub dyskryminacji. Co więcej pracodawca nie może się tłumaczyć brakiem wiedzy o niedopuszczalnych praktykach w zakładzie.

Przy czym , że choć zasady równego traktowania i zakaz dyskryminacji chronią zbliżone dobra pracowników, to jednak – co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego – nie są to pojęcia tożsame.

      Mobbing musi mieć związek z zatrudnieniem, a cechuje go uporczywość i długotrwałość (choć nie musi to być sześć miesięcy – długotrwałość ocenia indywidualnie sąd). Jednocześnie mobbing zawsze stanowi naganne zachowanie, które nie ma usprawiedliwienia w normach moralnych czy zasadach współżycia społecznego. Musi ono przy tym wywoływać u pracownika będącego jego ofiarą poczucie obniżonej przydatności zawodowej, poniżenie, ośmieszenie lub wyizolowanie z zespołu. Przykładem zachowań mobberskich są m.in. systematyczne groźby przełożonego dotyczące zwolnienia, uwagi personalne co do umiejętności zawodowych podwładnego czy też jego intelektu, a także zlecanie pracownikowi zadań poniżej jego kwalifikacji.

       Dyskryminacja może natomiast mieć charakter jednorazowego zdarzenia. Natomiast zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest nie tylko jedną z podstawowych zasad prawa pracy, ale wynika również z normy konstytucyjnej (zakazującą wszelkiej dyskryminacji) . Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (to ostatnie oznacza sytuację, gdy pozornie neutralne postępowanie lub podjęte działania faktycznie prowadzą do dyskryminacji zdefiniowanej w przepisach prawa). Co ciekawe dyrekcyjna procedura o dyskryminacji pośredniej nie wspomina nawet słowem.

 Przejawem dyskryminowania jest także zachęcanie innej osoby (lub osób) do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika, czyli molestowanie. W tym molestowanie seksualne, będące – zgodnie z kodeksową definicją – formą dyskryminacji ze względu na płeć. Mogą się przy tym na nie składać fizyczne, werbalne (słowa) lub pozawerbalne (gesty) elementy niepożądanego zachowania o charakterze seksualnym odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jego godności.

Kolejną fundamentalną różnicą między mobbingiem i dyskryminacją, jest udowadnianie obu kwestii przed sądem. Mobbing wykazuje poszkodowany pracownik i w jego gestii jest przedłożenie dokumentów oraz wykazanie, że był poddany mobbingowi. W przypadku dyskryminacji – a zatem także molestowania – obowiązek udowodnienia, że do niej nie doszło spoczywa na pracodawcy.

Praktycznie zawsze są to jednak sprawy wymagające profesjonalnie pomocy prawnej. Każdy pracownik może ją uzyskać w siedzibie zakładowej Solidarność. Wystarczy, że jest członkiem naszego Związku. My bowiem zawsze bronimy pracowników i ich interesów. Dlatego też każdy, kto czuje się dyskryminowany lub mobbingowany, we własnym dobrze pojętym interesie, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt NSZZ Solidarność.

Katarzyna Grabowska

Przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.04.2018/18:15

WEZWANIE DO ROZMÓW PŁACOWYCH

Podpisanie – w listopadzie ubiegłego roku – protokołu rozbieżności w postępowaniu mediacyjnym nie zakończyło płacowego sporu zbiorowego istniejącego w naszym zakładzie od 12 lipca 2017. Taki protokół rozbieżności daje jedynie możliwość – czyli swojego rodzaju „zielone światło” – do zorganizowania strajku lub innych akcji protestacyjnych w obronie praw i interesów załogi.

Jednak jako, że celem sporu zbiorowego nie jest strajk, lecz zapewnienie pracownikom naszego zakładu godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń za ciężką codzienną pracę zakładowa Solidarność wezwała pracodawcę do niezwłocznego podjęcia rozmów celem zakończenia trwającego sporu zbiorowego satysfakcjonującym porozumieniem płacowym.

Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem, że załoga naszego zakładu nie jest zadowolona z podwyżek, które pracodawca wprowadził w listopadzie 2017 i jednocześnie pracownicy YAPP swoją pracą oraz zaangażowaniem stale udowadniają, że zasługuje na znacznie wyższe wynagrodzenia. Dlatego też zakładowa Solidarność oczekuje, że dyrekcja podejmie konstruktywny dialog społeczny, który pozwoliłby na wypracowanie i podpisanie porozumienia kończącego obecny spór zbiorowy oraz wprowadzającego oczekiwane przez pracowników podwyżki wynagrodzeń.

Natomiast w przypadku braku woli pracodawcy rozwiązania trwającego już dziewięć miesięcy płacowego sporu zbiorowego przy negocjacyjnym stole nasza organizacja zakładowa zmuszona będzie sięgnąć po rozwiązania przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z jednej strony konieczne będzie ogłoszenie i przeprowadzenie referendum strajkowego. Prawo nie wyklucza ponownego referendum strajkowego, za którego przeprowadzeniem przemawia również fakt, że podczas listopadowego głosowania dyrekcja przekazała nieaktualną liste pracowników , co oczywisty sposób mogło mieć wpływ na ważność referendum. Do wymaganej prawem 50-procentowej frekwencji zabrakło wówczas zaledwie 68 głosów…

Ponadto brak pozytywnej odpowiedzi na wezwanie do rozpoczęcia rozmów płacowych skutkował będzie podjęciem przez naszą organizację związkową – przewiedzianej prawem – akcji protestacyjnej. Jej forma oraz termin nie zostały jeszcze ustalone. Celem naszej zakładowej Solidarności jest bowiem osiągnięcie satysfakcjonującego pracowników porozumienia płacowego i spełnienie słusznych oczekiwań załogi, a nie eskalowanie emocji, ani tym bardziej konfliktu.

Dlatego też NSZZ Solidarność jest cały czas gotowa do prowadzenia rzeczowych i merytorycznych negocjacji mających na celu zakończenie obecnego sporu zbiorowego dobrym porozumieniem płacowym. Rozmowy te powinny rozpocząć się w terminie do 26 kwietnia 2018.

 

Katarzyna Grabowska

Przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


31.03.2018/21:43

BILETY DO KINA I NA TRAMPOLINĘ

Większą ofertę zniżkowych biletów mają do wyboru pracownicy naszego zakładu. Podczas marcowej Komisji Socjalnej związki zawodowe działające w zakładzie pracy uzgodniły z Pracodawcą, że w ramach świadczeń z fundusz socjalnego dostępne będą dla pracowników YAPP dodatkowo tańsze bilety do sieci kin Cinema City oraz parku trampolin Jump City. Cały czas związkowcy Solidarności mają możliwość nabywania w promocyjnej cenie biletów do Multikina.

Zniżkowe bilety z ZFSS do Jump City kosztują 20 zł, przy czym rodzic z dzieckiem do 7 roku życia wchodzi na jednym bilecie. Jednocześnie należy pamiętać, że w katowickim Jump City obowiązkowe jest posiadanie skarpetek antypoślizgowych (można je na miejscu wypożyczyć za dodatkowe 5 zł). Wejścia do parku trampolin odbywają się tylko o pełnych godzinach – wszystkie bilety upoważniają, bowiem do godziny skakania – zaś na miejscu należy być kwadrans wcześniej.

Pracownicze vouchery z ZFŚS-bilety do Cinema City kosztują 18 zł i umożliwiają one obejrzenie filmów z bieżącej oferty repertuarowej kina. Nie obejmują natomiast seansów i wydarzeń specjalnych. Bilety są ważne przez okres 6 miesięcy (do 30.09.2018), sprzedawane bez ograniczeń, za wyliczoną gotówkę. Osoby zainteresowane zapraszamy codziennie do kadr pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach: 13:30-14:30

Natomiast związkowe promocyjne bilety do Multikina w cenie 16,50 zł, są nie tylko najtańszą ofertą, ale jednocześnie upoważniają do dowolnego filmu z repertuaru kina w wybranym przez siebie dniu tygodnia (łącznie z weekendami, gdy ceny biletów są wyraźnie wyższe) i to nawet o ponad jedną trzecią taniej niż w kasie. Ponadto związkowe bilety do Multikina upoważniają do wejścia na organizowane imprezy specjalne jak Liga Mistrzów UEFA czy Kino na obcasach. Termin ważności 23.12.2018.

Więcej o promocyjnych związkowych voucherach-biletach do kina można dowiedzieć się codziennie w siedzibie zakładowej NSZZ Solidarność YAPP (hala przy ul. Wyzwolenia, parter). Tam też można uzyskać wszelkie informacje o innych ofertach rekreacyjno-wypoczynkowych – a już niebawem rusza sezon m.in. zarówno w Energylandii w Zatorze, jak też Legendii (czyli dawnym Śląskim Wesołym Miasteczku) w Chorzowie. Natomiast praktycznie stale można się zapoznać z propozycjami interesujących – ze względu na miejsce, jak też cenę – wycieczek i wyjazdów turystycznych oraz wypoczynkowych. My, bowiem nie tylko walczymy o godne płace i lepsze warunki pracy, ale również dbamy o odpoczynek pracowników. Po prostu będąc związkowcem Solidarności każdy może mieć lepiej – zarobić więcej, natomiast wydać mniej. 

Katarzyna Grabowska

Przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


31.03.2018/21:37

Bilety na spektakl

„Popiełuszko”

17 kwietnia o godz.17.30 wtorek

w Teatrze Nowym w Zabrzu


- przedstawienie poświęcone patronowi Solidarności

Koszt biletu normalnego to 40 zł

cena dla członków związku Solidarność to 10 zł

ilość miejsc ograniczona

Każdy członek związku może zakupić 2 bilety w cenie 10 zł plus dowolną ilość w cenie 40 zł

Chętni proszeni są kontakt z przewodniczącą KZ
do 6 kwietnia do godz. 10.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Popieluszko 

Szersza informacja o spektaklu znajduje się na stronie zabrzańskiego teatru www.teatrzabrze.pl w zakładce „Przedstawienia”.

 


31.01.2018/21:28

Należysz do związku Solidarność?

Otrzymasz rabat

Lotos

Zapraszamy członków NSZZ Solidarność do wypisywania wniosków na elektroniczną legitymacje związkową oraz o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.

Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnię samochodową.

Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł.

Karta uprawniająca do zniżki na paliwo oraz inne produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima to nie jedyne korzyści z posiadania elektronicznej legitymacji związkowej. Posiadanie legitymacji ułatwia korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez NSZZ Solidarność, przede wszystkim umożliwia szybszy i wygodniejszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej przysługującej członkom związku. Właściciel elektronicznej legitymacji związkowej chcący skorzystać z pomocy związkowego prawnika nie musi przedstawiać prawnikowi pisma potwierdzającego przynależność związkową wystawionego przez organizację związkową Solidarności w swoim zakładzie pracy. Dzięki legitymacji możliwe jest także uzyskanie porady prawnej w innym regionie NSZZ Solidarność.

Niezbędne informacje dotyczące elektronicznej legitymacji związkowej oraz karty rabatowej Lotos, a także druki wniosków można uzyskać w siedzibie zakładowej organizacji związkowej lub na naszej stronie internetowej www.nszz-yazaki.pl

 

Towar Rabat
PALIWA
Olej napędowy Dynamic 15 gr/l
Benzyna PB98 Dynamic 15 gr/l
Benzyna PB95 10 gr/l
Benzyna PB98 10 gr/l
Olej napędowy ON 10 gr/l
LPG 7 gr/l
TOWARY I USŁUGI
Myjnia 15 proc.
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 proc.

Limit na zakup paliwa w miesiącu
z rabatem wynosi 2 tyś zł!

Użytkownik karty ma prawo ją udostępniać
członkom rodziny


19.03.2018/15:23

KOMISJE NOWEJ KADENCJI

Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland – które odbyło się w poniedziałek 5 marca 2018 – zakończyło związkowe wybory w naszej organizacji zakładowej, a tym samym rozpoczęło nową kadencję 2018-2022.

Dlatego też delegacie podczas wyborczego zebrania wyłonili władze statutowe zakładowej NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland na kolejne cztery lata. Przewodniczącą jednogłośnie wybrana została Katarzyna Grabowska, która zgodnie z postanowieniami związkowego Statutu kierować będzie działalnością całej organizacji zakładowej, jak i jej władzy wykonawczej, czyli Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność YAPP. Skład komisji (czyli ustawowego zarządu) został ustalony przez delegatów na osiemnaście osób, natomiast Prezydium Komisji Zakładowej jest pięcioosobowe i tworzą je:

 1. Katarzyna Grabowska – przewodnicząca
 2. Jolanta Kolon – wiceprzewodnicząca
 3. Grażyna Wasińska – wiceprzewodnicząca
 4. Damian Latocha – skarbnik
 5. Izabela Spiszak – sekretarz

Ponadto delegaci podczas zakładowego zebrania wybrali także Zakładową Komisję Rewizyjną NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland, czyli statutową władzę kontrolna naszej organizacji zakładowej. Komisja rewizyjna jest pięcioosobowa, zaś jej przewodniczącą została Iwona Parchańska.

Wybrano także przedstawicieli Solidarności YAPP do władz regionalnych i branżowych naszego Związku. Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zostały: Katarzyna Grabowska i Grażyna Wasińska, natomiast czwórkę yazakowskich delegatów na Regionalną Sekcję Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność tworzą: Katarzyna Grabowska, Jolanta Kolon, Damian Latocha oraz Grażyna Wasińska.

Delegaci zakładowej Solidarności YAPP w pierwszy poniedziałek marca 2018 nie tylko wybierali związkowe władze, ale również podsumowali działalność naszej organizacji związkowej w minionych czterech latach oraz dyskutowali nad zadaniami i wyzwaniami stojącymi w przyszłości przed związkiem zawodowym. Naszymi podstawowymi celami cały czas będą wyższe wynagrodzenia, zapewnienie stabilnego zatrudnienia i pewnych miejsc pracy, a także poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy oraz skuteczna obrona praw pracowniczych. Po prostu NSZZ Solidarność zawsze stoi po stronie ludzi walcząc o ich prawa i interesy. Dlatego też warto należeć do Solidarności.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


07.03.2018/16:03

ZA OKULARY PŁACI PRACODAWCA

Pracodawca – działając na podstawie art. 2378 § 1 Kodeksu pracy – ustalił, że na terenie naszego zakładu pracownicy obowiązkowo mają nosić okulary będące środkiem ochrony indywidualnej. Jednocześnie osoby mające okulary korekcyjne mogą z nich korzystać zamiast wspomnianych okularów ochronnych. Tym samym pracodawca uznał, że okulary korekcyjne spełniają wymagane na stanowiskach w YAPP funkcje ochronne i mogą zastępować przepisowe środki ochrony indywidualnej.

To bardzo ważne stwierdzenie, gdyż zgodnie z art. 207 § 21 Kodeksu pracy koszty działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – a zalicza się do nich ustalenie przez pracodawcę obowiązku korzystania z okularów ochronnych – nie mogą obciążać pracownika. Zatem jeżeli pracownik w czasie pracy uszkodzi okulary korekcyjne użytkowane zgodnie z decyzją pracodawcy jako okulary ochronne, to na zakładzie spoczywa obowiązek dostarczenia mu nieuszkodzonych okularów. Mówiąc krótko koszty zakupu nowych okularów korekcyjnych używanych jako ochronne pokrywa pracodawca i zgodnie z kodeksem (art. 2376 § 1 KP) powinien ten zakup sfinansować ze swoich środków własnych, a nie pieniędzy funduszu socjalnego, jak to usiłuje robić dyrekcja naszego zakładu.

Równocześnie należy pamiętać, że obowiązkowe okulary ochronne zastępują jedynie noszone okulary ze szkłami korekcyjnymi, a nie same – nawet najbardziej gustowne – oprawki (ramki) okularów, które w oczywisty sposób nie spełniają żadnych wymogów ochronnych. Tymczasem zgodnie z kodeksem pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez wymaganych środków ochrony indywidualnej. Oznacza to, że pojawienie się w pracy bez okularów – ochronnych lub korekcyjnych, pełniących funkcję ochronnych – może się skończyć w najlepszym przypadku utraconą dniówką, zaś w zdecydowanie gorszym konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z zasadami BHP, w tym użytkowaniem środków ochrony indywidualnej (okulary, kaski, rękawice) oraz odzieży i obuwia roboczego można zasięgnąć u społecznych inspektorów pracy lub bezpośrednio w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP (hala przy ul. Wyzwolenia, parter). Tam też można – a nawet we własnym dobrze pojętym interesie należy – zgłaszać swoje uwagi, wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące warunków pracy, płacy czy zasad BHP, mając przy tym pewność, że zostanie w tych kwestiach szybko podjęta związkowa interwencja. My bowiem zawsze bronimy pracowników i ich praw.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.02.2018/20:41

NIE Z WŁASNEJ KIESZENI

Kilka dni temu jeden z kierowników w rozesłanym do liderów i kierowników mailu zachęcał do – cytujemy – wyciągania konsekwencji wobec pracowników, którzy nie noszą okularów ochronnych. Jednocześnie przypominając, jakie to kary (łącznie z pieniężnymi) można na podwładnych nakładać. Zapomniał tylko o jednym, zanim pracodawca, czy też osoba działająca w jego imieniu, zacznie karać pracowników za brak okularów czy rękawiczek, wcześniej musi im zapewnić te środki ochrony osobistej i to na własny koszt.

Zgodnie z bowiem przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć każdemu pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (do których zaliczają się m.in. okulary, rękawiczki oraz kaski), które muszą posiadać odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe. Co więcej bez tych środków ochrony indywidualnej pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Tym samym, jeżeli mamy dziurawe rękawiczki lub nie dostaliśmy okularów, pracodawca musi nam dostarczyć jedne i drugie przed rozpoczęciem pracy. Inaczej nie może nas bowiem do tej pracy dopuścić.

Natomiast jeśli tego nie zrobi, to mamy do czynienia z płatnym postojem – pracownik jest bowiem gotowy do pracy, ale nie może jej świadczyć, gdyż nie otrzymał odpowiednich, wymaganych zgodnie z przepisami prawa, środków ochrony indywidualnej.

Ponadto prawo jednoznacznie stanowi, że wszelkie koszty związane zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (a środki ochrony indywidualnej wprowadza się właśnie w tym celu) ponosi pracodawca, który nie może nimi w żaden sposób obciążać pracowników. Niedopuszczalne jest zatem oczekiwanie, że pracownik sam – i do tego z własnej kieszeni – kupi sobie rękawice ochronne, co niestety w naszym zakładzie jest coraz częstszym procederem.

Podobnie jak założenie, że pracownik indywidualnie będzie sobie „organizować” – czyli w praktyce kupować, na własny koszt – niezbędne do pracy wyposażenie. Mimo to na porządku dziennym w naszym zakładzie są niezgodne z prawem sytuacje, gdy wymaga się od pracownika wypełniania druków i raportów, ale już nie zapewnia niezbędnego do tego długopisu. Podobnie jak tuszu do pieczątek, którymi mają oznaczać etykiety produkowanych wiązek. Tymczasem wszelkie – nawet drobne – wyposażenie niezbędne do pracy ma obowiązek zapewnić pracodawca. Jak tego nie zrobi pracownik ma postój z winy firmy, a zatem kodeksowo płatny.

Dlatego też wszystkie przypadki braku rękawic, odzieży i obuwia roboczego oraz wyposażenia niezbędnego do pracy na danym stanowisku należy – we własnym dobrze pojętym interesie – zgłaszać zakładowej NSZZ Solidarność. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem społecznych inspektorów pracy. My natomiast zawsze jak najszybciej podejmujemy działania celem zapewnienia całej załodze w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Solidarność po prostu zawsze stoimy po stronie ludzi broniąc ich praw oraz interesów.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.02.2018/20:37

PIP UKARAŁ MANDATAMI

Zakończona 19 stycznia 2018 kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w naszym zakładzie potwierdziła – sygnalizowane wcześniej przez zakładową Solidarność – nieprawidłowości przy naliczaniu wynagrodzeń, prowadzeniu szkoleń BHP oraz ustalania celów (targetów) premii za realizacje zadań, nazywanej popularnie „targetową”. Jednocześnie PIP poinformowała, że osoby winne wykroczeń wykrytych podczas kontroli zostały ukarane mandatami.

Po przeprowadzeniu przez inspektorów PIP analizy czasu pracy (zestawienia godzin pracy odnotowane w kartach ewidencji obecności i czasu pracy z godzinami zarejestrowanymi przez system RCP oraz listami płac) wyszły na jaw przypadki rozbieżności pomiędzy faktycznie przepracowanymi godzinami nadliczbowymi i czasem w porze nocnej, a ich ilością wykazaną na liście płac, co prowadziło do nieprawidłowego naliczania wynagrodzenia za pracę. PIP wystąpił o ponowne naliczenie wynagrodzenia pracownikom, u których powyższe rozbieżności zostały wykryte. Wezwał również pracodawcę do rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Inspektorzy PIP potwierdzili także, że szkolenia BHP nie mogą odbywać się poza godzinami pracy, co w naszym zakładzie zdarzało się jeszcze w połowie stycznia. Ponadto okazało się, że podczas części szkoleń nie była realizowana pełna tematyka (zakres) szkolenia BHP określona w ministerialnym rozporządzeniu. Tak było chociażby podczas szkoleń (bo były tego dnia dwa) przeprowadzonych 26 października 2017, gdy podczas czterech godzin miał być rzekomo realizowany program przewidziany na minimum osiem godzin lekcyjnych po 45 minut każda. Nawet zakładając, że takie zajęcia trwać będą bez przerw (non-stop) to wymagają one sześciu godzin zegarowych, czyli o połowę więcej niż na nie przeznaczono! PIP w tym przypadku nakazał zorganizowanie dla grupy zbyt krótko nauczanych ponownego szkolenia BHP, podczas którego zostanie zrealizowany pełen program (kurs) BHP zgodnie z wymogami ministerialnego rozporządzenia.

Ponadto kontrola PIP wykazała, że cele (targety) premii za realizacje zadań wbrew postanowieniom wprowadzającego tę premię (i określającego jej zasady) Porozumienia z 7 października 2016 nie są ustalane w uzgodnieniu z zakładową Solidarnością. W związku z tym PIP wystąpiła z wnioskiem o każdorazowe ustalanie celów (targetów) z organizacjami związkowymi.

Kolejne wystąpienie pokontrolne PIP dotyczyło monitoringu naszego zakładu za pomocą kamer. Zwrócono uwagę, na wiele nie uregulowanych kwestii m.in. nie wywiązanie się pracodawcy z obowiązku poinformowania zatrudnionych, że znajdują się w zasięgu kamer (pracownicy powinni bowiem wiedzieć, jakie miejsca są monitorowane), jak też nie uregulowano zasad gromadzenia i przetwarzania zapisu monitoringu. Dyrekcja nie wyznaczyła nawet administratora – osoby odpowiedzialnej za przechowywanie zapisów, ani też nie określiła czasu ich przechowywania, choć – w obu przypadkach – są to obowiązki wynikające wprost z ustawy o ochronie danych osobowych. Co ciekawe zgodnie z przepisami tej ustawy dostęp do danych pochodzących z monitoringu mogą mieć jedynie osoby upoważnione przez administratora (czyli w naszym zakładzie – formalnie nikt), zaś same nagrania powinny być odpowiednio zabezpieczone. PIP wystąpił do pracodawcy o pilne uregulowanie tych kwestii zgodnie z wymogami prawa.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.02.2018/20:32

EUROPEJSKA RADA PRACOWNIKÓW

Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne negocjacje mające na celu powołanie w Yazaki europejskiej rady zakładowej – 18 stycznia 2018 zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej Yazaki Europe Limited (YAL). Pracownicy naszego zakładu będą mieli w niej jednego przedstawiciela, który – zgodnie z przepisami polskiej ustawy o europejskich radach zakładowych – zostanie wyznaczony przez reprezentatywną organizację związkową. A taką w YAPP jest tylko NSZZ Solidarność.

Europejska Rada Zakładowa YAL będzie przede wszystkim miejscem prezentowania przedstawicielom pracowników – w Polsce są nimi związkowcy – informacji, dotyczących istotnych aspektów funkcjonowania firmy (nie tylko danych finansowych i ekonomicznych, ale także np. organizacji czasu pracy i zasad wynagradzania w poszczególnych zakładach) oraz konsultowaniu przez zarząd europejski decyzji mających wpływ na sytuację zatrudnionych. Chodzi tu w szczególności o stan zatrudnienia oraz jego stabilność, inwestycje i programy inwestycyjne (czyli inaczej mówiąc nowe projekty), zmiany w lokalizacji produkcji, zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, w tym zwłaszcza fuzje, redukcje lub zamknięcia zakładów, a także działań podejmowane w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników. Jednocześnie, jak podkreślono w preambule wspomnianego porozumienia powołującego do życia Europejską Radę Zakładową YAL konkurować należy nie w obrębie Yazaki, lecz z innymi spółkami obecnymi na rynku.

Dzięki szerokim uprawnieniom informacyjnym europejska rada doskonale uzupełnia i wspiera związkową reprezentację załogi broniącą praw i interesów pracowniczych – tak jak zawsze robi NSZZ Solidarność. Rada nie ma kompetencji, by wyręczać – ani tym bardziej zastępować – związki zawodowe w poszczególnych zakładach. Pozwala natomiast w drodze rzeczowych rozmów na zabezpieczenie pracowników przed skutkami zmian ekonomicznych i produkcyjnych.

Ustalono, że Europejska Rada Zakładowa YAL w pełnym składzie zbierać się będzie raz na pół roku. Możliwe jest także zwoływanie dodatkowych posiedzeń w sytuacjach nadzwyczajnych, zaś pracami rady między posiedzeniami kierować będzie pięcioosobowy (i reprezentujący zakłady z pięciu państw) Komitet Wykonawczy. Komitety, jak też przewodniczącego Europejskiej Rady Zakładowej YAL wybiorą ze swojego składu członkowie rady, wśród których – jak już wspomniano – będzie przedstawiciel naszego zakładu.

         Zanim to jednak nastąpi wyłonione musi być co najmniej dwie trzecie składu Europejska Rada Zakładowa YAL Tworzyć ją będą przedstawiciele pracowników spółek i zakładów Yazaki z 15 krajów – z większości po jednym, ale z Słowacji i Bułgarii po dwóch, zaś z Rumuni – czterech. Liczba mandatów jest bowiem zależna od liczebności załóg. Dodatkowo raz w roku reprezentanci zakładów z siedmiu kolejnych państw (m.in. Tunezja, Turcja, Ukraina) będą mieli podczas posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej YAL status gościa. Takie rozwiązane przyjęto dla państw nie należących do UE (ani też Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w których jednak zlokalizowane są zakłady kontrolowane przez YAL. Tym samym decyzje zarządu europejskiego, mogą ich także bezpośrednio dotyczyć.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


11.02.2018/20:26

Zasiłki statutowe

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. na zebraniu w dniu 09.01.2018 r podjęła uchwałę nr 12/01/2018 dotyczącą zmiany wysokości zasiłków statutowych.

Od dnia 01.02.2018 r obowiązują następujące wysokości zasiłków statutowych:

1.   300 zł - z tytułu urodzenia dziecka

2.   350 zł – z tytułu zgonu członka związku

3.   250 zł – z tytułu zgonu członka rodziny

Zwiększona kwota zasiłków statutowych obowiązuje od dnia 1 lutego 2018
i dotyczy zdarzeń mających miejsce od tej daty.

Zdarzenia, które miały miejsce przed datą 1 luty 2018 są wypłacane w wysokości obowiązujących do dnia 31. 01. 2018 a mianowicie:

200 zł - z tytułu urodzenia dziecka

250 zł - z tytułu zgonu członka związku

150 zł - z tytułu zgonu członka rodziny

Udzielanie zapomóg losowych należy wyłącznie do kompetencji komisji zakładowej. Wysokość zapomóg zależy od posiadanych przez komisję zakładową możliwości oraz potrzeb zgłaszającego, przy zachowaniu zasad samowystarczalności finansowej komisji zakładowej.


23.01.2018/17:24

SZKOLENIA BHP TYLKO W CZASIE PRACY

Kodeks pracy jednoznacznie stanowi, że wszystkie szkolenia BHP – zarówno wstępne przed rozpoczęciem pracy, jak i okresowe – odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Wielokrotnie przypominała o tym dyrekcji YAPP zakładowa Solidarność, gdy w naszym zakładzie szkolenia organizowano niezgodnie z prawem przed dniówką lub po godzinach pracy. Ostatnio kontrolujący YAPP inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, także potwierdzili, że szkolenia BHP nie mogą odbywać się poza godzinami pracy.

Kontrola ta została przeprowadzona na wniosek NSZZ Solidarność, gdy nie skutkowało przypominanie dyrekcji naszego zakładu brzmienia przepisów Kodeksu pracy (konkretnie chodzi o jego art. 2373 § 3), które nie budzą – i nigdy nie budziły – najmniejszych wątpliwości ekspertów prawa pracy. Mimo to, jeszcze w styczniu tego roku zorganizowano okresowe szkolenie BHP dla pracowników pierwszej zmiany w godzinach od 13 do 19!

Od dzisiaj – czyli 23 stycznia 2018 – taka sytuacja nie będzie już miała miejsca. Dzięki interwencji oraz skutecznym działaniom zakładowej Solidarności, która zawsze broni praw i interesów pracowniczych oraz wynikom wspomnianej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wszelkie okresowe szkolenia BHP dla pracowników produkcyjnych odbywać się będą przez cały rok w dwóch terminach: dla pierwszej (rannej) zmiany w każdy wtorek w godz. 6-12, natomiast dla drugiej (popołudniowej) zmiany – w czwartki w godz. 14-20. Stałe będzie też miejsce tych szkoleń – sala szkoleń w budynku przy ul. Kolejowej.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych musi trwać minimum osiem 45-minutowych godzin lekcyjnych oraz być powtarzane minimum raz na 3 lata. Natomiast w przypadku pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne szkolenie BHP przeprowadza się co najmniej raz w roku.

Co ważne zgodnie z prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego (nie mającego ważnego szkolenia) w zakresie BHP. Jednocześnie dla pracownika szkolenie BHP jest obowiązkowe – nie może on odmówić w nim udziału. Zresztą gdy zgodnie z kodeksem szkolenie odbywa się w czasie pracy trudno znaleźć powód uzasadniający taka odmowę.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zarówno szkoleń BHP, jak i innych praw oraz obowiązków pracowniczych każdy pracownik będący związkowcem może codziennie uzyskać w godz. 8-16 w siedzibie zakładowej Solidarności (hala przy ul. Wyzwolenia, parter). Tam też można – a nawet we własnym dobrze pojętym interesie należy – zgłaszać wszelkie uwagi, wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące warunków pracy, płacy czy zasad BHP. My zawsze bronimy pracowników i ich praw.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


16.01.2018/20:31

ZWIĄZKOWE WYBORY

Zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w tym roku czekają nas wybory związkowych władz na kolejną czteroletnią kadencję (2018-2022). Procedura wyborcza w naszym zakładzie właśnie się rozpoczęła, a jej pierwszym etapem jest wyłonienie delegatów na zakładowe zebranie Solidarności Yazaki Automotive Products Poland.

Wybory w liczącej tysiąc członków naszej zakładowej organizacji związkowej są bowiem – podobnie jak do władz regionalnych i krajowych – dwustopniowe. Najpierw wszyscy związkowcy w bezpośrednim głosowaniu wybiorą reprezentujących ich delegatów. Następnie zaś delegaci wybiorą władze Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland. Delegatów powinno być 42, zaś wybrani oni zostaną w pięciu okręgach wyborczych. Trzech okręgach przy hali na ul. Wyzwolenia i dwóch na ul. Kolejowej:

okręg I        – 14 mandatów   – obejmuje dół hali na ul. Wyzwolenia;

okręg II        – 8 mandatów    – obejmuje środek hali na ul. Wyzwolenia ( magazyn/krajalnię);

okręg III     – 9 mandatów   – obejmuje górę hali na ul. Wyzwolenia oraz dział techniczny, działy pomocnicze (szkoleń, BHP itd.), administrację;

okręg IV    – 8 mandatów   – obejmuje dół (obszar 500) hali przy ul. Kolejowej;

okręg V      – 3 mandaty      – obejmuje górę (silnik) hali przy ul. Kolejowej.

Pracownicy działu jakości głosują w okręgach wyborczych w których normalnie świadczą pracę.

W każdym okręgu jeden mandat delegata przypada na (rozpoczęte) 25 członków Związku.

Głosowanie w wyborach delegatów odbywać się będzie w dniach 12-21 lutego 2018, a dokładne terminy i miejsca w których będzie można głosować poda w oddzielnym komunikacie Zakładowa Komisja Wyborcza (jej przewodniczącą jest Agnieszka Czajkowska) czuwająca nad organizacją i przebiegiem wyborów.

Wiadomo, że głosowanie przeprowadzone zostanie na każdej zmianie oraz w każdym okręgu i będzie tajne, bezpośrednie (czyli głosować można tylko osobiście), równe (każdy otrzyma tylko jedną kartę do głosowania, na której – by głos był ważny – może postawić przy nazwiskach kandydatów nie więcej znaków „x” niż jest miejsc mandatowych) i powszechne (udział w wyborach może wziąć każdy członek naszej zakładowej organizacji związkowej).

Przed głosowaniem zbierane będą kandydatury związkowców, którzy będą ubiegać się o mandat delegata. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje do 31 stycznia 2018 godz. 15 Zakładowa Komisja Wyborcza w siedzibie zakładowej Solidarności (hala przy ul. Wyzwolenia, parter). Zgłoszenie musi zawierać zgodę na kandydowanie (nikt nie może być bowiem wybrany wbrew swojej woli) i oczywiście musi być podpisane. Kandydata może zgłosić każdy członek zakładowej Solidarności. Można też zgłosić własną kandydaturę. Jednak – zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność – kandydat musi mieć co najmniej sześciomiesięczny staż związkowy. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące kandydowania i wyborów można uzyskać codziennie u przedstawicieli Zakładowej Komisji Wyborczej w siedzibie zakładowej Solidarności. Od nich można również otrzymać gotowe (do wypisania) formularza zgłoszenia kandydata na delegata.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


W dniu 09.01.2018 r Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. powołała Zakładową Komisję Wyborczą ( ZKW ) w składzie:

Iwona Aniesina

Agnieszka Czajkowska

Katarzyna Grabowska

Alicja Janiczak

Jolanta Kolon

Barbara Kupczak

Damian Latocha

Róża Lis

Mariola Mamok

Beata Mendecka-Lelek

Izabela Spiszak

Grażyna Wasińska

Do zadań Zakładowej Komisji Wyborczej ( ZKW) należy:

a) ustalenie kalendarza wyborczego

b) wyznaczenie okręgów wyborczych

c)prowadzenie rejestru pisemnie zgłoszonych kandydatów

d)przeprowadzenie wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów

e)informuje w sposób przyjęty w zakładzie o zgłoszonych kandydatach


 

                                                                                             Mikołów 15.01.2018 r

ZKW ustaliła, iż delegatów wybiera się proporcjonalnie do liczby członków związku. Na każde rozpoczęte 25 członków przypada 1 mandat delegata. ZKW ustaliła następujące okręgi wyborcze:

l  okręg wyborczy nr 1       - 14 mandatów delegata

l  okręg wyborczy nr 2        - 8 mandatów delegata

l  okręg wyborczy nr 3       - 9 mandatów delegata

l  okręg wyborczy nr 4       - 8 mandatów delegata

l  okręg wyborczy nr 5       - 3 mandaty delegata

     Razem 42 mandaty delegatów.

ZKW ustaliła następujące okręgi wyborcze:

l  Hala produkcyjna przy ul. Wyzwolenia 27

- okręg wyborczy nr 1 hala dolna maserati- 14 mandatów delegata

- okręg wyborczy nr 2 hala środkowa krajalnia /magazyn - 8 mandatów delegata

- okręg wyborczy nr 3 hala górna maserati + pracownicy umysłowi   - 9 mandatów delegata

l  Hala produkcyjna przy ul. Kolejowa 2

- okręg wyborczy nr 4 hala 500 parter - 8 mandatów delegata

- okręg wyborczy nr 5 hala silnik 1piętro - 3 mandaty delegata

Zgłoszenie Kandydata na Delegata 2018

 


27.11.2017/23:19

informacja referendalna

informacja referendalna 2

protokół referendum1

protokół referendum2

protokół referendum3

 


21.11.2017/07:38

pismo o strajku 001

pismo o strajku 002

 


20.11.2017/19:38

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Dokładnie tydzień temu – w poniedziałek 13 listopada 2017 został podpisany protokół rozbieżności kończący mediacje, będące kolejnym etapem sporu zbiorowego trwającego w YAPP od 12 lipca 2017. W protokole rozbieżności – z którego pełną treścią można zapoznać się na tablicach związkowych oraz naszej stronie internetowej (nszz-yazaki.pl) – spisano stanowiska stron, wyraźnie pokazujące dzielące je różnice, uniemożliwiające zawarcie porozumienia kończącego spór zbiorowy.

W największym skrócie dotyczą one kwot podwyżki stawek zasadniczych oraz dodatków płacowych. Reprezentująca pracowników i zawsze słuchająca opinii załogi zakładowa NSZZ Solidarność żąda oraz oczekuje:

 1. podwyżek stawek zasadniczych w wysokości od 100 do 500 zł miesięcznie (w zależności od stażu pracy),
 2. ustalenia minimalnej stawki zasadniczej po 2 latach pracy w wysokości 120 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie 2.400 zł, od 1 stycznia 2018 – 2.520 zł),
 3. podwyższenia dodatku stażowego do poziomu: 5 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie 100 zł) dla osób z ponad 5-letnim stażem pracy; 10 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie 200 zł) dla osób z ponad 10-letnim stażem pracy oraz 15 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie 150 zł) dla osób z 5-letnim stażem pracy;
 4. wprowadzenia od 1 stycznia 2018 dodatkowej rocznej premii frekwencyjnej w wysokości
 5. podniesienia od 2017 premii świątecznej (bożonarodzeniowej) do 1.000 zł (netto) dla każdego pracownika;
 6. objęcia pracowników działu logistyki comiesięczną premią frekfencyjną

 

Podwyżka stawek i dodatku stażowego miałaby być przy tym wyrównana do 1 lipca 2017.

Propozycje pracodawcy są natomiast mniej więcej o połowę niższe i obejmują:

 1. podwyżkę stawek zasadniczych w wysokości od 100 do 250 zł miesięcznie, przy czym w obu propozycjach kwota 100 zł dotyczy tylko osób zatrudnionych na 3-miesięczny okres próbny. Dla wszystkich pozostałych grup stażowych różnice wahają się od 50 do 250 zł miesięcznie;
 2. brak gwarantowanej stawki zasadniczej dla pracowników z dwuletnim stażem pracy;
 3. ustalenie nowego dodatku stażowego na poziomie 50 zł dla osób z ponad 5-letnim stażem pracy; 100 zł dla osób z ponad 10-letnim stażem pracy oraz 150 zł dla osób z 5-letnim stażem pracy, przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowego dodatku stażowego (70 zł miesięcznie po 10 latach pracy);
 4. brak dodatkowej premii frekwencyjnej;
 5. podniesienie od 2017 premii świątecznej (bożonarodzeniowej) do 950 zł (netto) dla każdego pracownika;
 6. brak obecnej premii frekwencyjnej dla wszystkich pracowników tzw. grupy salary;
 7. likwidację dotychczasowej premii za realizację zadań (tzw. targetowej) i objęcie wszystkich uprawnionych do niej pracowników obecną premia produkcyjną.

 

Ponadto dyrekcja chce zmniejszyć wyrównanie podwyżki wynagrodzeń każdego pracownika o średnią wysokość wypłacanej po 1 lipca 2017 premii targetowej, czyli 75 zł miesięcznie.

 

Mając na uwadze tak poważne rozbieżności uniemożliwiające zawarcie satysfakcjonującego porozumienia płacowego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Yazaki Automotive Products Poland – oraz pamiętając, że w ramach toczącego się w naszym zakładzie sporu zbiorowego zakończony został etap mediacji, brak jest porozumienia stron, a jednocześnie z 65,77 proc. pracowników, którzy wzięli udział w referendum strajkowym 76,75 proc. opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej – postanawia w poniedziałek 27 listopada 2017 rozpocząć akcję strajkową bezterminową.

 

Strajk rozpocznie się na pierwszej zmianie o godz. 7.00 i trwać będzie aż do zawarcia satysfakcjonującego załogę porozumienia kończącego spór zbiorowy. Pracownicy uczestniczący w strajku zbierać się będą na wyznaczonych stołówkach oraz balkonie, na których dyżurować będą związkowcy NSZZ „Solidarność”. Strajk ma zasadniczo charakter rotacyjny. Osoby które chcą w nim uczestniczyć w sposób ciągły proszone są o zabranie ze sobą kalimat, śpiworów lub koców oraz prowiantu.

 

Szczegóły prawne akcji strajkowej:

 1. zgodnie z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się od pracy. W związku z czym prosimy osoby, które wezmą udział w strajku o nie opuszczanie zakładu pracy, a jedynie o powstrzymanie się od wykonywania swoich obowiązków pracowniczych w godzinach jego trwania;
 2. żaden z pracowników nie może utrudniać ani uniemożliwiać wykonywania pracy niestrajkującym. Prosimy również o nie przymuszanie do udziału w strajku, nie szykanowanie osób, które nie wezmą w nim udziału oraz używanie jakiegokolwiek przymusu fizycznego lub psychicznego w stosunku do nich;
 3. uczestniczenie w strajku jest prawem osobistym pracownika. Mogą w nim wziąć również udział pracownicy, którzy nie wzięli udziału w referendum lub głosowali przeciw strajkowi;
 4. w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres strajku wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

 

Zatem każdy pracownik naszego zakładu od poniedziałku 27 listopada 2017 będzie miał okazję osobiście upomnieć się o podwyżkę wynagrodzenia za swoją pracę, biorąc czynny udział w strajku. Pokażmy dyrekcji, jak duża część załogi popiera żądania płacowa zgłoszone w naszym imieniu przez NSZZ „Solidarność”.

Jednocześnie nie dajmy się podzielić i skłócić. Pamiętajmy – jedność, solidarność i determinacja jest naszą najlepszą bronią w walce o godne płace! Tylko razem wygramy!

 

 


18.11.2017/13:40

ANDRZEJKI

Układ tegorocznego kalendarza sprawił, że ANDRZEJKI zorganizowane zostaną

 

25 listopada 2017.

 

Impreza odbędzie się w mikołowskiej restauracji PIK (ul. Młyńska 5 ).

Początek o godz. 19, a zabawa zaplanowana jest co najmniej do godz. 3 rano.

 

 

W programie niezapomniana zabawa

przy muzyce profesjonalnego DJ’a, wróżby oraz liczne niespodzianki.

Słowem zapowiada się doskonała zabawa, aż po blady świt.

 

 

Oczywiście wszyscy biorący udział w ANDRZEJKACH mają zapewnione miejsca przy stolikach, przy których będą serwowane posiłki oraz napoje. Te ostatnie można również przynosić własne.

 

 

Na wspólny wieczór Andrzejkowy zapraszamy pracowników zrzeszonych w zakładowej Solidarności

 - 100 zł dla osób towarzyszących

- 30 zł dla członków Solidarności YAPP

 

 

Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP codziennie do piątku 22 listopada 2017.

 


13.11.2017/19:40

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI Z DNIA 13.11.2017

1

2

3

4

5

6

7


26.10.2017/19:10

propozycjakompromis1

propozycjakompromis2


14.10.2017/00:42

protokół referendum 2017 001

protokół referendum 2017 002

 


29.10.2017/23:15

WARTO SŁUCHAĆ PRACOWNIKÓW

Telekonferencja z nowym szefem Yazaki Europe Bo Inge Anderssonem wywołała w naszym zakładzie falę plotek zanim i spekulacji zanim się odbyła (w piątek, 15 września), później zaś liczne pogłoski mające z prawdą tyle wspólnego, co pogłoski o końcu świata w miniony weekend. Zacznijmy zatem od tego, że ani razu nie mówiono o groźbie zamykania zakładu w Mikołowie (ani żadnego innego), jak też nie wzywano do rywalizacji z innymi fabrykami Yazaki. Potwierdził to zresztą kilka dni później sam Bo Inge Anderssonem podczas spotkania ze związkowymi przedstawicielami pracowników z całej Europy.

Co więcej nowy prezes Yazaki Europe podkreślał, że konkurować mają nie zakłady Yazaki między sobą, lecz nasza firma na globalnym rynku motoryzacyjnym. I to konkurować przede wszystkim jakością oraz innowacyjnością wyrobów, dzięki którym mamy być – jako Yazaki – efektywni i produktywni. Na tych podstawach opiera się program rewitalizacji (czyli innymi słowy odnowy i odbudowy) oraz przywrócenia należnej pozycji rynkowej Yazaki Europe, który jest podstawowym celem Bo Inge Anderssona.

Ze swojego doświadczenia – a jest on w branży motoryzacyjnej aktywny od 30 lat (wcześniej był oficerem armii szwedzkiej, w której dosłużył stopnia majora) – nowy prezes Yazaki Europe doskonale wie, że oszczędności nie można szukać jedynie w kieszeniach pracowników. Sam będąc wiceprezesem GM Europe w dwa lata doprowadził do osiągnięcia 1,5 mld dolarów oszczędności na zakupach materiałowych, natomiast będąc prezesem rosyjskiego GAZ – także w dwa lata – przywrócił rentowość (70 mln dolarów zysku w 2010) firmie, która wcześniej wykazywała miliard dolarów strat rocznie… Jak widać wyciąganie z rynkowych kłopotów to jego specjalność.

Jednocześnie Bo Inge Andersson wielokrotnie podkreślał, że zarządzający firmą powinni słuchać pracowników, aby móc skutecznie wykorzystywać ich doświadczenie. Zarazem na każdym szczeblu zarządzania należy być – cytując nowego prezesa Yazaki Europe – wymagającym, ale sprawiedliwym. Tylko wówczas można bowiem oczekiwać od całej załogi pełnego zaangażowania w postawione zadania i realizowane cele. Natomiast dobra organizacja pracy jest kluczem do optymalnego wykorzystania umiejętności i doświadczenia pracowników. Dlatego też kierując AwtoWAZ – największym rosyjskim koncernem samochodowym – Bo Inge Andersson o dwie trzecie zmniejszył liczbę przestojów spowodowanych tzw. problemami operacyjnymi, przy okazji o połowę ograniczając liczbę szczebli zarządzania i kierowników. A zwróćmy uwagę, że chodziło o firmę, która w jednej lokalizacji wytwarza samochody czterech marek (Łada, Renault, Nissan, Datsun) i to w ilości miliona sztuk rocznie. Jak widać globalna współpraca na globalnym rynku…

          Więcej o planach i propozycjach nowego prezesa Yazaki Europe mających na celu rewitalizację naszej firmy i wzmocnienie jej pozycji rynkowej można dowiedzieć się odwiedzając siedzibę naszej zakładowej Solidarności YAPP. Warto to robić, gdyż jak deklaruje Bo Inge Andersson on także rozwiązanie każdego, nawet bieżącego, problemu rozpoczyna od spotkania ze związkowcami. By wiedzieć jaka jest opinia i stanowisko pracowników oraz reprezentującego ich związku zawodowego.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


29.09.2017/10:05

KWOTY (CAŁY CZAS) DO USTALENIA

Konieczność prostowania oraz wyjaśniania błędnych i nierzetelnych danych zawartych w nowych płacowych propozycjach pracodawcy zajęła sporą część drugiego spotkania mediacyjnego, które odbyło się w naszym zakładzie we wtorek 26 września 2017. Okazywało się przykładowo, że podawana przez dyrekcje średnia stawka wynagrodzenia zasadniczego w lipcu 2017 na produkcji i krajalni raz wynosiła nieco ponad 2.112 zł (i taka była w rzeczywistości), a raz… już 2.284 zł z groszami. Skąd ta różnica? W drugim przypadku doliczono do stawki dodatek za pracę w nocy, dodatek stażowy oraz wynagrodzenie urlopowe wypłacone części załogi. Tylko, że wówczas nie może być mowy o wynagrodzeniu zasadniczym.

Niespodziewanie znacząco zwiększyła także w naszym zakładzie zdaniem dyrekcji liczba pracowników z długim, ponad dziesięcioletnim stażem pracy. Wzrosła, bowiem do pracowników produkcyjnych (367 osób) doliczono blisko trzysta osób z biura oraz komórek pomocniczych (w firmowej nomenklaturze „indirect”). Przy okazji potwierdzone zostało – co dla większości było od dawna oczywiste – że stabilne zatrudnienie w YAPP jest w administracji, zaś na produkcji w ciągu ośmiu miesięcy zwolniło się lub zostało zwolnionych trzy piąte pracowników ze stażem pracy niższym niż dwa lata! Oznacza to, że roczna fluktuacja w tej grupie sięga 90 proc., a zatem na dziesięciu zatrudnionych po roku zostaje jeden…

W czasie wyjaśniania typu wątpliwości starano się jednak wypracować podstawy przyszłego porozumienia płacowego. Obie strony zgodnie przyznały – na co zakładowa Solidarność zwracała uwagę od początku, czyli października ubiegłego roku – że obecna premia targetowa głownie niepotrzebnie dzieli załogę, nie spełniając swojej zakładanej roli podnoszenia efektywności i jakości pracy. Zgodzono się zatem, aby tę premię zlikwidować, dzieląc przeznaczane na nią pieniądze pomiędzy podwyżkę stawek oraz zwiększenie wysokości premii produkcyjnej. Przy czym kryteria premii produkcyjnej pozostaną niezmienione, czyli dokładnie takie jak zapisane w porozumieniu płacowym ze stycznia 2015. Jak na razie nie ustalono jednak ani wysokości (kwoty) wzrostu zarówno premii produkcyjnej, ani też podwyżki stawek zasadniczych. Propozycje dyrekcji – w przypadku premii 40 zł, czyli do 220 zł miesięcznie – strona związkowa uznała za zbyt niskie. W efekcie postanowiono, że dalsze rozmowy o kwotach podwyżki prowadzone będą podczas kolejnego spotkania mediacyjnego, które zaplanowano na środę 18 października 2017 o godz. 12.

          Dotyczy to także podwyżek stawek zasadniczych oraz progów podwyżki – pracodawca zaproponował bowiem „schodkowy” wzrost z trzema (a praktycznie czterema, gdyż pracownicy ze stażem do trzech miesięcy mieliby pozostać na stawkach minimalnych) kwotami uzależnionymi od stażu pracy. Strona związkowa nie wyklucza takiego rozwiązania, ale cały czas nie są ustalone żadne szczegóły. Podobna jest sytuacja z podwyżką nagrody świątecznej (z okazji Bożego Narodzenia). Ustalono, że będzie ona wyższa, ale nie ustalono o ile (dyrekcja proponuje jej podniesienie o 100 zł netto). Wiadomo już natomiast, że cały czas będzie wypłacana w równej wysokości wszystkim pracownikom, gdyż przy wigilijnym stole należy dzielić się opłatkiem, a nie dzielić załogę. A już na pewno nie wolno doprowadzić do sytuacji, by jedni z własnej wypłaty fundowali nagrody innym.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


08.09.2017

NA RAZIE BEZ NOWYCH PROPOZYCJI

Żadnych nowych propozycji płacowych nie przedstawiła dyrekcja YAPP w czasie pierwszego spotkania mediacyjnego, które odbyło się w czwartek 7 września 2017. Pracodawca na początku rozmów podtrzymał swoje stanowisko z protokołu rozbieżności, czyli podwyżkę miesięcznych stawek (o 120 zł brutto) tylko dla pracowników z co najmniej rocznym stażem pracy oraz 30 zł dodatku stażowego dla zatrudnionych mających ponad dwuletni staż pracy, przy czym dla osób pracujących w naszym zakładzie ponad 10 lat byłby on sumowany z obecnym dodatkiem stażowym (70 zł). Tak jak w czasie rokowań dyrekcja ani słowem nie odniosła się do pozostałych żądań płacowych, m.in. objęcie wszystkich zatrudnionych miesięczną premią frekwencyjną, zwiększenie premii świątecznej, wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjne dla osób, które przez cały rok nie opuściły ani jednej dniówki. Nie wyjaśniono przy tym dlaczego te ważne dla załogi kwestie pracodawca pomija milczeniem.

Od podtrzymania dotychczasowych żądań płacowych (podstawowe, to podwyżka stawek o 500 zł miesięcznie) rozpoczęła spotkanie mediacyjne także reprezentująca w sporze zbiorowym pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność YAPP. Jednak już w dalszej części rozmów strona związkowa wskazywała na obszary możliwego kompromisu, które były zresztą przedstawione dyrekcji kilka dni po podpisaniu protokołu rozbieżności (dokładnie – w poniedziałek 31 lipca). Zresztą na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy pracodawcy, który ten fakt potwierdził i miał nawet oszacowane niższe koszty kompromisowych rozwiązań. Jednak w żaden sposób się do nich nie odniósł. Co więcej dyrekcja rakiem wycofała się nawet ze zgłoszonej wówczas propozycji zwiększenia podwyżki o 10 (słownie: dziesięć) złotych miesięcznie… Okazało się bowiem, że była to tylko „propozycja sondażowa”. Jednak załoga YAPP oczekuje konkretnych podwyżek zapewniający realny wzrost wynagrodzeń zasadniczych powyżej poziomu minimalnego wynagrodzenia ustawowego (od 1 stycznia 2018 wzrośnie do 2.100 zł), a nie sondowania swojej cierpliwości.

W efekcie spotkanie mediacyjne zamiast dyskusji nad nowymi propozycjami, których nie było, zdominowały wspominanie – a nawet wypominanie – stanowisk zajmowanych przez strony w czasie wcześniejszych negacji i rokowań płacowych. Przy okazji okazało się, że nie wiedzieć czemu dla dyrekcji bonusami płacowymi są świadczenia z funduszu socjalnego (wczas pod gruszą, paczki na święta), które zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowią składnika wynagrodzenia… Zresztą świadczenia te ustala Komisja Socjalna, zaś pracodawca jedynie zarządza środkami funduszu, czyli pilnuje, by komisja nie rozdała więcej pieniędzy niż ma do dyspozycji.

Ostatecznie po kilkugodzinnej dyskusji uzgodniono, że dyrekcja na następne spotkanie mediacyjne – które odbędzie się we wtorek 26 września 2017, a rozpocznie w samo południe – przygotuje nową propozycję podwyżek płac w naszym zakładzie, natomiast wcześniej przekaże stronie związkowej dodatkowe informacje finansowe, których lista została ustalona (i doprecyzowana, gdy pojawiły się niejasności) przy negocjacyjnym stole. Nie zmienia to jednak faktu, że na płacowe konkrety trzeba poczekać jeszcze ponad dwa i pół tygodnia… A pamiętajmy, że nowe stawki powinny obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki, czyli 1 lipca 2017.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


07.09.2017

Szanowni Pracownicy

W zawiązku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 Związek Zawodowy NSZZ Solidarność Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. wraz z INTERRISK S.A. przygotował dla Pracowników specjalną ofertę Grupowego Ubezpieczenia szkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i akademickim

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA DZIECI PRACOWNIKÓW FIRMY YAZAKI

ŚWIADCZENIE

WYSOKOŚC ŚWIADCZENIA

WARIANT

I

WARIANT

II

WARIANT

III

WARIANT

IV

WARIANT

V

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 8000 zł 12000 zł 16000 zł 21000 zł 25000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW Za 1% uszczerbku na zdrowiu określony w Tabeli Norm 80zł 120zł 160zł 210zł 250zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30 % SU do 2400zł do 3600zł do 4800zł do 6700zł do 7500zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU do 2400zł do 3600zł do 4800zł do 6700zł do 7500zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 80zł 120zł 160zł 210zł 250zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 8000zł 12000zł 16000zł 21000zł 25000zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU 800zł 1200zł 1600zł 2100zł 2500zł
Śmierć rodzica lub opiekuna w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10 % SU 800zł 1200zł 1600zł 2100zł 2500zł
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia jednorazowo 1% SU 80zł 120zł 160zł 210zł 250zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1 % SU 80zł 120zł 160zł 210zł 250zł
Opcja Dodatkowa D1- śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU 2 000 5 000 10000 10 000 10 000
Opcja Dodatkowa D4- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU za każdy dzień

( świadczenie od trzeciego dnia pobytu)

2 000 6 000 10000 10 000 10 000
Opcja Dodatkowa D5- pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy 2 000 5 000 10 000 10 000 10 000
SKŁADKA ROCZNA BEZ WYCZYNOWEGO UPRAWIANA SPORTU 18,10 28,10 38,50 49,10 57,50
SKŁADKA ROCZNA Z WYCZYNOWYM UPRAWIANIEM SPORTU 23,30 36,50 50,40 64,00 75,00

Oferta regulowania Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS do wglądu w Biurze NSZZ Solidarność Yazaki lub na stronie www.interrisk.pl

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia szkolnego

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY UBEZPIECZENIA

Kontakt w INTERRISK S.A.

Informacja o Programie i kontakt w sprawie ubezpieczenia w firmie YAZAKI
Katarzyna Grabowska

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512-369-040

Informacja o Programie i kontakt w sprawie ubezpieczenia w firmie MULTI FINANCIAL

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 733-18-02   infolinia: 0 801 54 53 52


31 Festiwal SARI

Gotowy Plakat

SARI to hasło wyraźnie kojarzone z MUZYKĄ ŚWIATA. Jest to już niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych południowej Polski. Co roku festiwal gromadzi kilkutysięczną publiczność i wielkie zainteresowanie lokalnych mediów.


WSPIERAĆ ZDROWIE W UPAŁY

W trosce o zdrowie pracowników podczas przedwakacyjnego posiedzenia Komisja BHP postanowiła, że w okresie letnim – od lipca do września włącznie – pracownicy YAPP otrzymywać będą tabletki musujące (do rozpuszczania w wodzie pitnej) z suplementami diety, pozwalającymi na uzupełnienie minerałów i elektrolitów traconych w dużych ilościach przy wysiłku w upale. Dla każdego zatrudnionego przeznaczone jest po 20 tabletek suplementu na miesiąc (czyli mniej więcej po jednej na dniówkę – tych wprawdzie jest harmonogramowo w lipca 21, zaś w sierpniu i wrześniu po 22, ale w międzyczasie jest przerwa urlopowa). Korzystanie z suplementów diety jest całkowicie dobrowolne.

Oczywiście zaopatrywanie pracowników w tabletki musujące nie zwalnia dyrekcji z obowiązku zwiększonej w czasie upałów troski o higienę pracy. Pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia w czasie upałów zimnych napojów w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących (a zatem bez żadnych limitów). Do obowiązków firmy należy również zadbanie o odpowiednią wentylację hal produkcyjnych oraz zabezpieczenie okien i świetlików przed nadmiernym nasłonecznieniem. Ten problem był także rozpatrywany przez Komisję BHP, która postanowiła o wyposażeniu części miejsc pracy w dodatkowe wentylatory stanowiskowe.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.  Za czas takiego powstrzymania się od pracy zatrudniony nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji, jednak dla własnego dobra oprócz przełożonego warto o takiej sytuacji powiadomić także społecznego inspektora pracy oraz reprezentująca pracownika zakładową Solidarność. My zawsze zapewniamy związkowcom pełną pomoc prawną broniąc ich praw i interesów.

Kolejną wprowadzoną przez Komisję BHP nowością w okresie letnim jest wyposażenie wszystkich nowych pracowników od początku w dwie firmowe koszulki „polo”, co pozwoli utrzymywać odzież roboczą w odpowiedniej czystości. To również jeden z elementów zadbania o odpowiednią higienę pracy. Koszulek „polo” nie będą natomiast otrzymywać pracownicy biurowi, którzy otrzymują oddzielny asortyment odzieży roboczej. Wyjątek – oczywisty – stanowić będą pracownicy biurowi kierowani w sposób ciągły do pracy na produkcji. W takim wypadku będą oni otrzymywać komplet odzieży pracownika produkcyjnego, do obowiązkowego stosowania.

Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zasad oraz standardów BHP obowiązujących w naszym zakładzie nie tylko w okresie letnich upałów można uzyskać codziennie w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP. Tam też należy zgłaszać wszystkie uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące warunków pracy. Żadne takie zgłoszenie nie pozostaje bez interwencji zakładowej Solidarności.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


OBOWIĄZKOWE OKULARY

Za sprawą wyników zaktualizowanej tzw. oceny ryzyka zawodowego Komisja BHP postanowiła wprowadzić obowiązek stosowania okularów ochronnych na stanowiskach obejmujących linie montażowe, podmontaże, obsługę skrętarek przewodów oraz obsługę obkurczarek starego typu. Co ważne obowiązek stosowania okularów ochronnych dotyczy również wszystkich pracowników umysłowych (nieprodukcyjnych) przebywających na tych obszarach. Dokładnie tak samo, jak w przypadku obowiązku stosowania kasków, na obszarach (magazyn), gdzie jest to wymagane.

Jednocześnie na wymienionych wyżej stanowiskach tymczasowo dopuszczono stosowanie przez pracowników wyłącznie okularów korekcyjnych. Innymi słowy można pracować w swoich, korekcyjnych szkłach, bez konieczności nakładania na nie okularów ochronnych. Jednak do końca lipca 2017 wskazana przez pracodawcę osoba miała rozpoznać koszt wykonania okularów ochronnych z wbudowanymi szkłami korekcyjnymi. Docelowo bowiem pracownicy z wadą wzroku powinni otrzymywać okulary ochronne z dopasowanymi indywidualnie szkłami korekcyjnymi. Takie rozwiązanie pozwalałoby optymalnie łączyć funkcję ochronną, korekcyjną i zdrowotną okularów.

Na pozostałych stanowiskach stosowanie okularów ochronnych obowiązuje wyłącznie przy wykonywaniu prac stwarzających zagrożenie, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji stanowiskowej BHP.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji BHP powróciła również kwestia wyposażenia stanowisk pracy przy stołach kontroli elektrycznej wiązek w podesty umożliwiających niższym pracownikom swobodny dostęp do wszystkich elementów stołów. Wprowadzenie takich podestów było jednym z postanowień przyjętych podczas marcowego posiedzenia Komisji BHP, który jednak – z nie do końca jasnych przyczyn – nie został zrealizowany. Komisja BHP podtrzymała konieczność wyposażenia, na wszystkich obszarach, stanowisk pracy przy stołach kontroli elektrycznej wiązek we wspomniane podesty, ustalając jednocześnie termin wykonania tego postanowienia na 31 lipca 2017. Jednym słowem najpóźniej od sierpnia wszystkie stoły kontroli elektrycznej powinny być wyposażone w podesty ułatwiające pracę osobom o niższym wzroście.

Zakładowa Solidarność wielokrotnie zwracała uwagę, że w podobne podesty powinny być wyposażone także stoły montażowe wiązek, gdyż niejednokrotnie niżsi pracownicy mają problemy z dostępem do całego stołu. Stwarza to realne zagrożenie zarówno dla higieny i ergonomii pracy, jak też jej efektywności. Trudno bowiem oczekiwać, że można przez osiem (a czasem więcej) godzin sprawnie i dokładnie wykonywać swoje obowiązki stojąc na palcach lub co jakiś czas zgrabnie podskakując... Ponadto nie wolno zapominać, że to do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dlatego też zarówno Solidarność YAPP – podobnie jak zakładowa społeczna inspekcja pracy – zawsze szczególną uwagę przywiązuje do zapewnienie jak najlepszych, bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy. Wszelkie uwagi dotyczące tych kwestii należy natomiast, we własnym dobrze pojętym interesie, niezwłocznie zgłaszać w siedzibie zakładowej Solidarności. My zajmujemy się każdym problemem załogi.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


KONIECZNE MEDIACJE

Nie doszło do wypracowania porozumienia w czasie piątkowych (28 lipca 2017) rokowań mających na celu rozwiązanie trwającego w naszym zakładzie sporu zbiorowego. To oznacza, że dalsze rozmowy prowadzone będą – już po przerwie urlopowej – w trybie mediacji, czyli z udziałem bezstronnego mediatora wskazanego (wyznaczonego) przez ministra pracy.

Dyrekcja podczas piątkowych rokowań przedstawiła praktycznie nieznacznie tylko zmodyfikowane swoje wcześniejsze propozycje płacowe, odnosząc się przy tym tylko do dwóch z ośmiu żądań zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego. Przewidywała ona podwyżkę miesięcznych stawek zasadniczych o 120 zł brutto dla pracowników mających co najmniej roczny staż pracy w YAPP. Pozostali zaś podwyżkę – a dokładniej 20-złotowe wyrównanie do niej, po wzroście w styczniu minimalnej płacy ustawowej – mieli otrzymywać miesiąc po osiągnięciu roku pracy w naszym zakładzie. Dodatkowo zatrudnieni z ponad dwuletnim stażem pracy mieli otrzymać miesięcznie po 30 zł dodatku stażowego, zaś pracownicy z ponad 10-letnim stażem – zwiększony o 30 zł (czyli do 100 zł miesięcznie) obecny dodatek stażowy.

Reprezentująca pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność YAPP stwierdziła, że propozycja pracodawcy w szczególności dotycząca wzrostu wynagrodzenia zasadniczego jest nie do zaakceptowania przez stronę społeczną. Podstawowym celem zakładowej Solidarności jest realny wzrost wynagrodzeń zasadniczych powyżej poziomu minimalnego wynagrodzenia ustawowego, które od 1 stycznia 2018 wzrośnie do 2.100 zł. Tymczasem dyrekcyjna propozycja oznacza realną podwyżkę na poziomie 20 zł miesięcznie dla wszystkich osób mających do dwóch lat stażu pracy (a stanowią oni blisko połowę załogi), jak również licznej grupy pracowników z dłuższym stażem, którzy cały czas mają stawki na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Zwrócono także uwagę, że dyrekcja odniosła się jedynie do dwóch z ośmiu żądań zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego, pomijając milczeniem m.in. objęcie wszystkich zatrudnionych miesięczną premią frekwencyjną, zwiększenie premii świątecznej, wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjne (dla osób, które przez cały rok nie opuściły ani jednej dniówki). Dlatego też zakładowa Solidarność YAPP podtrzymała w całości sześć z ośmiu zgłoszonych żądań płacowych, w tym podstawowy – podwyżkę stawek miesięcznych o 500 zł – rezygnując, aby umożliwić szybkie wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego pracowników z wydłużenia do 20 minut płatnej przerwy śniadaniowej oraz wprowadzenia jako zasady, że Wigilia Bożego Narodzenia i Sylwester każdego roku będą dniami wolnymi od pracy.

Ze względu na powyższe znaczne rozbieżności stanowisk strony – czyli dyrekcja i zakładowa Solidarność – sporządziły i podpisały w piątek 28 lipca 2017 protokół rozbieżności, w którym postanowiły, że dalsze prowadzenie sporu zbiorowego będzie kontynuowane w drodze mediacji. Postanowiono jednocześnie, że mediatora wskaże minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zanim jednak zwrócono się o wskazanie mediatora – w poniedziałek 31 lipca 2017 – dyrekcja zaproponowała… zwiększenie podwyżki o 10 zł (brutto) miesięcznie. Oczywiście ten „przełomowy” projekt jedynie potwierdził, że dalsze rozmowy, by były konstruktywne, trzeba prowadzić z udziałem mediatora.       

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


protokół rozbieżności 28 lipiec 2017 1

protokół rozbieżności 28 lipiec 2017 2

protokół rozbieżności 28 lipiec 2017 3

protokół rozbieżnośći 28 lipiec 2017 4

 


PODWYŻKOWE ROZBIEŻNOŚCI

Żadnych nowych propozycji nie przedstawiła dyrekcja naszego zakładu podczas – mającej miejsce w piątek 21 lipca 2017 – pierwszej rundy rokowań mających na celu rozwiązanie obecnego sporu zbiorowego w drodze porozumienia. Pracodawca powtórzył jednie swój wcześniejszy zamiar podwyżki stawek zasadniczych o 100 zł miesięcznie, lecz jedynie dla pracowników mających przepracowane co najmniej dwa lata w YAPP oraz zwiększenie o 20 zł (czyli do 90 zł miesięcznie) dodatku stażowego przysługującego zatrudnionym z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy. Tym samym nadal całkowicie z podwyżki mieliby być wykluczeni pracownicy ze stażem pracy do dwóch lat, czyli blisko połowa załogi!

Reprezentująca pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność YAPP przypomniała, że proponowana przez pracodawcę podwyżka stawek jest daleko niesatysfakcjonująca oraz zdecydowanie zbyt niska w stosunku do słusznych oczekiwań pracowników, a do tego ma dotyczyć tylko połowy załogi naszego zakładu. Druga połowa nie ma otrzymać ani grosza. Powtarzanie zaś propozycji, o których wiadomo, że są nie do zaakceptowania w żaden sposób nie jest działaniem mającym na celu rozwiązanie sporu zbiorowego w drodze porozumienia. Podobnie, jak pominięcie milczeniem przez dyrekcję sześciu z ośmiu żądań złożonych w trybie sporu zbiorowego.

Dlatego też negocjatorzy zakładowej Solidarności zaproponowali niezwłoczne sporządzenie protokołu rozbieżności wskazującym stanowiska stron, a tym samym przejście do kolejnego etapu rozwiązywania sporu, czyli mediacji. W odpowiedzi przedstawiciele dyrekcji poprosili natomiast o przerwę, zaś po niej – o kilka dni niezbędnych na „skontaktowanie się z centralą Yazaki” oraz dopracowanie kwestii budżetowych.

Ostatecznie ustalono, że kolejna runda rokowań mających doprowadzić do rozwiązanie obecnego sporu zbiorowego w drodze porozumienia odbędzie się w piątek 28 lipca 2017, natomiast dzień wcześniej pracodawca przekaże reprezentującej pracowników zakładowej Solidarności YAPP swoje zmodyfikowane i uzupełnione, propozycje płacowe.

Powinny się one odnosić, do wszystkich żądań zgłoszonych przez NSZZ Solidarność, w tym zwłaszcza wprowadzenia zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 500 zł miesięcznie, równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych. Ustalenia zasady, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej (czyli obecnie było by to 2.400 zł, zaś od 1 stycznia 2018 – 2.496 zł). Podniesienia wysokości dodatku stażowego oraz objęciem nim większej liczby zatrudnionych (pierwsza, najniższa stawka po 5 latach pracy, najwyższa – po 15). Zwiększenia – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego zatrudnionego – premii świątecznej z okazji Bożego Narodzenia. Wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjnej (w wysokości 1.200 zł), dla pracowników którzy mieli 100 proc. obecnością w pracy oraz objęcia wszystkich pracowników naszego zakładu obecną miesięczną premią frekwencyjną w wysokości 220 zł. Równocześnie zakładowa Solidarność cały czas przypominała i podkreślała, że zgodnie z obowiązującymi ustaleniami – wynikającymi z zawartych wcześniej porozumień – nowe porozumienie płacowe ma obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki, czyli od 1 lipca 2017.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


RUSZYŁ SPÓR ZBIOROWY

Dzisiaj – w czwartek 20 lipca 2017minął wyznaczony zgodnie z przepisami ustawy termin uwzględniania przez pracodawcę żądań płacowych, złożonych w ubiegłym tygodniu w trybie sporu zbiorowego przez NSZZ Solidarność YAPP. Tym samym, zgodnie z prawem, trwa w naszym zakładzie spór zbiorowy.

Złożenie żądań w trybie sporu zbiorowego było koniecznością w sytuacji, gdy wszystkie propozycje przedstawiane przez dyrekcję podczas rozmów płacowych były nie do zaakceptowania przez reprezentującą pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność YAPP. Przede wszystkim z podwyżek mieli być wykluczeni pracownicy ze stażem pracy do 2 lat, czyli połowa załogi! Ponadto proponowana przez pracodawcę wysokość wzrostu wynagrodzeń była daleko niesatysfakcjonująca oraz zdecydowanie zbyt niska w stosunku do słusznych oczekiwań pracowników. Dodatkowo w swoich propozycjach dyrekcja brała pod uwagę jedynie dwa z siedmiu żądań płacowych zgłoszonych przez reprezentującą załogę NSZZ Solidarność YAPP.

W takiej sytuacji zakładowej Solidarności nie pozostało nic innego jak ponowić wszystkie aktualne żądania płacowe w wystąpieniu w trybie sporu zbiorowego. Uzupełnia je – z uwagi na brak realizacji postanowień pkt 5 Porozumienia z 28 lipca 2016 – żądanie objęcia od 1 lipca 2017 wszystkich pracowników YAPP prawem do comiesięcznej premii frekwencyjnej. Pismo będące wystąpieniem z żądaniami w trybie sporu zbiorowego skierowaliśmy do pracodawcy w środę 12 lipca 2017.

Tym samym – zgodnie z przepisami prawa – dyrekcja powinna obecnie podjąć niezwłoczne rokowania mające na celu rozwiązanie sporu zbiorowego w drodze porozumienia. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do zawarcia porozumienia kończącego spór, sporządzany zostanie protokół rozbieżności wskazujący stanowiska stron.

Protokół rozbieżności otwiera drogę do drugiego etapu sporu zbiorowego: mediacji. Od tego momentu rozmowy prowadzone są z udziałem mediatorem, czyli osobą dającą gwarancję bezstronności. Mediatora ustalają strony sporu zbiorowego (czyli dyrekcja i związek zawodowy) lub też – gdy nie dojdzie do porozumienia stron w tej kwestii – wskazuje go minister pracy.

Jeżeli przebieg postępowania mediacyjnego wskazuje, że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu zbiorowego reprezentujący pracowników związek zawodowy może przeprowadzić, maksymalnie dwugodzinny, strajk ostrzegawczy. Gdy zaś mediacje zakończą się podpisaniem protokołu rozbieżności możliwe jest zorganizowanie strajku bezterminowego. Oczywiście z zachowaniem wymogów ustawowych, wśród których jest wymóg poparcia strajku przez większość załogi w referendum.

Jednak już wcześniej w razie nieuwzględnienia przez dyrekcję żądań zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego przez reprezentującą pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność YAPP mogą być podjęte działania protestacyjne w formie oflagowania zakładu, pikiet i prowadzenia akcji medialnych.

Nie czekając na akcje protestacyjne i strajkowe każdy pracownik naszego zakładu już dzisiaj może zadbać o swoje zarobki wspierając działania zespołu negocjacyjnego NSZZ Solidarność, który już w czasie mediacji dążyć będzie do zapewnienia całej załodze YAPP godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń. My zawsze walczymy o prawa i interesy pracownicze!

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


spór zbiorowy 2017 001

spór zbiorowy 2017 002

spór zbiorowy 2017 003

 


PODWYŻKA MNIEJSZA OD MINIMALNEJ?

Podczas czerwcowej rundy rozmów płacowych dyrekcja przedstawiła pięć wersji podwyżki wynagrodzeń, jednak tylko dla części pracowników. Każda z nich wykluczała z podwyżki pracowników ze stażem pracy poniżej dwóch lat, czyli dwie piąte produkcyjnej załogi YAPP (dokładnie 756 z 1.918, czyli 39,4 proc.)! Mają oni dostać okrągłe zero złotych, czyli po prostu nic! Dla pozostałych wybrańców przewidziano podwyżki od 50 do 100 zł miesięcznie brutto, średnio – w zależności od wersji – od 70 do 74 zł miesięcznie, czyli mniej niż wyniesie przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej. Jednym słowem dyrekcyjna propozycja oznacza, że więcej osób otrzymywać będzie ustawowe minimum. A takich pracowników jest już obecnie w naszym zakładzie ponad tysiąc!

Wśród pięciu propozycji jedna przewiduje, że pracownicy z co najmniej dwuletnim stażem pracy otrzymają jednakową podwyżkę (70 zł brutto, czyli niespełna pół stówki „na rękę”). Pozostałe nieco lepiej traktują osoby dłużej zatrudnione w YAPP. Przy czym dwie zakładają różny wzrost stawek (raz od 50 zł dla mających dwa lata stażu, rosnące o 10 zł za każde kolejne dwa lata przepracowane do 100 zł dla mających staż pracy ponad 12 lat, a takich osób jest łącznie 130; druga progowa – 60 zł dla 2 lat stażu oraz 100 zł dla mających co najmniej 10 lat stażu). Natomiast dwie kolejne równy wzrost stawek plus zwiększenie dodatku stażowego. Raz miałoby to być 60 zł podwyżki stawek dla mających dwuletni staż pracy plus 40 zł dodatku za staż dziesięcioletni, zaś w drugim przypadku – wzrost stawek o 50 zł (rzecz jasna tylko dla wybranych) plus 30 zł dodatku za staż co najmniej sześcioletni. W tym miejscu warto przypomnieć, że dodatek stażowy – w odróżnieniu od stawki zasadniczej – nie jest uwzględniany m.in. przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Jedynym słowem zwiększenie dodatku stażowego kosztem podwyżki stawek zasadniczych pozwali dyrekcji nieco „zaoszczędzić” na pracy w soboty…

Rzecz jasna zakładowa Solidarność zdecydowanie zaprotestowała zarówno przeciwko dalszym próbom finansowego dzielenia załogi, przez pozbawienie znacznej jej części (dwóch piątych) jakiejkolwiek podwyżki oraz przede wszystkim przeciwko zdecydowanie zbyt niskim kwotom proponowanego wzrostu stawek. Dlatego też podtrzymane zostały przez nasz związek podstawowe żądania płacowe zgłoszone w imieniu załogi YAPP, w tym wprowadzenia od 1 lipca 2017 zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 500 zł miesięcznie, równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych.

Cały czas żądamy także wprowadzenia zasady, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie to 2.400 zł, od 1 stycznia 2018 – 2.496 zł). Tymczasem zgodnie z propozycjami dyrekcji ponad trzystu pracowników z ponad dwuletnim stażem miałoby od Nowego Roku otrzymywać wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej!

Kolejne rozmowy płacowe planowane są na wtorek 4 lipca. Jednak zakładowa Solidarność stale przypomina i podkreślała, że zgodnie z obowiązującymi porozumieniami oraz przyjętymi ustaleniami postanowienia nowego porozumienia płacowego mają obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki, czyli 1 lipca 2017.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


DYREKCYJNA NIBY PODWYŻKA

 

Przedstawiona podczas ostatnich (12 maja 2017) rozmów płacowych propozycja dyrekcji, choć nazwana dumnie „podwyżką stawek” w rzeczywistości była jedynie projektem modyfikacji stawek zasadniczych (sześć z nich miało by zostać zlikwidowanych, jedna – 2.120 zł miesięcznie – dodana) połączonej z przeszeregowaniem (nazwanym przez pracodawcę „rewizją stawek”) części pracowników. W efekcie podwyżki na poziomie 50-150 zł miesięcznie miała by otrzymać nieco ponad połowa zatrudnionych, zaś 48 wybrańców ponad 150 zł (w tym jedna osoba 370 zł) – w sumie wyższymi stawkami zostałoby objęto by 1.029 spośród 1.918 pracowników produkcyjnych. Pozostałych 889 w ramach rzekomej podwyżki miało otrzymać dokładnie okrągłe zero złotych, czyli po prostu nic!

Przy czym bez podwyżek zdaniem dyrekcji mieliby pozostać wszyscy zatrudnieni ze stażem pracy do 2 lat (to dokładnie 756 osób) oraz… spora część pracowników z najdłuższym stażem w naszym zakładzie. Przykładowo wśród osób pracujących powyżej 12 lat bez podwyżki miała pozostać ponad jedna czwarta (dokładnie 28,4 proc.) zatrudnionych, natomiast grupie mających staż pracy 10-12 lat – jedna piąta. Jednocześnie okazało się, że największe szanse na podwyżkę miałyby osoby, które przed laty korzystały z dłuższych zwolnień lekarskich – wtedy zostały pominięte przy podwyżce, teraz miałby ją „odzyskać”. Tylko gdzie tu jest sens i logika?

Oczywiście zakładowa Solidarność zdecydowanie zaprotestowała przeciwko wszelkim próbom finansowego dzielenia załogi, jak również przeciwko zbyt niskiej, wręcz symbolicznej kwocie proponowanego wzrostu stawek. Przypomnijmy, że zadaniem dyrekcji miałby to być 50-100 zł miesięcznie dla mniej więcej połowy załogi oraz 0 zł dla 889 pracowników, czyli ponad 46 proc. zatrudnionych! Dlatego też podtrzymane zostały przez nasz związek podstawowe żądania płacowe zgłoszone w imieniu załogi YAPP, w tym wprowadzenia od 1 lipca 2017 zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 500 zł miesięcznie, równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych.

Cały czas żądamy także wprowadzenia jako zasady, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej (czyli obecnie było by to 2.400 zł). Dyrekcja proponuje by taki poziom zarobków pracownicy YAPP osiągali jednak dopiero po… 12 latach pracy. Natomiast po dwóch latach zdaniem pracodawcy powinna obowiązywać „nowa” stawka 2.120 zł, czyli całe 106 proc. płacy minimalnej.

Kolejne żądania płacowe dotyczą m.in. podniesienia wysokości dodatku stażowego, objęciem nim większej liczby zatrudnionych oraz zwiększenia – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego zatrudnionego – premia świąteczna z okazji Bożego Narodzenia. Jednocześnie nasza zakładowa Solidarność stale przypomina i podkreślała, że zgodnie z zapisami obowiązujących porozumień oraz przyjętymi ustaleniami postanowienia nowego porozumienia płacowego mają obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki, czyli wspomnianego już wcześnie 1 lipca 2017. Kolejne spotkanie miało być 23 kwietnia, ale na prośbę pracodawcy został zmieniony termin na 8 czerwca 2017 r.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


ZAMACH NA PRYWATNOŚĆ

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (szczególnie zaś jego art. 111) pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste, do których zalicza się m.in. wizerunek oraz dane osobowe. Tymczasem dyrekcja naszego zakładu zarówno wizerunek, czyli mówiąc prosto zdjęcia, pracowników jak też dane o ich życiu prywatnym zamiast szanować i chronić postanowiła wykorzystywać w celach – jak sama twierdzi – „informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych”. W tym celu – wykorzystując ustawowy zapis o tym, że każdy może dobrowolnie zgodzić się na przetwarzanie jego danych osobowych – rozdano załodze gotowe druki wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunki i przetwarzanie danych osobowych. Na jedno i drugie w żadnym wypadku nie trzeba wyrażać zgody.

Co więcej, nie ma nawet jakiegokolwiek obowiązku wypełniania takiego druku – bez pisemnej zgody pracodawca nie może ani rozpowszechniać wizerunku, ani przetwarzać danych osobowych. Żaden przepis prawa nie daje także pracodawcy prawa do gromadzenia (przetwarzania) informacji o osobach, które nie wyraziły zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych! Może on jedynie kolekcjonować oświadczenia o wyrażeniu zgody przez osoby mające „parcie na szkło”.

Wystarczy bowiem uważnie przeczytać rozdawany przez przełożonych druki by dowiedzieć się, że rzekome „informowanie związane z działaniem zakładu pracy” ma polegać na ogłaszaniu na monitorach i tablicach, która pracownika kończy właśnie kolejne urodziny (zapewne z podanie ich numeru porządkowego, zwyczajowo nazywanego wiekiem), kiedy to i jak dawno urodziły się jej dzieci oraz wzięła ślub. Przy czym dowie się o tym każdy, kto pojawi się na terenie zakładu i akurat przejdzie koło tablicy informacyjnej – kurier, ekipa remontowa, osoba szukająca pracy lub toalety. Dodatkowo będzie to informacja ogłoszona publicznie, a zatem będzie można się potem pochwalić rodzinie, sąsiadom lub osobom stojącym na przystanku, że przykładowo „Iksińska jest już po czterdziestce” albo, że „Igrekowska ma dopiero trzydziestkę, a miesiąc temu jej córka skończyła 15 lat”. Dla osób marzących o zostaniu bohaterkami plotek rozwiązanie wręcz idealne. Tylko kto lubi być obgadywany?

Jeszcze gorzej można wyjść na wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie swoich zdjęć (wizerunku). Te mają być publikowane nie tylko na ekranach wewnątrzzakładowych, ale też w firmowych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz w Internecie – zarówno na stronie pracodawcy, jak i jego profilach na portalach społecznościowych. To oznacza, że fotki pracownika praktycznie każdy będzie je mógł skopiować oraz zarchiwizować. W efekcie po jakimś czasie będzie przykładowo można swoją własną twarz obejrzeć na opakowaniu chińskich długopisów, kolorowych gumek do włosów lub innych towarów „wszystko za 4 złote”.

Ponadto wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku dotyczy także zdjęć wykonywanych przez osoby uprawnione przez pracodawcę na terenie zakładu. Wówczas nie ma żadnej pewności, że na takiej fotce wyglądamy w miarę przyzwoicie, a nie – przykładowo – jesteśmy zgarbione, mamy otwarte usta lub fatalną fryzurę. Zatem może się okazać, że zdjęcie, które każda normalna kobieta natychmiast by skasowała pracodawca dzielnie umieści na swoim profilu internetowym, bowiem akurat dobrze widać logo firmy na drugim planie. Nic też wtedy nie chroni, by taka „zabawna fotka” stała się bazą do licznych, prześmiewczych memów.

Dlatego też warto zadbać o ochronę swojego wizerunku i danych osobowych, zwłaszcza, gdy pracodawca zamierza je wykorzystywać, a nie chronić. Twarz każdy z nas ma tylko jedną, podobnie jak życie prywatne.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


PAKIET MEDYCZNY DLA PRACOWNIKÓW

YAZAKI AUTOMOTIVEPRODUCTS POLAND Sp. z o.o.

loga pakietu 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PAKIECIE MOŻNA UZYSKAĆ


 * YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. – Dział Kadr, tel. (32) 732 12 38

 * PZU ŻYCIE S.A. Oddział w Mikołowie – tel. (32) 308 36 74, (32) 308 36 75

 * NSZZ SOLIDARNOŚĆ – w siedzibie związkowej

 * WILLIS TOWERS WATSON – Eliza Kalecińska, tel. (32) 721 09 03


DYŻURY DLA PRACOWNIKÓW w godz. 12.00-15.00


 * 08.05 – ul. Wyzwolenia (stołówka na 1 hali)

 * 11.05 – ul. Wyzwolenia (stołówka na krajalni i Maserati), ul. Kolejowa (stołówka na parterze)

 * 12.05 – ul. Wyzwolenia (stołówka na 1 hali i Maserati), ul. Kolejowa (stołówka na 1 piętrze)

 * 16.05. - ul. Wyzwolenia (stołówka na 1 hali)

 * 18.05 - ul. Wyzwolenia (stołówka na krajalni i Maserati), ul. Kolejowa (stołówka na parterze)

 * 19.05  - ul. Wyzwolenia (stołówka na 1 hali i Maserati), ul. Kolejowa (stołówka na 1 piętrze)

 

Szanowni Państwo!
W imieniu Państwa pracodawcy i związków zawodowych Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. uprzejmie informujemy o możliwości przystąpienia z dniem 1 czerwca 2017 r. do Opieki Medycznej w PZU.  
Już pakiet „Standard” za 25 zł gwarantuje atrakcyjny dopasowany do Państwa grupy zakres świadczeń:

 

Opiekę w placówkach PZU


bez skierowań i jakichkolwiek limitów dostęp do 18 lekarzy specjalistów (też internisty)
badania potrzebne do diagnozowania, jeżeli zachorujemy lub sami profilaktycznie chcemy zadbać o nasze zdrowie

                

Refundację kosztów leczenia u Twojego lekarza


poza siecią placówek PZU zgodnie z wybranym zakresem
można skorzystać z dowolnej placówki medycznej i na podstawie załączonej imiennej faktury/rachunku otrzymać zwrot kosztów zgodnie z cennikiem PZU dostępnym na stronie www.pzu.pl lub u pracodawcy

 

Pracodawca sponsoruje 24 zł. Pracownik dopłaca 1 zł*
Podstawowy Pakiet Medyczny – już w Twoich rękach. Wykorzystaj szansę – potwierdź swój udział!
Wystarczy złożyć podpis na gotowej deklaracji dostępnej u Pracodawcy i dostarczyć ją do Działu Kadr

 

 Pracodawca płaci składkę miesięczną za Pracownika w wysokości 24,00 zł, od tej kwoty należy zapłacić podatek w wysokości 4,32 zł

 

Dlaczego warto?

 * Dostępność wizyt u lekarzy: internisty, pediatry – do 2 dni roboczych, specjalistów – do 5 dni roboczych

 * Na wizytę u lekarzy, badania, zabiegi itp. umawiasz się prosto i szybko: dzwoniąc na całodobową infolinię PZU POMOC Zdrowie 801 405 905. Potwierdzenie terminu i miejsca wizyty otrzymasz SMS-em

 * Możesz umówić wizytę przez Internet na stronie pzu.pl

Do dyspozycji w chwili obecnej jest 1810 placówek medycznych w Polsce, w tym 235 na Śląsku


Do kiedy mogę zapisać się do Pakietu Medycznego PZU?

Jeżeli chcesz być objęty Opieką Medyczną PZU od 1 czerwca czekamy na Twój podpis do 20 maja 2017.Rozszerz zakres świadczeń – dla Ciebie lub Rodziny 

 

Zakres

Standard

Komfort

Komfort Plus

Optimum

24 zł opłacone przez pracodawcę

(Podatek tylko 4,32 zł)
18 specjalistów 69 badań podstawowych bezpłatnych 87 badań specjalistycznych ze zniżką + lekarz rodzinny + 4 specjalistów + 93 badania podstawowe bezpłatne + 37 badań specjalistycznych ze zniżką + 2 wizyty domowe + lekarz rodzinny + 9 specjalistów + 246 badań podstawowych i specjalistycznych bezpłatnych + 4 wizyty domowe + lekarz rodzinny + 14 specjalistów + 334 badania podstawowe i specjalistyczne bezpłatne + 4 wizyty domowe
Dopłata za pracownika 1 zł 6 zł 29,20 zł 59,10 zł
Dopłata za pracownika oraz małżonka/partnera 25,75 zł 35,75 zł 82,15 zł 141,95 zł
Dopłata za pracownika,  małżonka/partnera oraz dzieci do 25 r. życia 50,50 zł 65,50 zł 135,10 zł 224,80 zł

 

 Zakres Opieki Medycznej wykupionej przez Pracodawcę dla Pracowników Yazaki Automotive Poland Sp.z o.o.

 

Zakres Świadczeń Medycznych Program Opieki Zdrowotnej STANDARD

Całodobowa infolinia medyczna, rezerwacja świadczeń medycznych

( potwierdzanie SMS - em)

tak
Konsultacje lekarskie

tak - bezpłatnie, bez skierowania, bez limitów:

alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kariolog, internista, onkolog, nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog,pulmunolog,reumatolog,urolog,pediatra,hematolog

Zabiegi ambulatoryjne

tak bezpłatnie,

pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, okulistyczne,ortopedyczne,otolaryngologiczne,urologiczne

Diagnostyka laboratoryjna

tak bezpłatnie:

chlorki, dehydrogenaza mleczanowa, żelazo, kreatynina, cholesterol, proteinogram, gammaglutotranspeptydaza, antystreptolizyna, oznaczenie grupy krwi, odczyn Waalera -Rosego, przeciwciała przeciw HBs, posiew z rany, badania moczu, cytologii wymazu z szyjki macicy ( z wyłączeniem cytologii płynnej), biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG, morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, morfologia krwi bez rozmazu, hematokryt, odczyn opadania krwinek czerwonych, leukocyty, płytki krwi, retykulocyty, leukocyty, badanie kału lub ze zniżką 15 % na inne badania diagnostyczne

Diagnostyka radiologiczna

tak - bezpłatnie, bez limitu mammografia,

z 15 % zniżką urografia, wlew doodbytniczy

Diagnostyka ultrasonograficzna

tak bezpłatnie,

USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, ginekologiczne przez powłoki brzuszne, przez pochwowe, scrinigowe ginekologiczne, miednicy małej, piersi, tarczycy, ciąży lub ze zniżką 15 % echokardiografia, USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne.

Diagnostyka obrazowa

TKi NMR

15 % zniżki
Diagnostyka endoskopowa 15 % zniżki
Badania czynnościowe

tak bezpłatnie, bez limitu:

spirometria, EKG spoczynkowe, lub 15 %  zniżką na EKG, EEG, EMG densytometria kręgosłupa, kości udowej, kości obu rąk, audiometria

Prowadzenia ciąży tak
Stomatologia zachowawcza, estetyka stomatologiczna

stomatologiczna
20 % zniżki,

Przegląd stomatologiczny - bezpłatnie raz w roku

Refundacja kosztów usług medycznych

tak - zgodnie z cennikiem

Zwrot kosztów usług medycznych realizowanych poza siecią placówek PZU. Klient może skorzystać z dowolnej placówki medycznej. Zwrot kosztu leczenia jest dokonywany na wniosek Klienta zgodnie z cennikiem PZU, na podstawie załączonej faktury/ rachunku

 

Zniżki realizowane są w stosunku do ceny usługi obowiązującej w placówce

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

STANDARD 


Pakiet medyczny wykupiony przez Pracodawcę

KOMFORT


Możliwość dokupienia przez Pracownika

KOMFORT PLUS


Możliwość dokupienia przez Pracownika

OPTIMUM

 
Możliwość dokupienia przez Pracownika

Rezerwacja świadczeń medycznych

(potwierdzenie SMS-em) Dostęp do całodobowej infolinii medycznej

tak tak tak tak

Podstawowa opieka lekarska

  Dostęp do internisty, pediatry w ciągu maks. 2 dni roboczych bez limitu

tak tak
+ lekarz rodzinny
tak
+ lekarz rodzinny
tak
+ lekarz rodzinny

Lekarska opieka specjalistyczna

  Dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu maks. 5 dni roboczych bez limitu

18 specjalistów 22 specjalistów 27 specjalistów 32 specjalistów
Prowadzenie ciąży tak tak tak tak
Podstawowe testy diagnostyczne

Dostęp do podstawowych testów diagnostycznych: hematologicznych i układu krzepnięcia, biochemicznych, serologicznych, RTG, USG, immunologicznych, hormonalnych, moczu, kału, posiewów, bakteriologicznych, czynnościowych, cytologii
tak tak tak tak
Specjalistyczne testy diagnostyczne

Dostęp do specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i wielu innych: biochemicznych, hormonalnych, immunologicznych, wirusologicznych, czynnościowych (EKG, EEG, EMG), endoskopowych, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej
tak
15% zniżki
tak
15% zniżki
tak tak
Ilość badań diagnostycznych 69 badań i zabiegów bezpłatnych  
 87 badania i zabiegi ze zniżką 15%
162 badania i zabiegi bezpłatne
124 badania i zabiegi ze zniżką 15%
315 badań i zabiegów bezpłatnych 403 badania i zabiegi bezpłatne
Wizyty domowe  
(w godz. i dn. wolnych od pracy)
- 2 wizyty/rok 4 wizyty/rok 4 wizyty/rok

Refundacja kosztów usług medycznych

  zwrot wydanych środków zgodnie z cennikiem PZU

tak tak tak tak
Szczepienia ochronne tak tak tak tak
Rehabilitacja ambulatoryjna - - - 30 zabiegów/rok

Zabiegi ambulatoryjne 

  (alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne, otolaryngologiczne, pielęgniarskie)

tak tak tak tak
Przegląd stomatologiczny tak tak tak tak
Stomatologia zachowawcza 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki
Składka miesięczna 1 zł * 6 zł * 29,20 zł * 59,10 zł *

 


PODWYŻKA NIE MOŻE DZIELIĆ ZAŁOGI

Podczas przedświątecznej rundy rozmów płacowych, które odbyły się w środę 12 kwietnia 2017 dyrekcja przedstawiła swoją propozycję podwyżki wynagrodzeń, która miała by objąć… połowę załogi. Projekt pracodawcy przewidywał bowiem wzrost stawek zasadniczych o 100 zł miesięcznie brutto tylko dla pracowników ze stażem pracy w naszym zakładzie powyżej dwóch lat. Dla reszty – czyli obecnie około połowy zatrudnionych – kwota podwyżki miałaby wynieść okrągłe zero. Średnio dawałoby to zatem jakieś pół stówki na osobę, minus rzecz jasna podatek, gdyż chodziło o kwoty brutto.

Ilu dokładnie pracowników zgodnie z dyrekcyjną propozycją miałoby zostać pozbawionych podwyżki nie dało się ustalić, gdyż pracodawca – mimo ustaleń z wcześniejszego, marcowego, spotkania płacowego – nie przygotował wykazu stażu pracy posiadanego przez osoby zatrudnione w naszym zakładzie. Ma być on zaprezentowany podczas następnej rundy negocjacji, zaplanowanych na wtorek 9 maja 2017.

Zakładowa Solidarność stanowczo zaprotestowała przeciwko wszelkim próbom finansowego dzielenia załogi – także przy ustalaniu dodatków za dodatkową pracę w soboty – jak również zbyt niskiej kwocie proponowanej podwyżki. Dlatego też podtrzymane zostały przez nasz związek podstawowe żądania zgłoszone w imieniu załogi YAPP wraz z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia porozumienia płacowego obowiązującego od początku lipca 2017. Chodzi zwłaszcza o wprowadzenie zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 500 zł miesięcznie, równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych.

Kolejne żądania dotyczą m.in. wprowadzenia zasady, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej (czyli obecnie było by to 2.400 zł); podniesienia wysokości dodatku stażowego oraz objęciem nim większej liczby zatrudnionych; zwiększenia – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego zatrudnionego – premia świąteczna z okazji Bożego Narodzenia; wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjnej, dla pracowników którzy mieli 100 proc. obecnością w pracy oraz wydłużenia do 20 minut płatnej przerwy śniadaniowej.

Natomiast odpowiadając na wniosek pracodawcy dotyczący ograniczenia liczby żądań stanowiących podstawę negocjacji płacowych oraz jednocześnie wykazując pełną wolę zawarcia porozumienia płacowego obowiązującego od 1 lipca 2017 strona związkowa zrezygnowała z żądania ustalenia, że dniami wolnymi (bez planowania produkcji) w każdym roku będzie Wigilia Bożego Narodzenia oraz Sylwester. Jednocześnie jednak zakładowa Solidarność przypominała i podkreślała, że zgodnie z obowiązującymi ustaleniami – wynikającymi z obowiązujących porozumień – postanowienia nowego porozumienia płacowego mają obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki, czyli wspomnianego 1 lipca 2017.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


PODTRZYMANE ŻĄDANIA PŁACOWE

Niestety żadnych konkretnych propozycji nie przedstawiła dyrekcja podczas poniedziałkowych (20 marca 2017) rozmów płacowych. Padły wprawdzie deklaracje o woli wynegocjowania podwyżki mającej obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki (czyli od 1 lipca 2017 co jest zagwarantowane poprzednim porozumienie), ale już wysokości tej podwyżki dyrekcja nie chciała lub nie potrafiła zdradzić.

Pracodawca proponował natomiast włączenie do negocjacji płacowych kwestii związanych z premią za realizację określonych zadań (tzw. targetową) oraz ewentualnego jej połączenia z premią produkcyjną (wypłacaną obecnie w wysokości 180 zł). Połączeniu obu premii stanowczo sprzeciwiła się zakładowa Solidarność, będąca stroną porozumień płacowych. Jednocześnie przypomnieliśmy, że rozmowy dotyczące modyfikacji premii targetowej wynikają z postanowień pkt 4 Porozumienia z 7 października 2016, zatem powinny być prowadzone równolegle do negocjacji płacowych, a nie zamiast nich. Zwłaszcza, że do czasu przyjęcia tych zmian premia ta ma być wypłacana na dotychczasowych zasadach i niewątpliwie jest uwzględniona w budżecie.

Jeszcze bardziej dziwny był wniosek dyrekcji, by na początek ograniczyć – „najlepiej do trzech” – ilość żądań płacowych przedstawionych w imieniu załogi naszego zakładu. Jako, że miałoby to być jednostronne ustępstwo, jeszcze przed przedstawieniem swoich propozycji przez dyrekcję wniosek ten był w oczywisty sposób nie do przyjęcia. Dlatego też zakładowa Solidarność w całości podtrzymała żądania (jest ich siedem) zgłoszone w imieniu załogi YAPP wraz z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia porozumienia płacowego obowiązującego od lipca 2017.

Podstawowym żądaniem jest wprowadzenie zbiorowej podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych o 500 zł miesięcznie. Równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych. Przy czym jednocześnie należałoby wdrożyć w życie zasadę, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej.

Następna kwestia dotyczy podniesienia wysokości dodatku stażowego oraz objęciem nim większej liczby zatrudnionych. Propozycją zakładowej Solidarności przewiduje, że dodatek powinien wynosić 5 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie to 100 zł) dla pracowników z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w YAPP, 10 proc. płacy minimalnej (200 zł) przy stażu powyżej 10 lat oraz 15 proc. płacy minimalnej (300 zł) gdy staż jest dłuższy niż piętnaście lat. Ponadto zwiększona – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego zatrudnionego – powinna zostać także premia świąteczna z okazji Bożego Narodzenia oraz wprowadzona dodatkowa roczna premia frekwencyjna, dla pracowników którzy mieli 100 proc. frekwencję w ciągu danego roku.

Dalsze żądania dotyczą organizacji czasu pracy. Pierwszy wydłużenia do 20 minut płatnej przerwy śniadaniowej. Natomiast drugi – wprowadzenia jako zasady, że dniami wolnymi (bez planowania produkcji) w każdym roku będzie Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) oraz Sylwester (31 grudnia).

Kolejna runda negocjacji płacowych zaplanowana jest na środę 12 kwietnia 2017.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


WYŻSZE STAWKI, NAGRODY I DODATKI

Zakończyły się prace związane z terminową realizacją kolejnych punktów tegorocznego porozumienia płacowego wynegocjowanego i zawartego z pracodawcą przez zakładową Solidarność. Prowadzona była merytoryczna analiza, która pozwoliła w styczniu 2017 na dokonanie przeszeregowania (wyrównania) stawek zasadniczych pierwszej grupie stu pracowników produkcyjnych. Ich stawki wzrosną o 50 zł miesięcznie.

Zgodnie z lipcowym porozumieniem płacowym od początku tego roku, co kwartał, dokonywane będą przeszeregowania indywidualnych stawek zasadniczych stu pracowników zatrudnionych na stanowiskach: monter wiązek elektrycznych, operator maszyn i urządzeń, pracownik obsługi obszaru produkcji. Wyrównywania stawek pracowników pozostałych odbywać się będą proporcjonalnie – czyli w takiej samej skali i zakresie – jak przeszeregowania w grupie produkcyjnej.

                 Jednocześnie trwa kompleksowy przegląd stanowisk pracowników tzw. grupy wsparcia (zwanej z angielska support) mający na celu ustalenie i wskazanie znajdujących się wśród osób wykonujących jednocześnie obowiązki pośrednio produkcyjne – ma to miejsce np. przykładowo w logistyce czy dziale technicznym– którzy w związku z tym od 1 stycznia 2017 powinni nabyć, tak jak inni pracownicy pośrednio produkcyjni, prawo do comiesięcznej premii frekwencyjnej. Wynoszącej – zgodnie z aktualnym porozumieniem płacowym – od połowy roku 220 zł. Temat premii frekwencyjnej, jak przekazała nam strona Dyrekcji aktualnie jest podnoszony w Yazaki Europe i powinien zostać zamknięty do dnia 8 marca br.

Ponadto doprecyzowane zostały zasady przyznawania dodatku stażowego, który od 1 stycznia 2017 wynosi w naszym zakładzie 70 zł miesięcznie. Otrzymywać go będą wszyscy pracownicy, których staż pracy w mikołowskim Yazaki (YAPP) wynosi co najmniej 10 lat. Przy czym prawo do dodatku nabywać się będzie od pełnego (następnego) miesiąca po przekroczeniu dziesięcioletniego stażu pracy – zatem przykładowo, gdy 10 lat pracy mija w styczniu, pierwszy raz dodatek stażowy wypłacony zostanie z wynagrodzeniem za luty.

Od połowy tego roku wysokość i zasady przyznawania dodatku stażowego może zostać zmodyfikowana, gdyż ma być przedmiotem negocjacji płacowych celem wypracowanie porozumienia mającego obowiązywać od 1 lipca 2017. Jednak, jeżeli nowa wysokość i zasady przyznawania dodatku stażowego nie zostaną wypracowane cały czas obowiązywać on będzie w wysokości 70 zł miesięcznie – takiej, jaką przewiduje lipcowe porozumienie płacowe.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


DZIEŃ KOBIET

Układ tegorocznego kalendarza sprawił, że związkowy Dzień Kobiet zorganizowany zostanie

11 marca 2017.

Impreza odbędzie się w mikołowskiej restauracji „BESET” (ul. Towarowa 11). Początek o godz. 19, a zabawa zaplanowana jest co najmniej do godz. 3 rano.

W programie niezapomniana zabawa przy muzyce profesjonalnego DJ’a, występy oraz karaoke, a także liczne niespodzianki.

Słowem zapowiada się doskonała zabawa, aż po blady świt.

Oczywiście wszyscy biorący udział w związkowym Dniu Kobiet mają zapewnione miejsca przy stolikach, przy których będą serwowane posiłki oraz napoje. Te ostatnie (w tym procentowe) można przynosić własne.

Na związkowy Dzień Kobiet zapraszamy wszystkich pracowników – również panów, których z jednej strony prawo zabrania dyskryminować, a z drugiej na parkiecie mogą się przydać tancerze.

Koszt udziału:

           50 zł   dla członków Solidarności Yazaki

100 zł    dla pozostałych pracowników i osób towarzyszących

Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP codziennie do piątku 3 marca 2017.

 


CZAS ROZPOCZĄĆ ROZMOWY PŁACOWE

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem płacowym kolejna podwyżka wynagrodzeń w naszym zakładzie ma obowiązywać od 1 lipca 2017, czyli początku 77 okresu budżetowego Yazaki. Jednocześnie strony dialogu społecznego zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji płacowych, mających na celu ustalenia wysokości i formy tej podwyżki. Dlatego też zakładowa Solidarność, będąca stroną porozumień płacowych, jeszcze w grudniu wystąpiła do dyrekcji z oficjalnym wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia – zgodnie z zapowiedziami – kolejnego porozumienia płacowego obowiązującego od lipca 2017. Równocześnie przedstawiając w imieniu załogi żądania płacowe.

Podstawowym jest wprowadzenie zbiorowej podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych o 500 zł miesięcznie. Równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych. Przy czym jednocześnie należałoby wdrożyć w życie zasadę, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej. Przeliczając to na gotówkę, obecnie minimalne stawka dla osób mających dwa lata stażu pracy, a tym samym umowy stałe, wynosiłaby 2.400 zł.

Następna kwestia dotyczy podniesienia wysokości dodatku stażowego oraz objęciem nim większej liczby zatrudnionych. Zgodnie z propozycją zakładowej Solidarności dodatek ten powinien wynosić 5 proc. ustawowej płacy minimalnej (czyli 100 zł) dla pracowników z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w YAPP, 10 proc. płacy minimalnej (200 zl) przy stażu powyżej 10 lat oraz 15 proc. płacy minimalnej (300 zł) dla pracujących w naszym zakładzie ponad piętnaście lat.

Zgodnie z przedstawionymi żądaniami zwiększona – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika – powinna zostać także premia świąteczna z okazji Bożego Narodzenia oraz wprowadzona dodatkowa roczna premia frekwencyjna, dla pracowników którzy mieli 100 proc. frekwencję w ciągu danego roku (kalendarzowego lub budżetowego – trwającego od początku lipca do końca czerwca).

Kolejne żądania dotyczą organizacji czasu pracy. Pierwszy wydłużenia do 20 minut płatnej, wliczanej do czasu pracy, przerwy śniadaniowej. Natomiast drugi – wprowadzenia jako zasady, że dniami wolnymi (bez planowania produkcji) w każdym roku będzie Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) oraz Sylwester (31 grudnia).

Wszystkie te żądania i wnioski stanowić będą podstawę negocjacji, które powinny rozpocząć się jak najszybciej – niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu – tak aby przed połową roku wypracować kompleksowe porozumienie płacowe wprowadzające od początku lipca satysfakcjonującą pracowników naszego zakładu podwyżkę wynagrodzeń. Odpowiadającą naszej pracy i zaangażowaniu w terminową realizację zadań.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


ZAWSZE Z MYŚLĄ O PRACOWNIKACH

Trudne do przeoczenia – gdyż zmuszające do spożywania posiłków pod ścianami – remonty stołówek w naszym zakładzie stanowią część realizowanego w YAPP „planu rozwoju obszaru socjalnego”, a dokładniej jego części zaproponowanej przez dyrekcję. Obejmuje ona również m.in. wymianę okien w całym zakładzie, przebudowę wejścia (powstanie normalna portiernia), ocieplenie i odnowienie elewacji budynku, wymianę stołów i krzeseł w pomieszczeniach socjalnych, a także uruchomienie radiowęzła i systemu TV w stołówkach. Będzie tam jednak można oglądać nie telewizyjne seriale, lecz filmy instruktażowe.

Zgłaszając swoje uwagi i propozycje do planu rozwoju obszaru socjalnego zakładowa Solidarność podkreślała, że samo odnowienie stołówek, wymiana w nich podłóg czy wstawienie do nich nowych stołów nie rozwiąże jednak podstawowego problemu, jakim jest przede wszystkim zbyt mała ilość miejsca w stołówkach w stosunku do liczby pracowników oraz brak możliwości zjedzenia ciepłych posiłków. Niestety nasz wniosek o zapewnienie takich posiłków (w formie cateringu) w ocenie pracodawcy nie jest możliwy do realizacji ze względu na – wspomniany już – brak miejsca. Jednak już kolejne propozycje zgłoszone przez Solidarność do planu rozwoju obszaru socjalnego zostały przyjęte do realizacji.

Tym samym powstaną na zewnątrz budynków (zarówno przy ul. Wyzwolenia, jak i ul. Kolejowej) zadaszone palarnie wyposażone w ławki. Jak deklaruje dyrekcja przygotowania do powstania tych dodatkowych palarni są już w toku.

Czeka nas także – wnioskowana przez Solidarność – kompleksowa wymiana wszystkich sanitariatów i oświetlenia w toaletach, które dodatkowo zostaną wyposażone w automaty na środki higieniczne dla kobiet oraz suszarki do rąk. Gruntowny remontu toalet zostanie przeprowadzony w czasie letniej przerwy produkcyjnej. Jednak automaty ze środkami higienicznymi – zgodnie z deklaracją dyrekcji – powinny być jak najszybciej wprowadzone do użytku.

Podczas letniego remontu powinien zostać także zrealizowany kolejny z wniosków zakładowej Solidarności – wyposażenie świetlików i okien w naszym zakładzie w rolety, zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem (a tym samym duchotą) w czasie upałów. Trzeba przy tym pamiętać, że ochrona miejsc pracy przed nadmiernym nasłonecznieniem należy do obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów BHP. Dobre warunki pracy, to zaś w pierwszej kolejności bezpieczne, higieniczne i ergonomiczne miejsca pracy, zaś dopiero w drugiej – wyremontowane stołówki.

Kolejną kwestią zgłoszoną przez Solidarność było zapewnienie dojeżdżającym pracownikom prywatnymi samochodami odpowiedniej ilości miejsc parkingowych przed zakładem. Także w tej kwestii dyrekcja zaakceptowała nasz wniosek, zapowiadając, że obszar parkingowy zostanie powiększony. Przy czym ma to dotyczyć obu lokalizacji naszej firmy – zarówno przy ul. Wyzwolenia, jak i przy ul. Kolejowej.

Ważną kwestią jest również, że wszystkie remonty, przebudowy czy wymiany okien są realizowane w ramach kontraktu z właścicielem budynku.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 

WSPÓLNE CELE, WSPÓLNE KORZYŚCI

Dzięki dodatkowej pracy oraz zaangażowaniu załogi naszego zakładu możliwe było opanowanie i ustabilizowanie sytuacji produkcyjnej YAPP. Zdołaliśmy na bieżąco zrealizować przyjęte plany i zobowiązania produkcyjne, a tym samym oddalić – parę miesięcy temu jeszcze bardzo realne – zagrożenie postawienia (zablokowania) pracy naszych klientów, ze względu na brak wiązek w odpowiedniej ilości i jakości. Obecnie powinniśmy jednak dołożyć wszelkich starań, by utrzymać ciężko wypracowaną pozycję rynkową. Od tego bezpośrednio zależy bowiem stabilność naszych miejsc pracy oraz zarobków.

Dlatego, choć większość z nas maraton sobotnich nadgodzin ma już za sobą, cały czas priorytetem musi być realizacja bieżących planów produkcyjnych oraz stworzenie buforów (zapasów) magazynowych zabezpieczających przed nieprzewidzianymi wahaniami bieżącej produkcji. Temu też celowi podporządkowane są podejmowane obecnie przez pracodawcę działania organizacyjne i technologiczne. Z jednej strony zostały uruchomione nowe linie produkcyjne na obszarze Maserati, zaś z drugiej wprowadzony został nowy system premiowania mający poprawić efektywność pracy całych zespołów (zmian) produkcyjnych. Wszystkie takie zmiany – na co wielokrotnie zwracała uwagę i niezmiennie podkreśla zakładowa Solidarność – muszą jednocześnie uwzględniać podstawowe interesy oraz potrzeby pracowników i ich rodzin. Temu też służy udział przedstawicieli naszego związku w pracach (w tym tzw. spotkaniach porannych) związanych z poprawą organizacji pracy oraz realizacją bieżących zadań produkcyjnych. NSZZ Solidarność na tych wszystkich spotkaniach nie tylko reprezentuje załogę, ale przede wszystkim broni praw i interesów pracowników YAPP.

Tak było chociażby przy wprowadzaniu ekstra premii za prace w dni wolne (soboty i niedzielę), co sprawiło, że dodatkowy wysiłek przy produkcji przynosił wymierne korzyści zarówno naszej firmie, jak również jej pracownikom. Dzięki temu możliwe było uniknięcie zagrożenia postawienia pracy klientów YAPP, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wyższego wynagrodzenia. Skorzystały z niej trzy piąte załogi. Reszta tych dodatkowych pieniędzy – z różnych przyczyn – nie chciała lub nie mogła zarobić.

Trzeba przy tym pamiętać, że problemy z realizacją bieżących planów produkcyjnych w ostatnich miesiącach miał nie tylko nasz zakład. Podobna sytuacja była chociażby w Turcji, gdzie nawet doszło do zatrzymania (postawienia) produkcji u klienta (a chodziło o Toyotę, koncern motoryzacyjny produkujący rocznie najwięcej samochodów na świecie). Jednak to właśnie w Mikołowie – w drodze dialogu ze związkiem zawodowym Solidarność – zdołano wypracować rozwiązania, które przynoszą realne korzyści zarówno firmie, jak i załodze. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu zakładowej Solidarności, która wszelkie problemy zawsze rozwiązuję pamiętając o interesach i potrzebach pracowników, a nie ich kosztem. Dlatego też należąc do silnego, reprezentatywnego związku zawodowego – takiego jak NSZZ Solidarność – pracownicy po prostu mają lepiej.

 

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


POSTULATY

 zadania12122016a

zadania12122016b


ZAPRASZAMY NA KONCERT

 

Połączenie różnych gatunków i stylów muzycznych, kultowe utwory
z lat 80' w aranżacjach czołowych artystów sceny rockowej, reggae i hip-hop oraz multimedialne wizualizacje i animacje towarzyszące występom muzyków – wszystko to będzie można zobaczyć i usłyszeć 17 grudnia w Katowicach podczas koncertu upamiętniającego 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek.


Koncert „Pamiętamy” rozpocznie się o godz. 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Wystąpią czołowi artyści polskiej sceny muzycznej w tym m.in Paweł Kukiz, Ania Rusowicz czy Dariusz „Maleo” Malejonek znany zespołów Armia, Houk, Maleo Reggae Rockers oraz projektu muzycznego Panny Wyklęte. Blues-rockowe brzmienie katowickiej publiczności zapewni syn Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty zespołu Dżem Sebastian Riedel z zespołem Cree. Solistom towarzyszyć będzie muzyk rockowy i jazzowy Janusz „Yanina” Iwański&Y-Band współpracujący w przeszłości m.in ze Stanisławem Soyką i Maanamem. 17 grudnia w katowickiej hali MCK pojawią się też artyści młodego pokolenia grający reggae i hip-hop w tym m.in. Mesajah&Riddim Bandits, Bas Tajpan oraz raper Tadek Polkowski i jego goście.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza, która zostanie wyemitowana na żywo w TVP, będzie bezpośrednio nawiązywać do tragicznych wydarzeń sprzed 35 lat. Kultowe utwory pochodzące z tamtego okresu w tym m.in „Mury” i „Wróżba” Jacka Kaczmarskiego, czy „Sen o Victorii” Dżemu zostaną wykonane w zupełnie nowych współczesnych aranżacjach. Muzyce towarzyszyć będą specjalnie zrealizowane filmowe wizualizacje i animacje. W aranżacjach hip-hopowych wykorzystane zostaną m.in oryginalne nagrania dźwiękowe z okresu stanu wojennego w tym również nagrania z pacyfikacji kopalni Wujek.

Multimedialny charakter koncertu skierowany jest przede wszystkim do młodszej części publiczności, której tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku są znane jedynie z kart podręczników do historii. W drugiej części koncertu artyści zaprezentują własny repertuar. Na scenie MCK muzycy z kilku pokoleń zaprezentują różne pokolenia, gatunki i style muzyczne.


Zapisy wraz z opłatą należy uiścić do
13 grudnia 2016
w biurze związkowym Solidarność

CENA BILETU 5 ZŁ

 Plakat

 

 


ZMIANA LEKARZA

Od października 2016 nastąpiła zmiana – o którą Solidarność naszego zakładu starała się od ponad roku – lekarza medycyny pracy w YAPP. Obecnie wszystkie badania wstępne, okresowe, kontrolne, kwalifikacyjne, profilaktyczne oraz wszelkie inne zlecane na podstawie przepisów prawa pracy wykonują lekarze z firmy Proelmed z Łazisk Górnych.

Nie oznacza to jednak, że na wszystkie badania trzeba dojeżdżać. Trzy razy w tygodniu – w poniedziałki (godz. 14-16), środy (godz. 12-15) oraz piątki (godz. 11-14) – lekarz Proelmedu przyjmuje w budynku naszej firmy przy ul. Kolejowej w Mikołowie, na drugim piętrze, w dawnym gabinecie dyrektorskim. Tam na miejscu można wykonać wszelkie podstawowe badania (okresowe, kontrolne). Dopiero rzadkie badania specjalistyczne oraz diagnostyczne wymagają wizyty w przychodniach wielospecjalistycznych Proelmedu w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30 lub Staszica 4a. Warto jednak przypomnieć, że takie badania nigdy nie były wykonywane na miejscu, chociażby z powody braku odpowiedniego sprzętu.

Oczywiście wszystkie wymagane przez prawo pracy i zlecane przez pracodawcę badania medyczne są dla pracowników bezpłatne. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu pracy. Przy czym badania okresowe i kontrolne co do zasady – a dokładnie w miarę możliwości – powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

To jednak nie oznacza, że pracownik przykładowo mający „nocki” może zwlekać z wykonaniem tych badań. Kodeks pracy (a dokładnie jego art. 211 pkt 5) nakłada na pracownika obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim. Ma on również stosować się do wszelkich wskazań lekarskich. Natomiast ignorowanie obowiązku poddania się badaniom uderza zatrudnionego po kieszeni. Nie tylko może on zostać ukarany karą porządkową (co skutkuje utratą premii), ale także dniówki w czasie których z własnej winy nie ma ważnych badań (okresowych lub kontrolnych) powinny być dla niego bezpłatne. Pracodawca nie może zgodnie z prawem takiej osoby dopuścić do pracy, ale jednocześnie nie musi jej za ten czas zapłacić jakiegokolwiek wynagrodzenia. To też wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zasad obowiązujących przy zlecanych przez pracodawcę badań z zakresu medycyny pracy (żadnych innych nie może on bowiem zlecać) pracownicy będący członkami naszego związku mogą uzyskać codziennie w siedzibie zakładowej Solidarności. Tam również należy zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące nie tylko badań medycznych, ale również warunków i bezpieczeństwa pracy. Solidarność YAPP zawsze w takich przypadkach podejmuje interwencje, broniąc praw i interesów pracowników naszego zakładu.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


ANDRZEJKI

Układ tegorocznego kalendarza sprawił, że ANDRZEJKI zorganizowane zostaną

26 listopada 2016.

Impreza odbędzie się w mikołowskiej restauracji „BESET” (ul. Towarowa 11). Początek o godz. 19, a zabawa zaplanowana jest co najmniej do godz. 3 rano.

W programie niezapomniana zabawa

przy muzyce profesjonalnego DJ’a, występy oraz liczne niespodzianki.

Słowem zapowiada się doskonała zabawa, aż po blady świt.

Oczywiście wszyscy biorący udział w ANDRZEJKACH mają zapewnione miejsca przy stolikach, przy których będą serwowane posiłki oraz napoje. Te ostatnie można również przynosić własne.

Na wspólny wieczór Andrzejkowy zapraszamy wszystkich pracowników

Koszt udziału po dofinansowaniu z ZFŚS:

- 100 zł dla pracowników i osób towarzyszących

- 50 zł dla członków Solidarności YAPP

Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP codziennie do piątku 18 listopada 2016.

 


NOWA PREMIA

Aby finansowo doceniać efektywną pracę zespołową od poniedziałku 10 października 2016 – zgodnie z porozumieniem podpisanym przez dyrekcję z zakładową Solidarnością – została wprowadzona w YAPP nowa premia wypłacana w przypadku przekroczenia założonego planu (celu) produkcyjnego. Wielkość tego planu aktualizowana będzie co tydzień, zaś sama premia – której wysokość bezpośrednio związana będzie z poziomem wyższej produkcji – wypłacana raz na miesiąc, razem z bieżącym wynagrodzeniem.

Na obszarach produkcyjnych P3 kryterium przyznania nowej premii jest planowana liczba spakowanych wiązek, zaś podstawą naliczania wysokości premii – ilość wiązek wykonanych ponad ten plan. Dla obszarów P1 kryterium premiowania jest wskaźnik OEE, dla obszarów P3 (krajalnia) – ograniczenie czasu postojów plus poziom defektów jakościowych PPM, natomiast dla pracowników utrzymania ruchu – ograniczenie czasu postojów związanych z awarią maszyn oraz wskaźniki MTTR (średni czas od wystąpienia awarii do naprawy uszkodzenia) i MTBF (średni czas pracy bez awarii). Nową premię będą otrzymywać również pracownicy magazynu, zaś warunkiem jej przyznania będzie ograniczenie (zmniejszenie) czasu przygotowania materiału od zamówienia do jego wydania oraz poziom reklamacji pomyłek asortymentowych.

Należy podkreślić, że będący kryterium premiowania plan (cel) produkcyjny będzie ustalany co tydzień – co ważne w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi – oddzielnie dla każdego obszaru i zmiany z uwzględnieniem m.in. bieżącej obsady linii produkcyjnej, doświadczenia poszczególnych zespołów oraz posiadanych przez pracowników umiejętności poświadczonych licencjami. Jednocześnie przy ustalaniu poziomu wykonania planu (celu) produkcyjnego będą brane pod uwagę wszystkie przestoje oraz problemy technologiczne. Ich rejestrowanie należy do obowiązków liderów, jednak we własnym dobrze pojętym interesie dobrze wszelkie dłuższe przestoje, problemy związane z brakiem odpowiednich przewodów, komponentów czy też organizacją pracy zgłaszać w siedzibie zakładowej Solidarności.  

My na pewno zwrócimy na te kwestie uwagę zarówno przy uzgadnianiu planu (celu) produkcyjnego na kolejny tydzień, jak również przy rozliczaniu premii za okres w którym wystąpił postój czy też inne problemy organizacyjne. Tym bardziej, że zgodnie z zawartym w poniedziałek (10 października 2016) porozumieniem wszelkie postoje produkcyjne mają stanowić podstawę do podjęcia działań poprawiających organizację pracy. Mówiąc obrazowo system i organizacja pracy maja pomagać pracownikom w osiąganiu zamierzonych celów (i tym samym w uzyskaniu nowej premii), a nie niweczyć – lub jak kto woli marnować – ich wysiłek.

Jednocześnie – jako, że nowa premia w obecnym kształcie ma obowiązywać do 31 grudnia 2016, czyli końca roku – niezwłocznie mają się rozpocząć negocjacje mające na celu ustalenie zasad premiowania, które miałby obowiązywać od 1 stycznia 2017. Co jednak warte podkreślenia, jeśli negocjacje te nie zakończą się sukcesem nowa premia obowiązywać będzie aż do chwili uzgodnienia i wprowadzenia w życie nowego systemu premiowania. Innymi słowy, premia za wykonanie (i przekroczenie) planu nigdy nie zostanie załodze YAPP zabrana. Może być jedynie zastąpiona lepszą premią, co jest celem zakładowej Solidarności.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


CORAZ DROŻSZA SOBOTA

        Jako, że problemy z realizacją planów produkcyjnych w naszym zakładzie nie maleją, cały czas konieczna jest dodatkowa praca w soboty. Dyrekcja już ogłosiła następny maraton roboczych sobót w październiku. Produkcja przewidywana jest we wszystkie pięć i to najlepiej na każdej zmianie. Pracowników do dodatkowego wysiłku miał zmotywować i zachęcić wyższy dodatek za pracę w szóstym dniu tygodnia. Początkowo miało to być po 200 zł za każdą przepracowaną sobotnią dniówkę plus 400 zł (dwa razy więcej niż w sierpniu-wrześniu) za ich komplet. Najwyraźniej jednak te kwoty nie pozwalały na zapewnienie należytej obsady produkcyjnej, gdyż szybko sobotni dodatek wzrósł do 400 zł za dniówkę! A dochodzi do niego wszak jeszcze podwójna stawka za każdą nadgodzinę. Słowem doszło do sytuacji, gdy pracownicy już nie tylko na najniższych, ale też średnich, stawkach mogą zarobić w soboty więcej niż pracując przez pierwsze pięć dni tygodnia! Mimo to tłumów chętnych do pracy w sobotę nie było. Okazało się bowiem, że – na co wiele razy zwracała uwagę zakładowa Solidarność – zwiększenie tempa produkcji nie może sprowadzać się jedynie do ciągłego zwiększania obciążenia praca jednych i tych samych osób. Najwyższy zatem czas poprawić organizacje pracy…

 


DWIEŚCIE PLUS CZTERYSTA

Kolejny maraton roboczych weekendów czeka nas w październiku,( dla niektórych już od soboty 24 września) kiedy to – ze względu na cały czas napięte plany produkcyjne wynikające z projektów realizowanych w naszym zakładzie – zaplanowano dodatkową pracę w przypadające w tym miesiącu wszystkie dni wolne od pracy. Aby zmotywować załogę do dalszego zwiększonego wysiłku i tym samym zapewnić we wszystkie soboty niezbędną obsadę produkcyjną na I i II zmianie i z niedzieli na poniedziałek - dyrekcja kolejny raz zmodyfikowała na korzyść pracowników dodatek za pracę w sobotnich nadgodzinach. Nadal wynosić on będzie 200 zł za każdą przepracowaną dniówkę (czyli tak, jak w ostatnich tygodniach), ale jednocześnie dwukrotnie – do 400 zł – wzrośnie ekstra premia dla osób, które przepracują dodatkowo pięć dni wolnych od pracy do końca miesiąca października.

Oczywiście oprócz dodatków za pracę w dni wolne od pracy pracownicy otrzymywać będą za te dni kodeksowe wynagrodzenie za nadgodziny, czyli liczone ze 100 proc. dodatkiem („setki”). Innymi słowy w soboty pracować będziemy za podwójną stawkę plus dodatkowe 200 zł za każdy dniówkę oraz ekstra 400 zł za komplet pięciu takich dni. Przeliczając to na złotówkiw przypadku zatrudnionych na stawce minimalnej (obecnie 1.850 zł miesięcznie) oznaczać to będzie możliwość zarobienia ekstra ok. 2.280 zł po przepracowaniu pięciu dni wolnych od pracy. Jednym słowem drugiej – i to sporo wyższej – wypłaty. Dla mających wyższe stawki zasadnicze kwota ta będzie rzecz jasna odpowiednio większa. Dokładnie ile, każdy musi policzyć sam, ale w przybliżeniu będzie to połowa stawki miesięcznej (dokładnie zaś 10/21) plus 1.400 złotych…

Nie oznacza to jednak, że aby – mówiąc kolokwialnie – „zarobić swoje” wystarczy przychodzić do pracy w dni wolne. Dodatkowe 200 zł za pracę w dni wolne – podobnie jak ekstra 400 zł za komplet przepracowanych pięciu dni wolnych od pracy– przysługuje jedynie osobom, które przed i po tej sobocie mieli przepracowany pełen tydzień roboczy. Przy czym planowane urlopy traktowane są jako przepracowane dni robocze.

Jednocześnie dobrze nie zapominać, że choć dzięki maratonowi roboczych sobót można sporo dorobić do normalnej wypłaty, to jednak na dłuższą metę takie stałe zlecanie nadgodzin i dodatkowe obciążenie pracą może negatywnie odbijać się na zdrowiu oraz życiu rodzinnym pracowników. Dlatego też podjęte zostały już działania, mające w przyszłości ograniczyć konieczność dodatkowej pracy – w hali przy ul. Wyzwolenia rozpoczęto przygotowania do zorganizowania dwóch dodatkowych linii dla obszaru Maserati i w związku z tym postanowiono przenieść fiatowską „500” do dawnej hali przy ul. Kolejowej. Jednak zarówno przygotowanie i montaż nowych linii dla Maserati, jak również przygotowanie (wyszkolenie) dla nich obsady wymaga nieco czasu należy założyć, że efekt tych zmian widoczny powinien być dopiero od listopada. Wtedy też, jak zapowiada dyrekcja, powinien zostać co najmniej ograniczony – jeżeli nie zakończony – maraton roboczych sobót, który na obszarze Maserati trwa już kilka miesięcy.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


pismo Piotra Dudy

 


POPRAWIANIE ORGANIZACJI PRACY

Dwukrotnie spotykali się w ostatni piątek (9 września 2016) związkowcy zakładowej Solidarności z przedstawicielami zarządu Yazaki, jednak temat rozmów był jeden – konieczność wprowadzenia w naszym zakładzie zmian organizacyjnych i technologicznych, które pozwolą efektywnie wykorzystywać wysiłek załogi YAPP, która już niemal nieustannie pracuje w nadgodzinach.

Jak wielokrotnie zwracała uwagę zakładowa Solidarność realizacja planów i projektów produkcyjnych nie może opierać się tylko i wyłącznie na zwiększaniu obciążenia zadaniami pracowników produkcyjnych oraz ciągłym zlecaniu pracy w nadgodzinach. Równocześnie niezbędne jest wdrożenie takiej organizacji pracy i produkcji, które będzie optymalnie wykorzystywać wysiłek pracowników naszego zakładu. Nie wystarczy bowiem – mówiąc obrazowo – szybkie i dłuższe mieszanie herbaty, jak nie dodamy cukru (co jest w tym wypadku elementem organizacji pracy) to słodsza się ona nie zrobi. Nawet, jak będziemy tę nieszczęsną herbatę mieszać po dwanaście godzin na dobę i do tego w soboty.

Przedstawiciele zarządu w pełni podzielali stanowisko zakładowej Solidarności dotycząc potrzeby optymalizacji pracy i procesu produkcyjnego, jak również wypracowania oraz wdrożenia jasnych, zrozumiałych i kompletnych standardów i procedur produkcyjnych. Co ważnie nie skończyło się tylko na słowach i deklaracjach, lecz szybko przystąpiono do konkretnych działań. Z jednej strony rozpoczęto zewnętrzny dla naszego zakładu, choć yazakowski audyt organizacji pracy i produkcji w YAPP; z drugiej przydzielono przełożonym tzw. supervisorów (po polsku najtrafniejszym określeniem w tej konkretnej sytuacji będzie chyba „kierownik wsparcia”) oraz – to już po trzecie – na poziomie dyrekcji zakładu odpowiedzialnym za przeprowadzenie niezbędnych zmian w organizacji pracy i produkcji uczyniono Haralda Ruhfoss’a, który jednocześnie zastępować będzie w najbliższym czasie dyrektora YAPP. Dodajmy, że zastępować czasowo, gdyż dyrektor Antonio Carozza przebywać będzie na urlopie zdrowotnym.

Warto jednocześnie podkreślić, że Harald Ruhfoss ma spore doświadczenie we wdrażaniu niezbędnych zmian w organizacji pracy i produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącej produkcji zakładu – m.in. ostatnio skutecznie przeprowadził takie zmiany w bułgarskich zakładach Yazaki. Można zatem oczekiwać, że i u nas nadzorowane przez niego działania szybko przyniosą zauważalną poprawę sytuacji. A jest to konieczne, nie tylko dlatego, że nikt nie jest w stanie pracować non stop w nadgodzinach, ale również nie można ignorować ograniczeń wynikających z wielkości hali, czy też liczby (sprawnych) „komax’ów”.

Jako, że na dobrej, sprawnej organizacji pracy w oczywisty sposób powinno zależeć wszystkim – gdyż zawsze lepiej, gdy nasz wysiłek przynosi wymierne efekty – każdy może zgłaszać w siedzibie zakładowej Solidarności swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące warunków pracy oraz jej organizacji i bezpieczeństwa. My niezwłocznie będziemy przekazywać je dalej, gdyż jak wynikało z piątkowych rozmów zamiany w organizacji pracy i produkcji będą wypracowywane w drodze dialogu społecznego. Bo jak wiadomo nie od dzisiaj, jest on najlepszym sposobem na rozwiązywanie wszelkich problemów pracowniczych.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


SOBOTNIE 200 PLUS

Napięte plany produkcyjne wynikające z projektów realizowanych w naszym zakładzie sprawiają, że konieczna jest praca w soboty i to najlepiej przy pełnej obsadzie zmiany produkcyjnej. Aby zachęcić załogę do tego zwiększonego wysiłku dyrekcja zdecydowała się podnieść dodatek za pracę w sobotnich nadgodzinach. Przez cztery najbliższe soboty – od 10 września do 1 października włącznie – wynosić on będzie 200 zł za każdą przepracowaną dniówkę, a nie 100 zł jak dotychczas. Jednocześnie tyle samo – czyli 200 zł – wynosić będzie również ekstra premia dla tych wszystkich, którzy przepracują pięć sobót z rzędu.

Rzecz jasna oprócz ekstra dodatków pracownicy za pracę we wrześniowe soboty otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach liczone ze 100 proc. kodeksowym dodatkiem (czyli „setkami’). Trzeba jednak pamiętać, że dodatkowe 200 zł za pracę w soboty przysługuje jedynie osobom, które przed i po tej sobocie mieli przepracowany pełen tydzień roboczy, przy czym planowane urlopy traktowane są jako przepracowane dni robocze.

Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że wprawdzie realizacja zwiększonych planów produkcyjnych wymaga dodatkowej pracy w soboty, ale nie może się jedynie sprowadzać do stałego zwiększania obciążenia pracowników zadaniami oraz permanentnego zlecania nadgodzin. Co najmniej równie ważna jest właściwa organizacja pracy pozwalająca należycie wykorzystać zwiększony wysiłek i zaangażowanie pracowników. Niestety z tą organizacją ostatnio nie jest w naszym zakładzie najlepiej, na co zwróciła uwagę zakładowa Solidarność w piśmie do zarządu YAPP. Przypomnieliśmy w nim, że pracownicy naszego zakładu z najwyższym zaangażowaniem odpowiadają na apele pracodawcy o pracę w soboty i nadgodzinach, ale niestety ich wysiłek nie znajduje należytego odzwierciedlenia w poprawie wydajności i produktywności. Dlatego też zakładowa Solidarność wystąpiła o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań prowadzących do efektywnemu wykorzystania zaangażowania i dyspozycyjności pracowników YAPP przy jednoczesnym harmonijnym poszanowaniu ich życia rodzinnego. Nasza inicjatywa okazała się skuteczna i już od paru dni eksperci Yazaki prowadzą przygotowania do zmian mających usprawnić organizację pracy i produkcję. Należy zatem optymistycznie założyć, że już niedługo skończą się w mikołowskim YAPP problemy z brakami przewodów i przestojami podczas „dwunastek”, czy też w soboty. Dzięki temu dodatkowa praca przynosić zacznie wszystkim korzyści (zwane też zyskami), a przy tym będzie zlecana, gdy rzeczywiście pojawi się taka potrzebna.

Zanim to jednak nastąpi nam, pracownikom mikołowskiego Yazaki, nie pozostaje nic innego jak robić swoje, czyli możliwie najlepiej wypełniać obowiązki. Nawet jak trzeba będzie poczekać na brakujące przewody czy komponenty. Taki postój podczas nadgodzin bez wątpienia jest frustrujący oraz irytujący – co jest jak najbardziej zrozumiałe – jednak nie zmienia to faktu, że taki przestój jest płatny (i to z dodatkami), gdyż kto inny odpowiada za organizację pracy i to on powinien być rozliczony, gdy ta szwankuje. Oczywiście nie oznacza to, że nie należy reagować widząc ewidentne niedociągnięcia w organizacji – lub bezpieczeństwie – pracy, w takich przypadkach najlepiej jak najszybciej zgłosić problem zakładowej Solidarności, która na pewno podejmie działania celem jego rozwiązania.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


SOBOTNIE EKSTRA PREMIE

Wypełnianie bieżących planów produkcyjnych oraz sprawne wykonywania zadań wynikających z projektów realizowanych przez nasz zakład nie tylko wymagało wprowadzenia od września tego roku trzyzmianowej organizacji pracy na wszystkich obszarach produkcyjnych, ale również związane jest z roboczymi sobotami. W najbliższym czasie przewidzianych jest ich pięć – wszystkie od 27 sierpnia do końca września 2016. Aby zapewnić niezbędną obsadę produkcyjną dyrekcja przygotowała po uzgodnieniu z naszą organizacją związkową – system dodatkowych premii dla pracowników produkcyjnych, którzy dodatkowo będą pracować w soboty.

Zgodnie z nim będą oni otrzymywać za pracę w sierpniowo-wrześniowe soboty – oprócz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100 proc. (czyli podwójnej stawki) – dodatkowo po 100 zł za każdą przepracowaną sobotnią dniówkę. Dodatkowo wszyscy, którzy przepracują wszystkie pięć sobót otrzymają jeszcze ekstra 200 zł premii, co zatem daje łącznie 700 zł dodatkowej gotówki.

Oczywiście do tej premii należy dodać jeszcze wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, czyli w przypadku pięciu sobót – co najmniej dziesięć „czarnych” dniówek. Przeliczając na złotówki, to w przypadku pracowników na stawce minimalnej (czyli 1.850 zł miesięcznie) oznaczać to będzie ogółem – czyli razem ze wspomnianymi 700 zł dodatkowej premii – więcej o blisko 1,6 tys. zł! Dla mających wyższe stawki zasadnicze kwota ta będzie rzecz jasna odpowiednio wyższa. Dokładnie ile, każdy musi policzyć sam, ale w przybliżeniu będzie to połowa stawki miesięcznej plus 700 zeta…

Całość wypłacona w dwóch częściach – na początek z wypłatą za sierpień jedna nadgodzinowa sobotnia dniówka plus 100 zł, zaś reszta z wypłatą za wrzesień. Każdy zatem może sam sobie wypracować pokaźny zastrzyk gotówki w domowym budżecie w okresie zwiększonych wydatków związanych z początkiem roku szkolnego. Tym bardziej, że dodatkowa premia obowiązuje na wszystkich obszarach, a nie tylko na Maserati.

Trzeba jednak pamiętać, że ekstra premia za dodatkową pracę w soboty przysługuje jedynie pracownikom, którzy przed i po tej sobocie mieli przepracowany pełen tydzień roboczy, przy czym planowane urlopy traktowane będą jako przepracowane dni robocze. Dodatkowe pieniądze maja bowiem trafiać do pracowników, którzy więcej pracując wspierają nasz zakład i firmę w realizacji planów produkcyjnych oraz projektów, a nie umożliwiać „uzupełnienie kasy” po niżej płatnym chorobowym lub całkiem bezpłatnej nieusprawiedliwionej nieobecności (czyli po prostu „N”). Mówiąc krótko ekstra premia nie jest losem na loterii, lecz przysługuje tym wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą w sierpniowo-wrześniowe soboty pozwolą zrealizować YAPP wyższe plany produkcyjne.

Słowem dzięki dodatkowej premii więcej zarobi zarówno nasz zakład, jak i jego pracownicy. Dlatego też niewątpliwie warto skorzystać z tej oferty, dzięki której wszyscy mogą być wygrani. Dodatkowym zaś bonusem będzie stabilność naszych miejsc pracy – zależą one w prosty i bezpośredni sposób od realizacji obecnych i pozyskiwania nowych projektów produkcyjnych. Zatem we własnym dobrze pojętym interesie zróbmy wszystko, aby dopisać dodatkowe pieniądze za prace w soboty do swoich wypłat…

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


JEST PODWYŻKA!

Podwyższone od 1 lipca 2016 stawki zasadnicze oraz premia frekwencyjna oraz obowiązujący od 1 stycznia 2017 dodatek stażowy – to najważniejsze postanowienia porozumienia płacowego, które wczoraj (28 lipca 2016) po blisko dwunastogodzinnych rozmowach podpisała z dyrekcją zakładowa Solidarność.

Dzięki temu porozumieniu już przy najbliższej wypłacie wszyscy zatrudnieni w YAPP otrzymają więcej pieniędzy. Z jednej bowiem strony od 1 lipca 2016 stawki zasadnicze pracowników mających co najmniej 12-miesięczny staż pracy (czyli praktycznie wszystkich zatrudnionych przed końcem 2015, gdyż w drugiej połowie roku nie było przyjęć) zostały zwiększone o 150 zł miesięcznie, zaś z drugiej premia frekwencyjna, przysługująca bez względu na staż pracy wszystkim pracownikom bezpośrednio i pośrednio produkcyjnym została zwiększona do 220 zł (czyli o ponad jedną piątą). Trzeba jednocześnie pamiętać, że osoby przyjęte do naszego zakładu w tym roku podwyżkę swoich stawek zasadniczych – również o 150 zł miesięcznie – otrzymają od 1 stycznia 2017 wraz ze wzrostem ustawowej płacy minimalnej.

Tym samym, wynagrodzenia pracowników nie mających nieobecności w pracy wzrosną łącznie o 190 zł miesięcznie, czyli nawet uwzględniając obie premie regulaminowe średnio o ponad 7,9 proc. Co ważne ustalono również, że już we wrześniu 2016 – czyli praktycznie tuż po przerwie urlopowej – dyrekcja zakładu rozpocznie z NSZZ Solidarność kolejne negocjacje płacowe, mające na celu m.in. ustalenie wysokości podwyżek wynagrodzeń, które obowiązywać będą od lipca przyszłego roku.

Podczas tych negocjacji ma zostać ustalona również ostateczna wysokość dodatku stażowego, który jednak obowiązywać będzie już od 1 stycznia 2017. Na początek będzie on wynosił 70 zł miesięcznie, dla wszystkich pracowników mających co najmniej 10-letni staż pracy w naszym zakładzie. Nowe stawki tego dodatku oraz zapewne jego zasady – zakładowa Solidarność cały czas bowiem postuluje, aby przysługiwał on za 5-10-15 lat pracy w YAPP – mają obowiązywać od 1 lipca 2017. Już dzisiaj natomiast wiadomo, że 10-letni staż pracy uprawniający do dodatku będzie obejmował wszystkie okresy zatrudnienia w naszym zakładzie (również te wcześniej zakończone), ale pomniejszone o wszystkie dni nieusprawiedliwionych nieobecności. Dodatek stażowy będzie wypłacany zawsze razem z wynagrodzeniem, z tym, że w przypadku korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rehabilitacyjne) będzie wypłacane razem z tym świadczeniem, czyli wchodził do jego podstawy. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku stażowego dyrekcja ustali z zakładową Solidarnością do końca października 2016.

W tym samym terminie zostaną także uzgodnione szczegółowe zasady przeszeregowywania (wyrównywania) stawek. Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym takie przeszeregowywanie dokonywane będzie od stycznia 2017, zaś objęta nim zostanie co kwartał setka pracowników z bezpośredniej produkcji – czyli monterów wiązek, operatorów maszyn i urządzeń oraz obszarowych – a także proporcjonalna liczba osób zatrudnionych na innych stanowiskach.

Natomiast już we wrześniu rozpocznie się kompleksowy przegląd stanowisk pracowników grupy wsparcia (tzw. support, obejmujących m.in. logistykę), celem ustalenia osób wykonujących jednocześnie obowiązki pośrednio produkcyjne. Tacy pracownicy od 1 stycznia 2017 nabędą prawa do premii frekwencyjnej, tak jak wszyscy pozostali zatrudnieni bezpośrednio i pośrednio przy produkcji.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


PODWYŻKA PRAKTYCZNIE USTALONA

Podczas wczorajszych (czwartek, 21 lipca 2016) negocjacji prowadzonych z pracodawcą przez zakładową Solidarność praktycznie uzgodniono wszystkie podstawowe zapisy porozumienia płacowego, które ma obowiązywać w naszym zakładzie od 1 lipca 2016. Jedyną sporną kwestią pozostało już tylko objęcie premią frekwencyjną pracowników zatrudnionych w logistyce, będącej w ciągu technologicznym pierwszym etapem materiałowego zabezpieczenia produkcji.

Zgodnie z tymi ustaleniami od 1 lipca 2016 wprowadzona zostanie w naszym zakładzie podwyżka stawek zasadniczych w równej wysokości 150 zł miesięcznie. Podwyżka obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych w YAPP przed początkiem 2016. Jednocześnie wiadomo już, że osoby przyjęte w tym roku swoją podwyżkę otrzymają od 1 stycznia 2017 wraz ze wzrostem ustawowej płacy minimalnej – również o 150 zł, do kwoty 2.000 zł brutto miesięcznie.

Podczas rozmów uzgodniono również, że od 1 lipca 2016 wysokość regulaminowej premii frekwencyjnej zostanie zwiększona o 40 zł, do kwoty 220 zł miesięcznie. Tym samym, wynagrodzenia pracowników nie mających nieobecności w pracy wzrosną łącznie o 190 zł brutto miesięcznie. Zwiększona kwota miesięcznej premii frekwencyjnej została wprowadzona w miejsce dodatkowej premii rocznej za pełną frekwencją, gdyż nie udało się porozumieć się co do jej wysokości. Ostatecznie kwotę (500 zł brutto) proponowaną przez pracodawcę po prostu podzielono na dwanaście miesięcy. Tym samym jednorazowa nieobecność w pracy pozbawiać będzie nie 680 zł (180 zł obecnej premii miesięcznej plus 500 zł planowanej rocznej), lecz tylko 220 zł. Co więcej choroba i brak premii frekwencyjnej w styczniu zawsze będzie sobie można później zrekompensować wyższą (łącznie nawet o 440 zł do końca roku) premią w kolejnych miesiącach.

Jednocześnie od 1 stycznia 2017 obowiązywać będzie w naszym zakładzie dodatek stażowy – na razie w tymczasowej wysokości 70 zł brutto miesięcznie dla wszystkich pracowników mających co najmniej 10-letni staż pracy. Ostateczna wysokość dodatku stażowego – przypomnijmy, że zakładowa Solidarność postulowała by wynosił on 5-10-15 proc. płacy minimalnej za odpowiednio 5-10-15 lat pracy – ma obowiązywać od 1 lipca 2017, zaś ustalony zostanie podczas negocjacji płacowych, które rozpoczną się już we wrześniu 2016.

Przedmiotem tych dalszych negocjacji płacowych będzie również wzrost stawek zasadniczych od 1 lipca 2017 (czyli początku roku budżetowego Yazaki), inne postulaty płacowe, takie jak dodatek liderski czy zwiększenie wysokości nagrody świątecznej. Jednym słowem, zgłoszone w imieniu pracowników przez zakładową Solidarność żądania płacowe, które nie znalazły się w obecnym porozumieniu płacowym, będą przedmiotem dalszych negocjacji, które rozpoczną się za dwa miesiące… I jako NSZZ Solidarność niewątpliwie zrobimy wszystko, aby zostały one wdrożone w życie.

Natomiast już teraz stanowczo domagamy się, aby od 1 lipca 2016 premią frekwencyjną, tak jak pozostała część pracowników pośrednio produkcyjnych, objęci byli logistycy, którzy funkcjonalnie są takim samym zespołem zabezpieczenia materiałowego produkcji, jak magazyn czy obszarowi. Co więcej, to dzięki nim pozostałe zespoły pomocnicze produkcji mogą sprawnie funkcjonować.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 

 ARCHIWUM

 

III

II

I

      STOŁÓWKA

ZMIANA     

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ

NA STOŁÓWKACH W TRAKCIE PRZERW ŚNIADANIOWYCH

21.XI

WTOREK

21.XI

WTOREK

21.XI

WTOREK

MASERATI HALA DOLNA

21.XI

WTOREK

21.XI

WTOREK

21.XI

WTOREK

KRAJALNIA

MAGAZYN

22.XI

ŚRODA

22.XI

ŚRODA

22.XI

ŚRODA

MASERATI WEJŚCIE GŁÓWNE

22.XI

ŚRODA

22.XI

ŚRODA

22.XI

ŚRODA

OBSZAR 500

23.XI

CZWARTEK

23.XI

CZWARTEK

23.XI

CZWARTEK

SILNIK