Skład Komisji Zakładowej


Yazaki Automotive Products Poland Sp z o.o.


1.      Katarzyna Grabowska     – przewodnicząca
2.      Jolanta Kolon                – zastępca przewodniczącej
3.      Damian Latocha            – zastępca przewodniczącej
4.      Tomasz Pukocz             – skarbnik
5.      Izabela Spiszak            – sekretarz
6.      Iwona Aniesienia
7.      Agnieszka Czajkowska
8.      Alicja Janiczak
9.      Barbara Kupczak
10.    Róża Lis
11.    Mariola Mamok
12.    Beata Mendecka
13.    Grażyna Wasińska